Site logo

Zawód: Prokurator

Prokurator jest samodzielnym urzędnikiem, który zajmuje się wykrywaniem i ściganiem przestępstw. W opinii publicznej osoba na tym stanowisku cieszy się dużym szacunkiem. Do głównych zadań prokuratora należy formułowanie oskarżeń oraz występowanie przed sądami. Aby zostać prokuratorem nie wystarczy tytuł magistra, podobnie jak w przypadku innych zawodów związanych ze studiami prawniczymi. Jak zostać prokuratorem?

Kim jest prokurator?

Choć wydaje się, że prokuratorzy w dużej mierze zajmują się wyłącznie formułowaniem oskarżeń i przedstawianiem ich w sądach to ich obowiązki są zdecydowanie większe. Prokurator bierze czynny udział w postępowaniu administracyjnym, występują z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie czy wystawiają listy gończe.

Prokuratorzy zajmują się również:

  • przeprowadzaniem przesłuchań oraz samodzielnym przeszukiwaniem podejrzanych,
  • nakładaniem kar pieniężnych dla osób, które nie pojawiły się na rozprawach,
  • na ich wniosek zostają dopuszczone zeznania świadka koronnego do sprawy,
  • decydują o przyznaniu ochrony dla wybranych świadków spraw karnych.

Jak zostać prokuratorem?

Aby zostać prokuratorem w pierwszej kolejności trzeba ukończyć studia prawnicze. Następnie należy zdać egzamin na aplikację prokuratorską. Limity przyjęć są ścisłe określone i od kilku lat wynoszą 300 osób na rok. Oznacza to, że konkurencja jest o wiele wyższa niż na inne aplikacje, m.in. komorniczą czy radcowską. Aplikacja prokuratorska trwa 2,5 roku. W tym czasie przyszli prokuratorzy przygotowują się do wykonywania zawodu oraz są zobowiązani odbyć praktyki w sądach oraz prokuratorach. Aplikacja kończy państwowym egzaminem prokuratorskim, który składa się z części pisemnej oraz ustnej. W trakcie egzaminu sprawdzana jest między innymi szczegółowa wiedza dotycząca prawa karnego. Osobom, które zdadzą egzamin, Ministerstwo Sprawiedliwości przyznają pracę na stanowisku asesora. Aby zostać prokuratorem w przyszłości należy pełnić funkcję asesora przez co najmniej rok.

Ile zarabia prokurator?

W odróżnieniu od mecenasów i radców prawnych, których zarobki trudno sprecyzować, zarobki prokuratora są zależne od stałych czynników. Pierwszym z nich jest miejsce pracy. W dużej mierze wysokość pensji jest zależna od tego, gdzie prokurator pracuje. Najmniej zarabia się na niższych szczeblach, na przykład w prokuratorze rejonowej i okręgowej. Nie należy zapominać, że zarobki prokuratorów są jawne. Pensja zasadnicza to iloczyn średniego wynagrodzenia oraz mnożnika ustalanego przez Radę Ministrów. Zarobki prokuratora na najniższym szczeblu zaczynają się w granicach 7-8 tysięcy miesięcznie. Najwięcej spośród prokuratorów zarabia Prokurator Generalny, którego pensja może wynieść nawet kilkanaście tysięcy.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję