Site logo

Filologia angielska w WSZMiJO w Katowicach

W zakresie prowadzonych na Wydziale specjalności proponujemy atrakcyjne specjalizacje. Z nami zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne zarówno w zakresie doskonałego poziomu znajomości języka obcego, jak i wiedzy specjalistycznej tego języka, m.in. prawniczej, ekonomicznej, pedagogicznej. Przygotujemy Cię do pracy w zawodzie tłumacza, nauczyciela, specjalisty języka biznesu.
 

Studiując w WSZMiJO możesz rozszerzać i uzupełniać swoje kwalifikacje w ramach bogatej oferty studiów podyplomowych z zakresu języka specjalistycznego, czy tłumaczeń ustnych i pisemnych. Studia te pomogą Ci m.in. przygotować się do Państwowego Egzaminu na tłumacza przysięgłego. Dla zainteresowanych organizujemy dodatkowe zajęcia z języków obcych na studiach II stopnia. Umożliwimy Ci zdobycie Europejskich Certyfikatów Językowych, potwierdzających Twoją kompetencję językową, uznawanych na obszarze całej Unii Europejskiej. WSZMiJO jest licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC.

Dowodem, potwierdzającym atrakcyjność oferty jest fakt, iż w gronie studentów mamy osoby mieszkające poza obszarem Śląska, m.in. w Zakopanem, Nowym Sączu, Rzeszowie, Kołobrzegu, czy też poza granicami naszego kraju, na terenie Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Prowadzimy zajęcia w kameralnym gronie, posiadamy specjalistyczne laboratorium tłumaczeniowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, służące do tłumaczeń symultanicznych. Dzięki naszym pracowniom komputerowym możemy realizować znaczną część programu studiów na platformie MOODLE. Nie musisz przyjeżdżać na każde zajęcia. Organizujemy zajęcia w formie kształcenia na odległość. Harmonogram zajęć przewiduje jedynie 6 zjazdów w semestrze na studiach II stopnia.

Ucząc się, pisząc prace, czy też przygotowując się do egzaminów możesz przez Internet korzystać z zasobów naszej biblioteki (40.000 woluminów) oraz zamówić poszukiwane publikacje w systemie 24/7.

Prowadzimy badania naukowe skupione, m.in. w obszarze: przyswajania języków obcych, w tym, w zakresie optymalizacji nauczania języka, w obszarze specjalistycznych rejestrów języka, czy też kulturowych i psycholingwistycznych aspektów translatoryki, zmierzających do wypracowania podstaw kształcenia tłumaczy. Badania te mają charakter unikalny w skali kraju. W ramach prowadzonych badań Wydział Humanistyczny organizuje cyklicznie międzynarodowe konferencje naukowe. Ostatnia konferencja odbyła się w październiku 2012 roku, wygłoszono 42 referaty, w tym 7% referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych.

Wydział Humanistyczny prowadzi serię wydawniczą, w ramach której wydajemy cyklicznie tomy naukowe, przykładowe tytuły to:

  • Andrzej Łyda, Krystyna Warchał (2009) – „Granice rozmyte – terytoria niczyje”,
  • Justyna Ziębka (2009) – „Gender and Discourse – A Contrastive Analysis of Polish and English Singles Advertisements”,
  • Janusz Arabski, Justyna Ziębka (2010) – „Płeć języka – język płci”,
  • Joanna Wilk-Racięska (2010) – „Conocer a los hispanos”.

Nasi pracownicy naukowo- dydaktyczni są ponadto autorami cenionych publikacji o zasięgu międzynarodowym.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Humanistycznego została uznana i doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało nam najwyższą kategorię wśród jednostek naukowych – kategorię I. Dzięki temu otrzymaliśmy środki finansowej, pozwalające na dalszych rozwój prowadzonych badań i kadry naukowo-badawczej. Specjalizujemy się w wąskich i unikatowych obszarach badawczych, dzięki czemu należymy do wiodących ośrodków, m.in. w zakresie badań nad: Indywidualnymi czynnikami mającymi wpływ na przyswajanie języków obcych, w tym języka płci, czy też w zakresie badań nad: specjalistycznymi rejestrami języka.

Kierunek Filologia prowadzony na naszym Wydziale podlega cyklicznej weryfikacji swojej działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) na podstawie przeprowadzonej kontroli przyznała nam po raz kolejny pozytywną ocenę. Akredytacja została nam przyznana na 6 lat! Zgodnie z przepisami PKA jest to najdłuższy okres, na jaki można uzyskać pozytywną akredytację, czyli uprawnienia do kształcenia na poziomie  uczelni wyższej zarówno w zakresie studiów I stopnia (licencjackich), jak i II stopnia (magisterskich). Pozytywna ocena PKA oznacza, że jako Wydział spełniamy w pełni ministerialne wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne. Do grona naszych pracowników naukowo-badawczych należą wybitni i uznani, zarówno krajowi jak i zagraniczni specjaliści z zakresu prowadzonych w Uczelni kierunków, m.in. z Niemiec. Są to profesorowie, doktorzy z bogatym dorobkiem naukowym, ogromnym doświadczeniem dydaktycznym oraz doświadczeniem z zakresu praktyki zawodowej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję