Site logo

Zawód: Celnik

Funkcjonariusz Służby Celnej zajmuje się całkowitym procesem prawidłowego przebiegu odprawy celnej: przygotowuje dokumenty, kontroluje przewożony towar oraz dba o ogólne bezpieczeństwo transportu. Jeśli kiedykolwiek myślałeś o pracy w tym zawodzie sprawdź jakie warunki musisz spełnić.

Kto może zostać celnikiem?

Aby ubiegać się o służbę w Administracji Celnej należy spełnić kilka warunków. Kandydat na to stanowisko powinien:

 • być obywatelem polskim
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie
 • mieć nieposzlakowaną opinię
 • oraz stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku

Ponadto niezbędne będą kompetencje do pracy, takie jak:

 • gotowość do uczenia się, np. języków obcych
 • orientacja na klienta; powinien posiadać umiejętności w kontaktach międzyludzkich
 • orientacja na osiąganie celów organizacji; powinien rzetelnie wykonywać swoje obowiązki
 • odpowiedzialność
 • etyka zawodowa; celników obowiązuje ochrona informacji niejawnych
 • gotowość do zmian (zmiana miejsca pracy, miejsca zamieszkania itd.)

Jak zostać celnikiem?

Po spełnieniu wszystkich wymagań kandydat można złożyć wniosek o przyjęcie do służby. Musi w nim załączyć kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, a także dokumenty przedstawiające poprzednie zatrudnienie.

Zakwalifikowany kandydat musi przejść nabór, który składa się z kilku etapów:

 • testu wiedzy
 • próby sprawnościowej i psychicznej
 • rozmowy kwalifikacyjnej
 • postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Test wiedzy zawiera 40 pytań z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji gospodarczych.

Test sprawności fizycznej obejmuje sprawdzenie siły mięśni ramion, brzucha, zwinności i koordynacji ruchowej oraz próby wytrzymałościowej-biegu.

Testy psychologiczne pozwalają ocenić zdolność psychiczną do wykonywania zadań w Służbie Celnej

Rozmowa kwalifikacyjna ocenia kompetencje kandydata do pełnienia służby przygotowawczej.

Po pomyślnym przejściu całego procesu rekrutacji zostaje podjęta decyzja o przyjęciu kandydata do Służby Celnej. Pierwszym stopniem w karierze jest stopień aplikanta celnego w dwuletniej służbie przygotowawczej.

Aby rozpocząć służbę stałą kandydat musi:

 • odbyć szkolenie praktyczne
 • potwierdzić egzaminem ukończenie zasadniczego kursu zawodowego albo złożyć egzamin zawodowy
 • potwierdzić egzaminem znajomość języka obcego lub przedłożyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych

Z góry założonym czasem trwania służby przygotowawczej jest okres dwóch lat. W niektórych przypadkach Szef Służby Celnej może zwolnić funkcjonariusza z obowiązku odbywania służby lub skrócić jej czas.

Gdzie pracuje i ile zarabia celnik?

Głównym miejscem pracy celnika są jednostki przygraniczne, rzadziej placówki wewnątrz terytorium kraju. Celnik na początku swojej kariery zarabia około 1.500 zł. Po ukończeniu kurs przygotowawczego jego pensja wzrasta nawet do 5.000 zł.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód z pasją – flash developer

“Studia dały mi bazę, która dzisiaj pomaga. Matematyczne podłoże, umiejętność projektowania obiektowego i myślenie o architekturze wdrażanych rozwiązań dzisiaj procentują”. Rozmawiamy z Tomaszem Przysiwkiem, flash

Czytaj więcej »