Site logo

Transport we Wrocławiu

Transport - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować transport we Wrocławiu?

Wszystkie studia na kierunku transport, inżynieria transportu, nawigacja, lotnictwo, mobilność, kolejnictwo, oceanotechnika, żegluga, kosmonautyka, jachting we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

List view

Opinie o transporcie

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków transport, inżynieria transportu, nawigacja, lotnictwo, mobilność, kolejnictwo, oceanotechnika, żegluga, kosmonautyka, jachting we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Kierunek okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Waves of water of the river and the sea meet each other during h
Częstochowa
Krzysztof Pełka

Co to jest turbulencja?

Czy turbulencja to zjawisko występujące tylko w samolotach? Jaki jest mechanizm jej powstawania? Czy można jej uniknąć? Czy ma jakieś pozytywne skutki? Co ma wspólnego

Czytaj więcej »

Zobacz inne kierunki transportowe i logistyczne we Wrocławiu

Szukasz innych studiów transportowe i logistyczne? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania transportu i logistyki

Kierunek transport - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania transportu. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować transport we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunków transport, inżynieria transportu, nawigacja, lotnictwo, mobilność, kolejnictwo, oceanotechnika, żegluga, kosmonautyka, jachting na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia transportowe w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach transportowych? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków transportowych takich jak: transport, nawigacja, lotnictwo i kosmonautyka, oceanotechnika żegluga śródlądowa, naziemne zarządzanie lotnictwem, ma sens to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na kierunki transportowe – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest transport, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki logistyczne oraz techniczne związane ze studiami transportowymi dostępne są na studiach inżynierskich (3,5 roku), licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku). Jako transportowiec zgłębisz takie dziedziny jak matematyka, fizyka, logistyka, informatyka, strategie, zarządzanie, planowanie oraz języki obce. Nabywać nowe kompetencje lub pogłębiać wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji na temat szeroko rozumianej branży transportowej możesz również zdobywać na podyplomówkach i kursach. Kierunki transportowe należą do grupy kierunków interdyscyplinarnych, łączących ze sobą wiedzę z wielu dziedzin nauki. Część z nich może być sprofilowana w dwóch obszarach lub łączyć oba z nich: logistycznym (drogi transportowe, przewożenie osób i towarów, planowanie transportu, nawigacja i prowadzenie środków transportu), technicznym (mobilność i projektowanie, konstruowanie, produkowanie i serwis środków transportu czyli pojazdów kołowych – samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów, pojazdów szynowych – pociągów i tramwajów, statków i innych obiektów pływających, samolotów i innych obiektów latających). Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary nauki, wiedzy i umiejętności, jak podstawy transport, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, prawo podatkowe, rynki usług transportowych, ekonomikę transportu, zarządzanie łańcuchem dostaw, informatykę, marketing w transporcie, probabilistyka. Bardzo ważne w wykonywaniu tego zawodu są języki obce, dlatego studia kładą na nie bardzo istotny nacisk. Zakres obszarów nauki na kierunkach transportowych jest rozległy, a jako osoba wykonująca taki zawód twoim zadaniem będzie rozwiązywanie problemów z zakresu przewozu. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie transportu masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na specjalizację w przyszłym wykonywanym zawodzie. Czy będzie to praca transportowca, nawigatora, inżyniera lotnictwa, oceanotechnika, czy oficera żeglugi morskiej lub powietrznej, to każda ścieżka kariery oraz ścieżka nauczania będą się od siebie różnić.

Transport: Od czasów rewolucji przemysłowej transport nabierał strategicznego znaczenia dla wielu dziedzin związanych z gospodarką. Dystrybucja różnego rodzaju dóbr ma dziś zasięg globalny i trzeba zauważyć, że potrzeby ludzkości w tym zakresie stale rosną. Transport wymieniany jest często jednym tchem wraz z logistyką i spedycją, ponieważ wraz z tymi dziedzinami tworzy jedną, spójną branżę, dzięki której możliwe jest przemieszczanie różnego rodzaju przedmiotów, osób, surowców czy produktów. Rozważając możliwość podjęcia się studiów w zakresie transportu, warto najpierw wybrać profilowanie kierunku studiów. Daje to szansę na zdobycie przewagi nad konkurencją w szkołach, w których o jedno miejsce ubiega się więcej niż kilka osób. Im wcześniej będziesz wiedział, które przedmioty okażą się szczególnie premiowane w rekrutacji, tym lepiej. Zwykle pod uwagę brane są dziedziny ścisłe, takie jak matematyka, czy fizyka. Wiele dziedzin kształcenia akademickiego to bardzo wąskie specjalizacje. Transport należy do dziedziny o charakterze interdyscyplinarnym. Oznacza to, że aby studiować ten kierunek, trzeba poznawać wiele różnych dyscyplin. Transport to między innymi mechanika pojazdów, infrastruktura, eksploatacja maszyn, ekonomika, prawo, narzędzia informatyczne i wiele innych. Te wszystkie zakresy odnoszą się do lądowych, morskich i powietrznych środków transportu. Widać więc na pierwszy rzut oka, że student tego kierunku raczej nie będzie się nudzić w trakcie nauki. W trakcie studiów słuchacze poznają procesy i systemy transportowe, budowę i eksploatację środków transportu, a także zdobywają szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu. Absolwent studiów na kierunku transport jest przygotowany do usługowego charakteru transportu, który pozwala na obserwowanie i analizowanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych firm transportowych. Dzięki temu absolwenci mogą podjąć zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds transportu drogowego, lotniczego i kolejowego.

Lotnictwo: Kierunek studiów o nazwie lotnictwo wbrew pozorom z lataniem w przestworzach ma niewiele wspólnego. Ale po jego ukończeniu zostaniesz lotnikiem. Kandydatów na nie wyłania się spośród osób legitymujących się najlepszymi świadectwami maturalnymi. Warto w ostatnim roku nauki w szkole średniej przyłożyć się do przedmiotów ścisłych. One zajmują dużo miejsca w programie nauczania na lotnictwie. Kto chce studiować na tym kierunku musi mieć z jednej strony kreatywny umysł, a z drugiej posiadać umiejętność logicznego myślenia.
Na lotnictwie sporo uwagi poświęca się nauce przedmiotów związanych z obronnością i zarządzaniem. Studenci zdobywają techniczną wiedzę z zakresu budowy rozmaitych urządzeń wykorzystywanych w lotnictwie. W ofercie edukacyjnej nie może zabraknąć zarówno przedmiotów ścisłych, jak i dyscyplin wiedzy wywodzących się z nauk społecznych. Specjaliści opuszczający mury uczelni będą musieli wykazać się doskonałą wiedzą z zakresu funkcjonowania lotnictwa zarówno cywilnego jak i wojskowego. Wielokrotnie zmuszeni zostaną do udowadniania swoich kompetencji menedżerskich (kreatywność, zdolności komunikacyjne, zarządzanie, motywowanie). Najlepsi mogą też zweryfikować swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w programie praktyk studenckich w urzędach oraz instytucjach o profilu lotniczym. Wreszcie bardzo intensywny program lektoratów języków obcych pozwala rozwinąć swe kompetencje komunikacyjne w tym zakresie na bardzo wysokim poziomie. Adepci tego kierunku cieszą się sporym uznaniem na rynku pracy. Z doświadczenia absolwentów korzysta coraz więcej firm, instytucji i organizacji zajmujących się tematyką lotniczą. Absolwenci lotnictwa i kosmonautyki znajdą zatrudnienie w organizacjach związanych z lotnictwem oraz w resorcie obrony. Mogą liczyć na interesującą pracę w charakterze doradców, menedżerów, specjalistów obsługujących ruch powietrzny, koordynatorów dbających o odpowiednią współpracę między jednostkami lotnictwa cywilnego i wojskowego w czasie wojny i w czasie pokoju. Wreszcie absolwenci kierunku lotnictwo będą mogli objąć wakaty na uczelniach specjalizujących się w edukowaniu przyszłych adeptów lotnictwa.

Lotnictwo i kosmonautyka
Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka skierowane są do osób, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy i wykształcenia pomagającym w znalezieniu pracy w sektorze inżynierii lotniczej i kosmicznej. Lotnictwo jest dziedziną techniki zajmującą się konstruowaniem i zastosowaniem maszyn latających. Kosmonautyka to zespół nauk dotyczących realizacji lotów kosmicznych, badań możliwości podróży w przestrzeni międzyplanetarnej i znajdujących się tam obiektów. Co daje połączenie tych dwóch dziedzin? Nieograniczone możliwości! Należy pamiętać o tym, że od kandydatów wymaga się z jednej strony świetnej znajomości przedmiotów ścisłych, w szczególności: matematyki, fizyki. Kandydat musi mieć bardzo dobry wzrok i cieszyć się dobrym zdrowiem. Podczas kształcenia studenci uczą się samodzielnego projektowania konstrukcji lotniczych. Wykonują obliczenia inżynierskie, analizę podstawowych części statków powietrznych. Opracowują dokumentację techniczną i oceniają efektywność funkcjonowania konstruowanych podzespołów. Wdrażają nowatorskie metody ulepszeń korzystając z nowoczesnych technologii. Studenci wszystkich specjalności otrzymują gruntowne przygotowanie ogólnotechniczne oraz zawodowe, słuchając wykładów np. z mechaniki lotu, wytrzymałości konstrukcji lotniczych, konstrukcji samolotu, dynamiki gazów, silników lotniczych, teorii sterowania, wyposażenia samolotów, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik projektowania z wykorzystaniem metod komputerowych. Absolwenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka znajdą zatrudnienie na stanowiskach średniego szczebla w działach obsługi bieżącej statków powietrznych lub jako konstruktorzy w zakładach przemysłu kosmicznego.

Nawigacja: Studia na kierunku nawigacja prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszych standardów inżynierów, dzięki czemu przyszli absolwenci znajdą się w wykonywaniu zawodu na całym świecie. Spełniane są międzynarodowe standardy nawigacyjne a uzyskany dyplom uznawany jest we wszystkich państwach. Na kierunku nawigacja poznasz zasady określania pozycji i trajektorii ruchu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obiektów i środków lokomocji. To kierunek szkolący w zakresie zarządzania ludźmi i nawigacji, zmierza do zapewniania bezpieczeństwa ludziom i pojazdom znajdującym się na trasach środków lokomocji – przede wszystkim w nawigacji lotniczej i morskiej. Jest to nauka łącząca w sobie zagadnienia matematyki i fizyki, dobrze więc, by kandydaci na kierunek nawigacja byli przygotowywani do tego, że większość zajęć programowych odbywa się właśnie na bazie tych dwóch przedmiotów. Warto też, aby kandydat posiadał umiejętność analizowania, logicznego myślenia i wyciągania wniosków, a także orientację przestrzenną, nastawioną na przewidywanie zdarzeń. Studenci kierunku nawigacja zdobywają umiejętności z zakresu obiektów, środków transportu i komunikacji. Uczą się wykorzystywania typowych urządzeń nawigacyjnych, interpretacji wyników pomiarów oraz oceny poprawności funkcjonowania i szacowania błędów urządzeń. Studia kształcą specjalistów posiadających biegłość w dziedzinie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w złożonych sytuacjach środowiskowych, oraz w przypadku zagrożenia kolizją. Na program studiów składają się treści podstawowe: matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka, konstrukcja maszyn i grafika inżynierska, informatyka oraz treści kierunkowe: urządzenia nawigacyjne, systemy satelitarne w nawigacji, meteorologia, bezpieczeństwo nawigacji, systemy informacji przestrzennej, systemy transportowe, eksploatacja techniczna środków transportu. Studia na kierunku nawigacja przygotowują do pracy w bardzo szerokim sektorze światowej gospodarki morskiej. Absolwenci kierunku mają umiejętność szybkiego reagowania i dostosowania się do zmian na rynku pracy. 

Żegluga śródlądowa: Studia na kierunku żegluga śródlądowa są dwutorowe, ponieważ pozwalają na nabycie kompetencji do pracy na jednostkach pełnomorskich, jak i śródlądowych. Podstawowe aspekty nauki oparte są na konwencjach międzynarodowych wymagań w zakresie szkolenia marynarzy STCW, dzięki czemu absolwenci mogą zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowisk na stopniu oficerskim. Oprócz zdolności nawigacyjnych i armatorskich, student uzyska wiedzę z zakresu technik transportu ładunków, badania, modelowania kształtów i własności Ziemi oraz sporządzania dokładnych pomiarów za pomocą nowoczesnych technologii satelitarnych. Słuchacze muszą kłaść szczególny nacisk na naukę języków obcych, w szczególności języka angielskiego i niemieckiego. Absolwent kierunku żegluga śródlądowa ma do wyboru kilka ścieżek kariery, z jednej strony może starać się o uprawnienia do zajmowania stanowisk oficerskich, z drugiej zaś może rozpocząć karierę w międzynarodowej żegludze śródlądowej. Daje to możliwość pracy w firmach spedycyjnych, logistycznych i transportowych.

Naziemne zarządzanie lotnictwem – aviation management: Studia na kierunku naziemne zarządzanie lotnictwem dają możliwość opanowania umiejętności związanych z zarządzaniem lotnictwem, w szczególności w zakresie obsługi lotnisk oraz linii lotniczych. Powiązane jest to z przedmiotami ekonomicznymi i logistycznymi. Bardzo często zajęcia połączone są z praktyką w dużych liniach lotniczych współpracujących z jednostką prowadzącą. Absolwent kierunku Naziemne zarządzanie lotnictwem będzie mógł rozpocząć karierę zawodową w branży lotniczej o międzynarodowym wymiarze. Takie rozwiązania uczą ich krytycznego podejścia do omawianych kwestii, twórczego myślenia oraz umiejętności wyboru najlepszych narzędzi oraz analiz ekonomicznych do rozwiązania konkretnego problemu. Absolwent kierunku naziemne zarządzanie lotnictwem – aviation management będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedstawicielstwach linii lotniczych lub jako osoba zajmująca się zarządzaniem w portach lotniczych, biurach turystycznych czy przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką transportu lotniczego na całym świecie. Dodatkowo kończąc studia można pracować jako pracownik działu kontroli linii lotniczych lub w dziale sprzedaży.Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą również na wykonywanie zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi przedsiębiorstw lotniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Oceanotechnika: Oceanotechnika to studia dotyczące budowy statków, od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Coraz więcej tych jednostek to statki bezzałogowe sterowane nowoczesną aparaturą i sztuczną inteligencją. Studia na kierunku oceanotechnika mają na celu wychodzić naprzeciw rozwijającemu się rynkowi transportu morskiego. Transport morski pasażerski i towarowy oraz wydobywanie surowców mineralnych z dna morza to obszary dzialalności dla których niezbędne są jednostki pływające. Program studiów obejmuje szerokie zagadnienia, z jednej strony budowa statków i obiektów pływających, z drugiej zaś eksploracja zasobów mórz i oceanów. Studiując oceanotechnikę możesz dowiedzieć się jak powstaje kadłub statku, siłownia okrętowa oraz urządzenia pokładowe, zapoznać się z obsługą platform wiertniczych oraz z zagadnieniami zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej. Zdobywasz wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych – w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych. Wszystkie zajęcia: ćwiczenia, wykłady dostosowane są do współczesnych wymagań i oczekiwań rynku pracy. Zdobywasz kompetencje związane z funkcjonowaniem szeroko rozumianej gospodarki morskiej, działalności stocznia produkcyjnych, remontowych, zakładów kooperujących z przemysłem okrętowym innych obiektach gdzie potrzebna jest obsługa floty morskiej. Studia na kierunku oceanotechnika możesz wybrać tylko na kilku uczelniach w kraju.

Jachting (budowa jachtów): Jachting to kierunek, który łączy transport i oceanotechnikę. Studia kształcą fachowców znających się na eksploatacji jachtów żaglowych i motorowych oraz specjalistów w dziedzinie turystyki wodnej, marketingu, eksploatacji przystani i projektowaniu. Typowe zajęcia dydaktyczne odbywające się w salach wykładowych uzupełniane są wizytami na żeglarskich przystaniach, w stoczniach, zakładach i instytucjach gospodarki morskiej. Program jest także wzbogacony o szkolenia żeglarskie, współorganizowane przez kluby żeglarskie. W programie studiów znajdziesz przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe: technologia informacyjna, język obcy, ekonomia i zarządzanie, technologie mechaniczne, geometria wykreślna, materiałoznawstwo, matematyka, rysunek techniczny, elektrotechnika i elektronika, informatyka, mechanika ogólna, fizyka, podstawy automatyki, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn. Przedmioty kierunkowe to: podstawy oceanotechniki, urządzenia pokładowe, logistyka, infrastruktura transportu wodnego, teoria okrętu, projektowanie okrętów, instalacje ogólnookrętowe, konstrukcja okrętów, silniki i układy napędowe w oceanotechnice, technologia budowy, wyposażenia i remontu kadłuba. Możesz także znaleźć różne obszary specjalizowania się w jachtingu, np. inżynieria ruchu wodnego, eksploatacja infrastruktury transportu wodnego, podstawy eksploatacji technicznej, systematyka i teoria jachtów, aerodynamika i żagle, architektura i projektowanie jachtów, projektowanie konstrukcji kadłubów jachtów, infrastruktura dowozowo-odwozowa, środki transportu lądowego i powietrznego, statki turystyki morskiej i śródlądowej, eksploatacja statków turystycznych, remonty statków turystycznych, marketing, techniki menadżerskie.

Transport drogowy i samochodowy: Studia na kierunku transport drogowy skierowane są do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w zakresie transportu. Transport drogowy odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce. Studia na kierunku transport skonstruowane są w taki sposób, aby każdy student mógł nabyć niezbędne podstawy z zakresu projektowania i zarządzania systemami transportowymi, a także polityki transportowej i planowania przestrzennego. Absolwenci kierunku transport drogowy są doskonale przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w obrębie transportu drogowego.

Transport morski i żegluga: Studia na kierunku transport morski skierowane są do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w zakresie transportu. Transport morski odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce. Studia na kierunku transport skonstruowane są w taki sposób, aby każdy student mógł nabyć niezbędne podstawy z zakresu projektowania i zarządzania systemami transportowymi, a także polityki transportowej i planowania przestrzennego. Absolwenci kierunku transport morski są doskonale przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w obrębie transportu drogowego.

Transport kolejowy i kolejnictwo: Studia na kierunku transport kolejowy skierowane są do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w zakresie transportu. Transport kolejowy odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce. Studia na kierunku transport skonstruowane są w taki sposób, aby każdy student mógł nabyć niezbędne podstawy z zakresu projektowania i zarządzania systemami transportowymi, a także polityki transportowej i planowania przestrzennego. Absolwenci kierunku transport kolejowy są doskonale przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w obrębie transportu drogowego.

Transport lotniczy: Studia na kierunku transport lotniczy skierowane są do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w zakresie transportu. Transport lotniczy odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce. Studia na kierunku transport skonstruowane są w taki sposób, aby każdy student mógł nabyć niezbędne podstawy z zakresu projektowania i zarządzania systemami transportowymi, a także polityki transportowej i planowania przestrzennego. Absolwenci kierunku transport lotniczy są doskonale przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w obrębie transportu drogowego.

Pojazdy samochodowe i użytkowe: Studia na kierunku pojazdy samochodowe i użytkowe prowadzone są przez kilka uczelni w kraju. Studia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz osób, które chcą spełniać swoje marzenia w motoryzacji. Kierunek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Coraz bardziej rozbudowana mechatronika w pojazdach samochodowych sprawia, że specjaliści z tej branży są poszukiwani na rynku pracy. Studia na tym kierunku kształcą przyszłych profesjonalistów w zakresie konstruowania, badania i eksploatacji pojazdów samochodowych i źródeł ich napędu. Słuchacze zdobywają wiedzę z zagadnień związanych z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi układów napędów pojazdów i bezpieczeństwa transportu oraz tego jak to wpływa na środowisko. Absolwenci kierunku pojazdy samochodowe i użytkowe znajdą zatrudnienie w biurach projektowych i konstrukcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym

Studia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Wrocław to stolica Dolnego Śląska i jednocześnie największy ośrodek akademicki w południowo-zachodniej Polsce. Jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków studenckich. Co roku naukę na studiach w uczelniach Wrocławia rozpoczyna około 100 tysięcy osób, które mają do dyspozycji bardzo szeroką i bogatą ofertę uczelni państwowych oraz prywatnych. Co roku mury uczelni opuszcza około 30 tysięcy absolwentek i absolwentów. Te liczby robią wrażenie i pokazują, jak popularnym miastem wśród studentów jest Wrocław, gdzie studenci mają do dyspozycji 230 kierunków, obejmujących studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, magisterskie uzupełniające i studia podyplomowe. Dodatkowa oferta studiów dostępna jest w mniejszych ośrodkach w województwie dolnośląskim. Nowoczesna infrastruktura uczelniana oraz dobre położenie Wrocławia pod względem logistycznym, to dodatkowe atuty. W mieście zarejestrowanych jest około 120 tysięcy firm, dzięki czemu absolwentom stosunkowo łatwo jest wejść na rynek pracy. Poza nauką, studenci powinni mieć czas wolny. We Wrocławiu nie będzie problemu z jego zagospodarowaniem. W samym mieście działają 3 duże ogrody i 45 parków. Wśród ogrodów najbardziej znany jest Japoński, pozostałe – Botaniczny i Zoologiczny, nadają się świetnie do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Wśród parków, dużym powodzeniem u studentów cieszą się Szczytnicki, Zachodni oraz Tysiąclecia. Na obrzeżach miasta znajdują się piękne lasy. Wrocław jest znakomitym miejscem wypadowym w pobliskie góry lub do Czech. To pomysły na jednodniowe lub dłuższe wycieczki w dni wolne od zajęć. Fani historii mogą podziwiać piękną wrocławską starówkę, a tam wyspę Tumską. Ponadto są tu liczne bary, puby i kluby muzyczne, niektóre o bardzo bogatej historii. Kina studyjne i sceny teatralne zagospodarują kulturalne potrzeby studentów, dlatego nikt nie powinien się we Wrocławiu nudzić. Tak jak wspomnieliśmy, studia w województwie dolnośląskim to nie tylko Wrocław. Studenci mogą skorzystać także z ofert studiów w takich miejscowościach jak Wałbrzych, Kłodzko, Jelenia Góra, Legnica, Głogów, Świdnica i Lubin. Tam co roku naukę rozpoczyna kilka tysięcy studentów, a kilkaset osób zostaje absolwentami.

Transportowe studia podyplomowe we Wrocławiu

Gdzie we Wrocławiu zdobywać wiedzę z transportu i inżynierii transportu na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po kierunku transport

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku transport, inżynieria transportu, nawigacja, lotnictwo, mobilność, kolejnictwo, oceanotechnika, żegluga, kosmonautyka, jachting na wrocławskich i dolnośląskich uczelniach?

Zawód: pracownik cywilny w wojsku

Co to jest zawód pracownik cywilny w wojsku — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży pracownik cywilny w służbie mundurowej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód pracownik cywilny w wojsku? Jesteś ciekawy, czym zajmuje się pracownik

Czytaj więcej »

Zawód: Stewardessa

Lufthansa, Emirates, Lot, Air France, Wizz Air. To jedne z wielu linii lotniczych które co roku organizują castingi na stewardessę. Co należy zrobić i jakie spełnić wymagania by móc pracować w tym zawodzie?

Czytaj więcej »

Zawód: Kierowca

Kierowca to zawód wymagający odpowiedzialności i poświęcenia. W tej pracy można dużo zarobić, ale wymaga ciągłego podróżowania na dalekich trasach. Co w takim razie trzeba zrobić aby wykonywać ten zawód?

Czytaj więcej »

Możliwości pracy w branży TSL

Studia na kierunkach transportowych należą do wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w transporcie i lotnictwie muszą być przygotowane na ciągły rozwój. Transportowiec musi być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia oraz cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują firmy produkcyjne, centra logistyczne oraz porty lotnicze, kolejowe i morskie. Absolwent tych studiów musi wykazywać się umiejętnością zarządzania towarami, finansami i ludźmi, spostrzegawczością oraz świetną organizacją czasu pracy. Transport to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży transportowej i lotnictwie. Osoby, które ukończyły lotnictwo poszukują porty lotnicze i morskie oraz przewozy kolejowe. Wówczas do głównych zadań należy zarządzanie personelem w zakresie załadunku, organizacji transportu oraz planowania przyjazdów i odjazdów pod kątem ruchu w portach i stacjach. Ścieżka kariery oraz zarobki zależą ściśle od wykonywanej specjalizacji.

Inżynier transportu: Głównym celem pracy inżyniera transportu jest opracowywanie oraz nadzorowanie przewozu osób i towarów. Mogą to być przejazdy samochodowe, autobusowe czy też transport kolejowy, morski lub lotniczy. Zadania i cele wyznaczone transportowcowi skupią się na sprawnej obsłudze przewozu. Praca polega na wytyczaniu nowych tras przejazdów, tworzenia i planowania rozkładów jazdy środków transportowych jakimi dysponuje dane przedsiębiorstwo. Sprawne zarządzanie łańcuchami dostaw i transportem wewnętrznym staje się coraz większą przewagą konkurencyjną na rynku pracy, a co za tym idzie budowaniem wzrostu przychodów firmy dla której wykonuje się zadania. Jest to bardzo ważne stanowisko pracy, gdyż dobrze zorganizowane dostawy i magazynowanie pozwalają na sprawną produkcję. W obecnych czasach gdzie stale brakuje dostaw wielu materiałów dlatego stanowisko transportowca staje się nieocenione. Praca odbywa się w głównej mierze w biurze, jest to typowym zawód administracyjny. Rzadko zdarzają się zadania na wolnym powietrzu, które są związane ze specyfiką firmy. Do głównych cen przyszłego inżyniera transportu należy zaliczyć spostrzegawczość, dokładność, cierpliwość oraz zdolność analitycznego myślenia. Szczególnie ważne w wykonywaniu tego zawodu jest odporność na stres i umiejętność organizacji pracy. Wskazana jest znajomość dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego. Inżynierzy transportu są poszukiwani na rynku pracy przez firmy przemysłowe, produkcyjne oraz handlowo usługowe z różnych branż.

Pilot: Jednym z największych marzeń dzieci jest praca pilota samolotu. W końcu kto z nas do dzisiaj nie chciałby zasiąść za sterami takiej maszyny. W rzeczywistości praca pilota jest bardzo skomplikowana i obarczona wieloma przepisami prawnymi, których musi przestrzegać operator samolotu. Współczesny rozwój lotnictwa oraz samolotów do granic możliwości ułatwia pracę swoim pilotom. Obsługa staje się prawie tylko komputerowa, a do głównych obowiązków operatora maszyny należy stałe kontrolowanie parametrów samolotu oraz lotu. Do pilotów należy również stałe kontrolowanie maszyny przed startem i po wylądowaniu oraz wszystkie procedury formalne wymagane do odbycia przelotu. Aby zostać pilotem należy zdobyć jedną z kilku rodzajów licencji. A to już jest bardzo skomplikowane oraz wymaga wielu nakładów finansowych. Dodatkowo przyszli piloci muszą doskonale znać języki obce. Jednak po uzyskaniu licencji pilota znalezienie pracy staje się bezproblemowe. Osobny dział to piloci wojskowi, tutaj należy skończyć studia oficerskie na uczelni wojskowej. A i tak tylko najlepsi absolwenci zostają pilotami. Praca pilota wymaga dużej odporności psychicznej i związana jest z ciągłymi podróżami w różnych strefach czasowych. Do tego wymagana jest bardzo dobra kondycja zdrowotna.

Konstruktor pojazdów: Praca na stanowisku konstruktora pojazdów najczęściej wymaga zmiany miejsca zamieszkania. Rekruterzy w naszym kraju wyszukują absolwentów kierunków technicznych, którzy w swoim cv mogą pochwalić się działania na rzecz powstawania i konstruowania maszyn i urządzeń. Tytuł inżyniera staje się furtką do bramy, ale bardzo często od absolwenta wymaga się dużo więcej. Na początek język angielski, który musi być opanowany do perfekcji. Największe centra projektowe aut znajdują się w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz innych Państwach europy zachodniej. Dodatkowo rekruterzy oczekują od absolwentów doskonałej znajomości programów projektowych typu CAD. Od przyszłych konstruktorów wymaga się również umiejętności miękkich takich jak umiejętność pracy w zespole czy odporność na stres. Dodatkowo projektant musi cechować się otwartym umysłem, kreatywnością oraz profesjonalizmem. Jeśli absolwent spełnia powyższe wymagania to może liczyć na bardzo szybką ścieżkę kariery oraz znaczne profity wynikające z pracy w centrach konstrukcyjnych pojazdów.

Inżynier lotnictwa: Inżynier lotnictwa odpowiada za bardzo wiele kwestii. W zależności od specjalizacji może zajmować się produkcją samolotów, albo produkcją sprzętu, obsługą lotu albo po prostu analizą sytuacji lotniczej dla firm i przedsiębiorstw. Branża lotnicza stale się rozwija i potrzebuje coraz to lepiej wyszkolonego personelu aby mógł sprostać stawianym wyzwaniom. Przyszli inżynierowie powinni mieć naturalne zamiłowania do nauk ścisłych, matematyki oraz technologii. Dodatkowo do głównych cech charakteru należy zaliczyć kreatywność, determinację oraz cierpliwość. Natomiast jeśli chodzi o zakres obowiązków to możemy zaliczyć: kierowanie projektami produkcji produktów lotniczych, ocenę propozycji projektów, kontrola bezpieczeństwa produktów oraz opracowywanie kryteriów metod projektowania. Absolwenci studiów z zakresu lotnictwa i kosmonautyki chcący kontynuować swoją ścieżkę kariery jako inżynierowie lotnictwa znajdą zatrudnienie w firmach z branży lotniczej, jako operatorzy linii, w organizacjach badawczych, w agencjach rządowych oraz siłach zbrojnych.

Inżynier oceanotechniki: Przyszły inżynier oceanotechniki zajmujący się projektowaniem, konstrukcją i budową statków lub jachtów nie ma wielkiego wyboru co do kierunku studiów czy uczelni. Tych prowadzących takie studia w Polsce jest bardzo mało, głównie ze względu na specyfikę kierunku studiów. Do wyboru jest jedna z kilku ścieżek specjalizacyjnych takich jak, budowa okrętów i jachtów, maszyny, siłownie i urządzenia okrętowe, zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej oraz inżynieria zasobów naturalnych. Studia są dwustopniowe. Studia należą do wymagających a przyszli kandydaci powinni mieć opanowane do perfekcji takie przedmioty jak matematyka i fizyka. Dodatkowo bardzo ważny jest język obcy, ponieważ praca w zawodzie będzie wymagała bardzo częstego kontaktu w języku angielskim. Praca inżyniera oceanotechniki oznacza zatrudnienie w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. W głównej mierze skupia się na projektowaniu, remontowaniu i obsłudze floty statków. Absolwent może szukać zatrudnienia w biurach projektowych, w zakładach wytwórczych małych obiektów pływających i w zakładach wytwórczych ich wyposażenia. Może prowadzić działalność serwisową i usługową w zakresie dystrybucji i wynajmu jednostek pływających, a także pełnić obowiązki zarządcze w portach i przystaniach. Jego wiedza pozwala również na uczestnictwo w procesach projektowania i budowy śródlądowych i morskich statków towarowych. Jeśli absolwent studiów oceanotechnicznych marzy o karierze konstruktora i rozwoju powinien brać pod uwagę karierę międzynarodową. Głównymi odbiorcami inżynierów oceanotechniki stają się kraje azjatyckie, które przodują w rozwoju transportu morskiego. Jest to zajęcie dla pasjonatów, którzy chcą spełniać swoje marzenia.

Inżynier ruchu drogowego: Praca na stanowisku inżyniera ruchu drogowego polega na projektowaniu organizacji ruchu drogowego, a do szczególnych zajęć możemy zaliczyć: sporządzanie analiz dla dróg i ulic, projektowanie ruchu drogowego oraz analizowanie bezpieczeństwa dróg. Dodatkowo absolwent studiów technicznych o charakterystyce inżynierii ruchu odpowiedzialny jest za utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego węzłów komunikacyjnych oraz innych obiektów drogowych. Jest to jeden z zawodów z przyszłością. Branża stale się rozwija, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie sieć dróg stale jest rozbudowywana. Bardzo ważne w tym zawodzie jest posiadanie uprawnień budowlanych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą liczyć na znaczne profity z wykonywanej działalności.

Inżynier transportu kolejowego: Praca na stanowisku inżyniera transportu kolejowego polega na prowadzeniu prac badawczych i projektowaniu w zakresie kolejnictwa, kierowanie jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei. Dodatkowo absolwent studiów technicznych zajmujących to stanowisko planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi doskonale znać przepisy prawa ruchu kolejowego. Bardzo ważne w tym zawodzie jest posiadanie uprawnień budowlanych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą liczyć na znaczne profity z wykonywanej działalności.

Oficer żeglugi morskiej (kapitan, nawigator): Oficer żeglugi śródlądowej należy do bardzo trudnych i wymagających zawodów, w związku z czym do jej wykonywania potrzebna jest odpowiednia wiedza, kwalifikacje i umiejętności. Praca związana jest z długimi miesiącami spędzonymi na morzu i rozstaniem z najbliższymi. Od przyszłego oficera żeglugi morskiej wymagana jest pełna dyspozycyjność przez wiele miesięcy w roku. Dodatkowo bardzo często jest tak, że statki przez dłuższy czas nie przybijają do portu, dlatego to głównych cech osobowościowych należy duża odporność na stres. Marynarz powinien biegle posługiwać się językiem obcym i stale aktualizować zdobytą wiedzę o kursy i szkolenia. Do głównych obowiązków marynarza (w zależności od stopnia) należy określanie kursu i odpowiedniej prędkości prowadzonego statku, analiza zabezpieczenia przewożonego ładunku, kierowanie pracą całego personelu na statku oraz osób w porcie, będących odpowiedzialnymi za dany kurs. Jest to jedna z najważniejszych osób na statku. Praca na tym stanowisku choć trudna to często rekompensowana jest przez wysokie zarobki.

Oficer żeglugi powietrznej (lotnik, kapitan, nawigator): Oficer żeglugi powietrznej na takich stanowiskach jak lotnik, kapitan czy nawigator to zawód należący do bardzo trudnych i wymagających. W związku z tym do jego wykonywania potrzebna jest odpowiednia wiedza, kwalifikacje i umiejętności. Praca w zależności od specjalności różni się od siebie. Praca lotnika związana jest z ciągłymi podróżami. Od przyszłego oficera żeglugi powietrznej wymagana jest pełna dyspozycyjność przez wiele miesięcy w roku, dlatego przyszły oficer powinien cechować się dużą odpornością na stres i nienagannym zdrowiem. Lotnik powinien biegle posługiwać się językiem obcym i stale aktualizować zdobytą wiedzę o kursy i szkolenia. Zaś nawigator lotniczy to profesjonalny personel lotniczy wchodzący w skład załogi statku powietrznego. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, która wiążę się ze zdobyciem szeregu kwalifikacji i umiejętności. Bez względu na wykonywaną specjalizację zawodu oficera żeglugi powietrznej jest to praca trudna za to często rekompensowana jest przez wysokie zarobki.

Rynek pracy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Rynek pracy we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny dla absolwentów i studentów. Bez wątpienia należy on do najciekawszych w Polsce, dlatego wiele osób decyduje się na studiowanie i rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w stolicy Dolnego Śląska. Aktualnie stopa bezrobocia we Wrocławiu wynosi 2,5% i jest 2,5 raza niższa niż średnia krajowa. Dane te mogą działać jak prawdziwy magnes. W połączeniu z dużymi firmami i wysokim poziomem płac, powoduje to, że Wrocław jest doskonałym miejscem dla studentów wielu specjalizacji. Południe województwa jest bardzo turystyczne, dlatego turystyka i rekreacja to kolejny kierunek studiów, który często wybierany jest przez młodych ludzi. W tej części Polski znajdują się Karkonosze oraz Kotlina Kłodzka z popularnymi w kraju uzdrowiskami i hotelami. Bezrobocie w całym województwie dolnośląskim wynosi 5,6% i jest niższe od średniej krajowej. To sprawia, że nawet w małych miejscowościach absolwenci lokalnych uczelni wyższych mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie i dobrą pracę. Wszędzie poszukiwani są wykształceni specjaliści. Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele ciekawych i dużych zakładów pracy. W gronie największych 100 firm w Polsce 6 znajduje się w tym regionie. Bardzo wysoko we wszystkich rankingach plasuje się KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Kolejne firmy warte odnotowania to Kaufland Polska Markety Sp. z o. o., AB S.A GK, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. , CCC S.. GK, czy Pfleiderer Group S.A. GK, które znajdują się we Wrocławiu. W regionie bardzo rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny, ponieważ poza niemieckim Volkswagenem znajdują się tu biura i zakłady produkcyjne takich marek jak Toyota w Wałbrzychu i Volvo we Wrocławiu, a także Zakłady Samochodowe Jelcz i Wagony Świdnica. Rozproszenie atrakcyjnych pracodawców po całym województwie sprawia, że absolwenci szkół wyższych bez trudu znajdą zatrudnienie blisko swojego miejsca zamieszkania. Bliskość niemieckiej granicy jest szansą do współpracy z zachodem Europy, z czego korzysta wielu lokalnych przedsiębiorców. Dla absolwentów uczelni, rynek pracy we Wrocławiu i całym województwie dolnośląskim jest bardzo atrakcyjny i przyjazny.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję