Site logo

Logistyka we Wrocławiu

Logistyka - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować logistykę we Wrocławiu?

Wszystkie studia na kierunku logistyka, spedycja we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

List view

Opinie o logistyce

Poradniki dla przyszłych studentów logistyki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Kierunek okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Gdynia
Redakcja Studia.pl

Morze możliwości logistycznych. Pod lupą: logistyka na “uczelni Kwiatkowskiego” w Gdyni.

Najszybciej rozwijającą się dziedziną TSL (transport-spedycja-logistyka) jest transport morski. Już ponad 80% transportu towarów w handlu międzynarodowym odbywa się drogami wodnymi. Trójmiasto na tym zyskuje — jest jednym z największych europejskich węzłów logistycznych w Europie. Dlatego trudno o lepsze miejsce do zdobywania zawodu logistyka. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB) przygotowuje do niego na siedmiu specjalnościach logistycznych.

Czytaj więcej »
Kierunki studiów. Jaki wybrać?
Redakcja Studia.pl

Eurologistyka i transport

Studia na specjalności Eurologistyka i transport dedykowane są osobom, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania w sferze logistyki i transportu na

Czytaj więcej »

Zobacz inne kierunki TSL we Wrocławiu

Szukasz innych studiów logistyczno-transportowych? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania TSL.

Kierunek logistyka - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania logistyki. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować logistykę we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku logistyka, spedycja na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Logistyka i spedycja w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z logistyki i spedycji? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków logistycznych takich jak: logistyka, logistyka międzynarodowa, logistyka wojskowa, zarządzanie logistyką, technologie informatyczne w logistyce, marketing i sprzedaż w logistyce, magazynowanie, spedycja ma sens to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na logistykę i spedycję – dowiedz się o niej więcej.
Sprawdź, co to jest logistyka i spedycja jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane ze studiami logistycznymi dostępne są na studiach inżynierskich (3,5 roku), licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku). Jako logistyk zgłębisz takie dziedziny jak matematyka, fizyka, logistyka, informatyka, strategie, zarządzanie, planowanie oraz języki obce. Nabywać nowe kompetencje lub pogłębiać wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji na temat szeroko rozumianej logistyki i spedycji możesz również zdobywać na podyplomówkach i kursach. Kierunki logistyczne należą do grupy kierunków interdyscyplinarnych, łączących ze sobą wiedzę z wielu dziedzin nauki. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary nauki, wiedzy i umiejętności, jak podstawy logistyki, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzanie łańcuchem dostaw, informatykę, logistyczne oprogramowanie komputerowe, wdrażanie certyfikacji, ubezpieczenia oraz obsługę logistyczną. Bardzo ważne w wykonywaniu zawodu logistyka są języki obce, dlatego studia kładą na nie bardzo istotny nacisk. Zakres obszarów nauki na kierunkach logistycznych jest rozległy, a jako logistyk i spedytor twoim zadaniem będzie rozwiązywanie problemów z zakresu planowania. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie logistyki masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na specjalizację w przyszłym wykonywanym zawodzie. Czy będzie to praca logistyka transportu, logistyka magazynowania, sprzedaży usług transportowych i marketingu lub spedytora to każda ścieżka kariery oraz ścieżka nauczania będą się od siebie różnić.


Logistyka
Studia na kierunku logistyka umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansach ale przede wszystkich nauk o systemach i procesach logistycznych oraz ich zastosowania w gospodarce. Obecnie logistyka nie jest już jedynie pojęciem związanym z sektorem transportowym. Składa się na nią szereg skomplikowanych działań, które usprawniają ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Dobry kandydat na studia logistyczne to osoba poukładana, odpowiedzialna, skrupulatna i rzetelna. Cechy takie jak “zakręcenie”, lekkomyślność, czy nieumiejętność opanowania stresu w zasadzie dyskwalifikują kandydata na kierunek logistyka. Bardzo istotną częścią kompetencji kandydata są języki obce, nawet jeżeli ich znajomość nie jest wpisana jako warunek umożliwiający pozytywne zakończenie procesu rekrutacji. Student logistyki poznaje bardzo wiele różnych dziedzin związanych z gospodarką. Musi znać podstawy ekonomii, polityki walutowej, administracji i prawa, zwłaszcza biznesowego i międzynarodowego. Obok tego musi rozwijać swoje kompetencje w zakresie obsługi, nieraz bardzo skomplikowanych, systemów informatycznych, niezbędnych do planowania i realizacji procesów logistycznych. Praktycznie nie istnieje sensowna granica czasu, który można poświęcić na naukę języków obcych – im więcej i lepiej, tym większe szanse na świetną karierę. Warto w trakcie studiów zdobywać odpowiednie certyfikaty językowe – przydają się przy staraniach o lepszą pracę. Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Logistyka międzynarodowa i globalna
Studia na kierunku logistyka międzynarodowa należą do dziedziny studiów najszybciej rozwijających się nauk interdyscyplinarnych ściśle związanych z biznesem międzynarodowym.
Rynek usług logistycznych już dawno przekroczył granice państw. Zamawiając w Internecie prezenty dla rodziny na święta, nie interesujemy się zwykle, skąd i w jaki sposób do nas dotrą. Kupujemy w sklepach egzotyczne owoce i warzywa cały rok. Ubieramy się w spódnice i spodnie wyprodukowane na drugim krańcu świata. A nawet jeśli kupujemy towary wyprodukowane w Polsce, to i tak bardzo często na maszynach produkowanych za granicą, przy wykorzystaniu niekoniecznie krajowych materiałów i komponentów. Tak wygląda ostatni etap łańcucha logistycznego związanego z logistyką międzynarodową, a nawet globalną – w skali międzykontynentalnej. Za to odpowiedzialne są studia logistyczne związane są z transportem kontenerowym, kolejowym, samochodowym (TIR-y), morskim i lotniczym. Ważną częścią tych kierunków i specjalności są przepisy i opłaty dotyczące przekraczania granic (cła, opłaty drogowe) oraz języki obce i komunikacja międzykulturowa. Studia mają przygotować do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia produkcji i dystrybucji i temu podporządkowane są wykłady i ćwiczenia. Absolwenci logistyki międzynarodowej poszukiwani są we wszystkich sektorach gospodarczych i na różnych szczeblach zarządzania, zarówno w dużych koncernach międzynarodowych, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwenci mogą zajmować następujące stanowiska różnego szczebla w dziale logistyki i zaopatrzenia.

Logistyka wojskowa: Logistyka wojskowa to studia związane ze sferą kwatermistrzostwa, czyli procesami logistycznymi w wojsku, dotyczącymi zaopatrzenia armii w umundurowanie, uzbrojenie, pociski, paliwo, przygotowania skoszarowania, transportu zaopatrzenia podczas ćwiczeń oraz operacji wojskowych. W trakcie studiów słuchacze nabywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i podstaw nauk ekonomicznych, organizacji zarządzania. Posiadają umiejętności menedżerskie, umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych. Dodatkowo uczą się zarządzać specjalistycznymi procesami logistycznymi posługując się nowoczesnymi systemami informatycznymi. Studia w uczelniach wojskowych są jednolite magisterskie i trwają 10 miesięcy oraz kończą uzyskaniem stopnia podporucznika. Absolwenci studiów na kierunku logistyka wojskowa zajmują stanowiska w jednostkach wojskowych co do których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna oraz informatyczna.

Logistyczne technologie informatyczne (IT) w logistyce: Zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku logistyka, ale jednocześnie chcesz rozwijać swoje zainteresowania z zakresu nowoczesnych technologii i ich praktycznego wykorzystania w procesie planowania, realizowania i kontrolowania przepływu towarów? W takim razie studia na kierunku IT – technologie informatyczne w logistyce, będą dla Ciebie doskonałym wyborem. Studia na kierunku logistyczne technologie informatyczne przygotowują do wykorzystywania narzędzi informatycznych w logistyce. Słuchacze dowiadują się jak zapewnić bezpieczeństwo danych oraz optymalizować procesy logistyczne. Zajęcia bardzo często prowadzone będą przez specjalistów – praktyków z dziedzin logistyki i IT, którzy na co dzień zatrudnieni są w firmach spedycyjnych i informatycznych. W ramach studiów poruszane będą tematy takie jak zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych, różnorodne instrumenty wykorzystywane w procesach zakupu i organizacji produkcji, magazynowania, transporcie i obsłudze klienta, najnowsze metody optymalizacji decyzji logistycznych, jak np. ilość zapasów, lokalizacja źródeł zakupu, automatyka w procesach logistycznych. Absolwenci kierunku logistyczne technologie informatyczne znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw systemów informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych, jako specjaliści do spraw planowania, zaopatrzenia i magazynowania. Kończąc dodatkowe studia podyplomowe z zakresu informatyki stają się idealnymi kandydatami do pracy jako informatyk lub administrator systemów w firmach logistycznych.

Marketing i sprzedaż w logistyce: Studia na kierunku marketing logistyczny skoncentrowane są na nauce jak zdobyć i utrzymać lojalność klientów w obszarze logistyki i spedycji. Wykłady oraz ćwiczenia przedstawiają różne sposoby nawiązywania interakcji między firmą logistyczną a podmiotem zamawiającym. Marketing i sprzedaż w logistyce to studia skoncentrowane na procesach marketingu i sprzedaży usług logistycznych i transportowych. Łączą wiedzę o branży TSL i specyfiki procesów logistyki, w tym spedycji i magazynowania z kompetencjami w obszarze marketingu oraz transakcji handlowych związanych z logistyką. Przyszli absolwenci znajdą zatrudnienie w działach marketingu i sprzedaży w firmach logistycznych i transportowych.

Zarządzanie i finanse w logistyce: Studia na kierunku zarządzanie i finanse w logistyce są skoncentrowane na sferze zarządzania branżą usług logistycznych i transportowych. Łączą wiedzę o TSL i specyfice procesów logistyki, w tym spedycji i magazynowaniu, z kompetencjami w obszarze zarządzania projektami i zespołami logistycznymi, działami logistyki i zaopatrzenia, firmami branży TSL. W trakcie studiów słuchacze poznają koncepcje i narzędzia przydatne w pracy menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw praktycznie każdej branży. Są wśród nich takie, które dla realizacji swojej podstawowej działalności wymagają wsparcia logistycznego, np. produkcyjne, handlowe czy usługowe, a także takie, które świadczą usługi logistyczne na rzecz innych podmiotów, tj. uczestnicy szeroko rozumianego sektora TSL (transport, spedycja, logistyka). Przyszli absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach nie tylko logistycznych jako spedytorzy, kierownicy magazynów oraz kierownicy działów zakupów.

Spedycja: Studia spedycyjne związane są z procesami usprawniania organizacji przewozów. Odpowiednie zarządzanie transportem i spedycją stanowi istotne źródło oszczędności w firmie, podnosi także poziom obsługi klientów. Firma spedycyjna wykonuje szereg czynności na rzecz zleceniodawcy związanych z organizacją transportu, zaczynając od dopasowania środka transportu, poprzez zaplanowanie trasy po magazynowanie. W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę z projektowania usług logistycznych, poznawania systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach logistycznych. Dodatkowo ćwiczenia i wykłady nastawione są na naukę systemów magazynowania i analizie spedycyjnej. Przykładowe przedmioty to: dokumentacja spedycyjna, prawo transportowe, organizacja i techniki przewozów, transport krajowy i międzynarodowy, zastosowanie informatyki w spedycji.
Absolwenci kierunku spedycja znajdą zatrudnienie jako pracownicy firm logistycznych oraz produkcyjnych, pracownicy centrów logistycznych, jako spedytorzy i specjaliści do spraw transportu oraz jako specjaliści do spraw planowania.

Magazynowanie: Studia na kierunku logistyka i magazynowanie związane są z procesami zarządzania zapasami dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Tego typu studia logistyczne związane są zarówno z procesami zaopatrzenia w towary w ramach organizacji (firmy albo instytucji), jak i usługami zlecanymi na zewnątrz, w tym z funkcjonowaniem centrów logistycznych i magazynowych. W trakcie studiów słuchacze poznają prawne regulacje prowadzenia przewozów towarów, zdobywają wiedzę o nowoczesnych systemach informatycznych do spraw magazynowania, uczą się obsługi spedycji oraz poznają rynek usług transportowych. Dodatkowo dowiedzą się jak organizować gospodarkę magazynową. Absolwenci kierunku logistyka i magazynowanie znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw spedycji, transportu oraz przede wszystkim jako kierownicy magazynów w firmach produkcyjnych i logistycznych.

Studia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Wrocław to stolica Dolnego Śląska i jednocześnie największy ośrodek akademicki w południowo-zachodniej Polsce. Jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków studenckich. Co roku naukę na studiach w uczelniach Wrocławia rozpoczyna około 100 tysięcy osób, które mają do dyspozycji bardzo szeroką i bogatą ofertę uczelni państwowych oraz prywatnych. Co roku mury uczelni opuszcza około 30 tysięcy absolwentek i absolwentów. Te liczby robią wrażenie i pokazują, jak popularnym miastem wśród studentów jest Wrocław, gdzie studenci mają do dyspozycji 230 kierunków, obejmujących studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, magisterskie uzupełniające i studia podyplomowe. Dodatkowa oferta studiów dostępna jest w mniejszych ośrodkach w województwie dolnośląskim. Nowoczesna infrastruktura uczelniana oraz dobre położenie Wrocławia pod względem logistycznym, to dodatkowe atuty. W mieście zarejestrowanych jest około 120 tysięcy firm, dzięki czemu absolwentom stosunkowo łatwo jest wejść na rynek pracy. Poza nauką, studenci powinni mieć czas wolny. We Wrocławiu nie będzie problemu z jego zagospodarowaniem. W samym mieście działają 3 duże ogrody i 45 parków. Wśród ogrodów najbardziej znany jest Japoński, pozostałe – Botaniczny i Zoologiczny, nadają się świetnie do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Wśród parków, dużym powodzeniem u studentów cieszą się Szczytnicki, Zachodni oraz Tysiąclecia. Na obrzeżach miasta znajdują się piękne lasy. Wrocław jest znakomitym miejscem wypadowym w pobliskie góry lub do Czech. To pomysły na jednodniowe lub dłuższe wycieczki w dni wolne od zajęć. Fani historii mogą podziwiać piękną wrocławską starówkę, a tam wyspę Tumską. Ponadto są tu liczne bary, puby i kluby muzyczne, niektóre o bardzo bogatej historii. Kina studyjne i sceny teatralne zagospodarują kulturalne potrzeby studentów, dlatego nikt nie powinien się we Wrocławiu nudzić. Tak jak wspomnieliśmy, studia w województwie dolnośląskim to nie tylko Wrocław. Studenci mogą skorzystać także z ofert studiów w takich miejscowościach jak Wałbrzych, Kłodzko, Jelenia Góra, Legnica, Głogów, Świdnica i Lubin. Tam co roku naukę rozpoczyna kilka tysięcy studentów, a kilkaset osób zostaje absolwentami.

Logistyczne studia podyplomowe w we Wrocławiu

Gdzie we Wrocławiu zdobywać wiedzę z logistyki, spedycji na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po kierunku logistyka

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku logistyka, spedycja na wrocławskich i dolnośląskich uczelniach?

Zawód: Stewardessa

Lufthansa, Emirates, Lot, Air France, Wizz Air. To jedne z wielu linii lotniczych które co roku organizują castingi na stewardessę. Co należy zrobić i jakie spełnić wymagania by móc pracować w tym zawodzie?

Czytaj więcej »

Zawód: Spedytor

Wysokie zarobki, prestiż i praca pełna wyzwań, a z drugiej strony ciągła walka z czasem – bo opóźnienia, awarie urządzeń do uiszczania opłat drogowych czy zepsute samochody to standardowe problemy w codziennej pracy spedytora. To jeden z tych zawodów, w których trzeba sprawdzić się w praktyce, by móc stwierdzić z całą pewnością, że się do niego nadajemy. Kim jest spedytor?

Czytaj więcej »

Zawód: pracownik cywilny w wojsku

Co to jest zawód pracownik cywilny w wojsku — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży pracownik cywilny w służbie mundurowej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód pracownik cywilny w wojsku? Jesteś ciekawy, czym zajmuje się pracownik

Czytaj więcej »

Praca po logistyce

Studia na kierunkach logistycznych należą do wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy logistyka i spedytora muszą być przygotowane na ciągły rozwój. Spedytor i logistyk muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to logistyków i spedytorów stale poszukują firmy produkcyjne i centra logistyczne. Absolwent tych studiów musi wykazywać się umiejętnością zarządzania towarami, finansami i ludźmi, spostrzegawczością oraz świetną organizacją czasu pracy.
Do głównych zadań logistyka należy kontrola stanu przechowywanych zapasów, organizacja dystrybucji towarów oraz zarządzanie personelem. W firmach kurierskich specjaliści do spraw logistyki przede wszystkim muszą dbać o punktualność dostaw, zapewniając odpowiednich warunków przewozu oraz planowanie optymalnych tras wykonywanych przez samochody kurierskie. Logistyków również poszukują porty lotnicze i morskie oraz przewozy kolejowe. Wówczas do głównych zadań należy zarządzanie personelem w zakresie załadunku, organizacji transportu oraz planowania przyjazdów i odjazdów pod kątem ruchu w portach i stacjach. Ścieżka kariery oraz zarobki zależą ściśle od wykonywanej specjalizacji.

Logistyk: Czy, aby wysłać paczkę śrubek z magazynu w Pcimiu do fabryki w Biłgoraju, trzeba ukończyć specjalistyczne studia? Wydawać by się mogło, że to fanaberia i takie zadanie może zrealizować każdy manager z głową na karku. Przyjrzymy się jednak naszemu problemowi nieco bliżej. Dystrybucja jakiegokolwiek towaru generuje koszty. Człowiek, przed którym stoi zadanie znalezienia optymalnego transportu między dwoma miejscami musi ocenić setki różnych możliwości. I to niezależnie od tego, czy miejsce wysyłki i dostawy dzieli kilka, czy kilkanaście tysięcy kilometrów (jak w logistyce międzynarodowej) albo kilkaset metrów (jak w procesach logistycznych w ramach jednej firmy). Specjalista zajmujący się logistyką musi za każdym, razem analizować koszty, czas, ryzyko, a także długotrwałe relacje ze współpracownikami z innych działów firmy, zleceniodawcami lub podwykonawcami. Oczywiście wybór osoby lub firmy odpowiedniej dla danego etapu tzw. łańcucha logistycznego, nie kończy całego procesu. Do ustalenia są jeszcze opłaty (np. cła), warunki transportu (np. możliwa ekspozycja towaru na niekorzystne warunki atmosferyczne), czas i sposób rozładowania towaru, a także dostarczenie przesyłki just-in-time (dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebna). Oczywiście manager zarządzający taką operacją musi uwzględnić także możliwość redukowania kosztów, np. poprzez akumulację produktów w ramach możliwie najmniejszej ilości cykli transportowych. Wygląda na to, że logistyk musi mieć nie tylko sprawny rozum i fachowe oprogramowanie, ale także bardzo głęboką i rzetelną wiedzę o planowaniu, realizacji i kontroli procesów związanych z dystrybucją różnego rodzaju dóbr. Absolwent dobrze poprowadzonych studiów raczej nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Jego uczelnia zapewniła mu świetne praktyki zawodowe oraz pierwsze kontakty, które pomogły mu, na długo przed ukończeniem studiów, stworzyć pierwszą profesjonalną sieć branżowych znajomości. Umiejętność posługiwania się kilkoma językami obcymi pozwala na uzyskanie pracy z bardzo ciekawymi perspektywami rozwoju. Różnego rodzaju korporacje pozwalają takim osobom na obranie drogi awansu zawodowego. Dzięki rozległej wiedzy z zakresu logistyki i informatycznych narzędzi, które wspierają ten proces, absolwenci będą odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach średniego szczebla. Specjalistyczna wiedza branżowa i doskonała znajomość języka angielskiego czyni z absolwentów kierunku Technologie informatyczne w logistyce wartościowych i poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Wybrane stanowiska, na których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu, specjalista ds. sprzedaży, agent ds. zakupów, zaopatrzeniowiec, pracownik działu logistyki i transportu, spedytor, specjalista ds. rozwoju rynku specjalista ds. zarządzania magazynem.

Spedytor: Spedytor to osoba odpowiedzialna za organizację transportu towarów lub osób. Ciągły rozwój branży logistycznej, a w tym transportu krajowego i międzynarodowego spowodował niezwykły wzrost zainteresowania spedytorami na rynku pracy. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy z jednej strony pozyskiwanie zleceń na przewóz, jak i zawieranie umów i inne prace administracyjne, z drugiej zaś spedytor zajmuje się przewozem, załadunkiem, wyładunkiem towaru. Spedytor powinien umieć łączyć skuteczność działania z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi – zdolności negocjacyjne, umiejętność zdefiniowania i sprecyzowania potrzeb klienta, zaufanie przewoźników – wszystko to składać się będzie na liczbę zrealizowanych zleceń. Dobry spedytor charakteryzuje się zorganizowaniem, komunikatywnością, doskonałą organizacją pracy własnej, dokładnością, posiada także zdolności analityczne. Umiejętność pracy pod presją czasu, podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji, szeroko pojęte zdolności analityczne, odporność na stres – to cechy, których spedytorowi zabraknąć nie może. Spedytorzy są poszukiwani na rynku pracy przez firmy przemysłowe, produkcyjne oraz handlowo usługowe z różnych branż.

Kierownik magazynu: Kierownik magazynu jest to osoba odpowiedzialna za planowanie oraz organizację działania całego magazynu. Zarządzanie począwszy od odbioru, transportu, przechowania, prowadzenia dokumentacji po zarządzanie pracownikami oraz nadzorowanie obiektu magazynowego. Osoba pełniąca tą funkcję powinna znać dobrze obsługę komputera oraz bardzo często język angielski. Najczęściej kierownikami magazynu są osoby, które ukończyły szkołę wyższą na kierunkach logistycznych i potrafią świetnie planować oraz zarządzać. Dodatkowo mają wiedzę z nowoczesnych technik magazynowania oraz znajomość obiegu dokumentów magazynowych. Funkcja ta jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca, dlatego też kierownik magazynu powinien mieć dużą charyzmę i zaangażowanie. Głównym pracodawcą są duże firmy produkcyjne, logistyczne i transportowe.

Handlowiec usług logistycznych: Absolwenci studiów logistycznych, którzy nie chcą wiązać swojej przyszłości w pracy w centrach logistycznych i spedycyjnych mogą szukać zatrudnienia w branży sprzedażowej jako przedstawiciele handlowi. Zawód ten związany jest ze sprzedażą usług przewozowych do wszystkich firm produkcyjnych, które swoje usługi chcą zlecać na zewnątrz. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku sprzedażowym należy tworzenie i nadzorowanie bazy danych odbiorców, opieki nad klientami oraz sprzedaż usług firmy i wdrażanie nowych rozwiązań na rynek. Handlowcy w branży logistycznej mogą liczyć na znaczne profity z wykonywanej działalności. Raz wyrobiona renoma wśród firm pozwala na budowanie wieloletnich relacji sprzedażowych, a co za tym idzie osiąganie bardzo dobrych wyników, których efektem jest możliwość uzyskania szybkiego awansu na regionalnego przedstawiciela handlowego lub kierownika sprzedaży.

Informatyk w firmach logistycznych: Szybki rozwój branży informatycznej ma też swoje odbicie w działalności logistycznej. Informatyk w firmach logistycznych odpowiedzialny jest za wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w obsługę firm logistycznych. Możliwość szybkiego oceniania przewozu lub szybkiego sprawdzenia gdzie są dostawcy staje się nieoceniona w tak szybko zmieniającej się sytuacji drogowej. Dodatkowo możliwość prawidłowego obiegu dokumentów czy przesłania odpowiednich certyfikatów do kierowcy jest kluczowym w szybkim reagowaniu na zmienność sytuacji. Na to wszystko odpowiedź ma nowoczesna technologia i to właśnie za to odpowiedzialny jest informatyk w firmach logistycznych. Szczególne dbanie o prawidłowy przepływ informacji oraz jej odpowiednią synchronizację jest podstawą funkcjonowania większości przedsiębiorstw. W skład działów logistyki wchodzą bardzo różne komórki odpowiedzialne za różne procesy przewozu i magazynowania towaru. Kluczowym staje się ich odpowiedni przepływ informacji i synchronizacja między działami. Dlatego też informatyk specjalizujący się w branży logistycznej może liczyć na duże zainteresowanie na rynku pracy wśród wielu firm spedytorskich.

Menedżer zakupów: Menedżer zakupów jest jedną z kluczowych osób w firmach produkcyjnych odpowiedzialnych za budowanie przewagi konkurencyjnej. Dlatego coraz częściej specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani na rynku pracy. Osoby na tym stanowisku odpowiedzialne są za zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwach. Narastający popyt u klientów oraz brak towaru na rynku wymusza na przedsiębiorstwach i firmach działania korygujące w zakresie zakupów i zaopatrzenia. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. A jak wiadomo zakupy to jeden z tych działów gdzie wysoko wykwalifikowani specjaliści mogą stworzyć przewagę konkurencyjną.
Przyszły menedżer zakupów znajdzie zatrudnienie we właściwie każdej firmie produkcyjnej i usługowej, która z jednej strony chcę ograniczyć koszty zakupów, z drugiej zaś chce doskonale zarządzać procesami zaopatrzenia.

Podyplomowa logistyka i spedycja: Podyplomowe studia logistyczne i spedytorskie to bardzo dobre, a wręcz konieczne rozwiązanie dla osób wykonujących zawody związane z przewozem osób i towarów. Stale zmieniająca się branża technologii stosowanych w logistyce wymusza konieczność nauki i aktualizacje zdobytej wiedzy, tak aby nowoczesne centra logistyczne mogły wykorzystywać potencjał jakim dysponują. Do głównych dziedzin, w których można rozwijać swoje kompetencje zaliczamy logistykę, spedycję, informatykę w logistyce, logistykę w zarządzaniu, logistykę produkcji, SAP w logistyce oraz menedżera zakupów

Rynek pracy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Rynek pracy we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny dla absolwentów i studentów. Bez wątpienia należy on do najciekawszych w Polsce, dlatego wiele osób decyduje się na studiowanie i rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w stolicy Dolnego Śląska. Aktualnie stopa bezrobocia we Wrocławiu wynosi 2,5% i jest 2,5 raza niższa niż średnia krajowa. Dane te mogą działać jak prawdziwy magnes. W połączeniu z dużymi firmami i wysokim poziomem płac, powoduje to, że Wrocław jest doskonałym miejscem dla studentów wielu specjalizacji. Południe województwa jest bardzo turystyczne, dlatego turystyka i rekreacja to kolejny kierunek studiów, który często wybierany jest przez młodych ludzi. W tej części Polski znajdują się Karkonosze oraz Kotlina Kłodzka z popularnymi w kraju uzdrowiskami i hotelami. Bezrobocie w całym województwie dolnośląskim wynosi 5,6% i jest niższe od średniej krajowej. To sprawia, że nawet w małych miejscowościach absolwenci lokalnych uczelni wyższych mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie i dobrą pracę. Wszędzie poszukiwani są wykształceni specjaliści. Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele ciekawych i dużych zakładów pracy. W gronie największych 100 firm w Polsce 6 znajduje się w tym regionie. Bardzo wysoko we wszystkich rankingach plasuje się KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Kolejne firmy warte odnotowania to Kaufland Polska Markety Sp. z o. o., AB S.A GK, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. , CCC S.. GK, czy Pfleiderer Group S.A. GK, które znajdują się we Wrocławiu. W regionie bardzo rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny, ponieważ poza niemieckim Volkswagenem znajdują się tu biura i zakłady produkcyjne takich marek jak Toyota w Wałbrzychu i Volvo we Wrocławiu, a także Zakłady Samochodowe Jelcz i Wagony Świdnica. Rozproszenie atrakcyjnych pracodawców po całym województwie sprawia, że absolwenci szkół wyższych bez trudu znajdą zatrudnienie blisko swojego miejsca zamieszkania. Bliskość niemieckiej granicy jest szansą do współpracy z zachodem Europy, z czego korzysta wielu lokalnych przedsiębiorców. Dla absolwentów uczelni, rynek pracy we Wrocławiu i całym województwie dolnośląskim jest bardzo atrakcyjny i przyjazny.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję