Site logo

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna skierowane są do osób, które chcą zajmować się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie. Kierunek ten łączy trzy dyscypliny: logopedię kliniczną, lingwistykę i pedagogikę. Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniami we wszystkich trzech dziedzinach.

Logopedia – co to za studia?

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Magisterskie

Dwuletnie studia uzupełniające (4 semestry).

Jak wygląda program studiów logopedii ogólnej i klinicznej?

Zajęcia, jakie przewiduje program na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to:

 • wprowadzenie do nauki o języku,
 • elementy prawa medycznego i oświatowego,
 • wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej,
 • funkcjonalny opis języka,
 • psychologia rozwoju dziecka,
 • pedagogika ogólna,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc- anatomia i fizjologia człowieka,
 • pediatria ortodoncja,
 • psycholingwistyka,
 • rozwój mowy dziecka,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • psychologia kliniczna dziecka,
 • dydaktyka nauczania początkowego,
 • dyslalia,
 • dysleksja rozwojowa,
 • metody badań logopedycznych,
 • podstawy foniatrii,
 • podstawy audiologii.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiowaniu logopedii. Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku logopedia ogólna i kliniczna:

Absolwent studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowywany do pracy jako logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych oraz przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych. Może podjąć również pracę jako nauczyciel klas I-III w szkołach podstawowych powszechnych i w szkołach podstawowych integracyjnych. Znajdzie zatrudnienie też w poradniach psychologiczno-pedagogiczne, poradniach foniatrycznych i rehabilitacyjnych oraz w szpitalach i sanatoriach.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Promocja zdrowia i socjoterapia

Nabywanie umiejętności związanych z edukacją prozdrowotną i społeczną terpią profilaktyczną jest jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnej pedagogiki. Dzięki poszerzonej metodologii wariantów terapeutycznych, student przygotowywany

Czytaj więcej »

Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję