Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa pracy ma pomóc w realizacji bezpiecznego procesu pracy w nowoczesnej gospodarce. Jego celem jest wykształcenie kadry pracowników, którzy czuwać będą nad procesami, które nadmiernie narażają na niepożądane skutki zdrowotne i środowiskowe. Inżynieria bezpieczeństwa pracy to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które w przyszłości chciałby objąć stanowiska, na których pracownicy są odpowiedzialni za wprowadzanie bezpiecznych zasad w miejscu pracy.

Jak wygląda program studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy:

Studenci nabywają w trakcie edukacji wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne wykonywanie analiz bezpieczeństwa oraz racjonalne zarządzanie ryzykiem zawodowym i procesowym. Uczą się rozwiązywania zadań w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich sektorach gospodarki i administracji.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy:

Absolwenci tej dziedziny będą mogli współpracować z technologami i organizatorami produkcji. Projektują skuteczne i opłacalne rozwiązania organizacyjno-techniczne, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.