Studia na kierunku filologia bałtycka. Program, zasady rekrutacji oraz możliwości pracy.

Na kierunku zyskasz wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii litewskiej i łotewskiej w relacji do innych nauk humanistycznych i nauczysz się posługiwać ujęciami teoretycznymi  i pojęciami właściwymi dla filologii. Posiądziesz również wiedzę z zakresu praktyki przekładu, elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy. Dowiesz się czegoś instytucjach we współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy.

Jak wygląda program studiów na filologii bałtyckiej?

Program studiów na kierunku filologia bałtycka obejmuje m.in.

  • gramatykę opisową i historyczną języka litewskiego,
  • gramatykę opisową języka łotewskiego,
  • wstęp do językoznawstwa ogólnego,
  • historię krajów bałtyckiego obszaru językowego,
  • historię literatury litewskiej i łotewskiej.

Oprócz przedmiotów kierunkowych program studiów obejmuje również przedmioty ogólnohumanistyczne, jak np. historia filozofii, antropologia kultury, tradycja biblijna i antyczna w kulturze.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia bałtycka. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia bałtycka:

Dla absolwenta filologii bałtyckiej problemem nie będzie odnalezienie się na rynku pracy w instytucjach kulturalnych i firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim, jako tłumacz, pracownik ambasady, pracownik obsługi ruchu turystycznego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję