Site logo

Studia na kierunku edytorstwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Dlaczego warto studiować edytorstwo?

Studia te dają możliwość zdobycia wymaganego doświadczenia osobom wiążącym przyszłość z rynkiem księgarskim lub branżą poligraficzną. Edytorzy biorą czynny udział w procesie wydawania różnorodnych tekstów. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących przygotować materiały tekstowe do druku. Z oferty studiów licencjackich na tym kierunku może skorzystać każdy maturzysta, choć pomóc mogą wysokie oceny z przedmiotów humanistycznych, dobra obsługa programów graficznych, a także zainteresowanie literaturą polską.

Rekrutacja na edytorstwo

O wstępie na studia na kierunku Edytorstwo decyduje konkurs świadectw. Gdzieniegdzie kandydatów może czekać także rozmowa kwalifikacyjna. Dotyczy ona jednak najczęściej osób ze “starą maturą”. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie wiele uczelni przygotowało ofertę dwuletnich studiów magisterskich na jednym z wydziałów humanistycznych. Natomiast magistrzy mogą studiować edytorstwo na licznych kursach lub studiach podyplomowych. Wstęp na nie jest najczęściej wolny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Edytorstwo od dawna było mocno powiązane z filologią polską. W wielu miejscach edytorstwo nadal istnieje, jako specjalizacja w obrębie polonistyki. Nie jest to jednak regułą.

Jak wygląda program studiów na kierunku edytorstwo?

Na pewno nie można się nudzić. Każdy student edytorstwa poznaje historię literatury polskiej oraz księgarstwa, otrzymuje sporą dawkę wiedzy z zakresu technik drukarskich, typografii itp. Niewątpliwym walorem studiów na kierunku edytorskim jest możliwość szybkiego konfrontowania teorii z praktyką. Każdy student edytorstwa dostaje szansę poznania specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w pracy wydawniczej. Przed przyszłymi edytorami stawia się również wysokie wymagania komunikacyjne. Ludzie, w przyszłości piastujący wysokie stanowiska w wydawnictwach, muszą umieć utrzymywać dobre relacje z autorami opracowywanych tekstów. Przecież edytorzy to niejednokrotnie najważniejsi ludzie po autorze, mający realny wpływ na ostateczną postać publikacji. Od edytorów w dużej mierze zależy, czy tekst ukaże się w druku, czy też nie zostanie opublikowany. Edytor, by dobrze wypełniać swoje obowiązki, musi nabyć odpowiedniego doświadczenia. Czyni to najczęściej podczas praktyk i staży w wydawnictwach i drukarniach. Wiele uczelni gwarantuje swoim studentom takie formy nauki zawodu.

Przykładowe obszary nauki

 • wiedza o literaturze i języku polskim w zakresie podobnym jak na filologii polskiej,
 • historia literatury,
 • poetyka,
 • grmatyka,
 • dzieje języka polskiego,
 • historia książki,
 • prawo autorskie,
 • zasady ochrony właśności intelektualnej,
 • organizacja pracy w wydawnictwie,
 • podstawy programów graficznych oraz skład,
 • podstawy poligrafii.

Programy studiów na uczelniach

Jeśli interesuje ciebie kierunek edytorstwo sprawdź koniecznie propozycję różnych uczelni, które go prowadzą.

Losy absolwenta

Absolwent studiów na kierunku edytorstwo jest przygotowany do pracy redaktora wydawniczego. Dodatkowo wiedzy z zakresy literatury polskiej pozwala na pracę w instytucjach kultury i przekazy. Absolwent zna podstawowe narzędzia stosowane w pra­cy wy­daw­nic­twa, w szczególności programy komputerowe. Potrafi samodzielnie przygotować publikację od etapu planowania, poprzez redakcję po przygotowanie projektu do druku, składu. Dodatkowo absolwent ma kompetencje pozwalające mu na pracę na stanowiskach dziennikarza, w szczególności w redakcjach gazet, czasopism.

Gdzie znajdziesz pracę po edytorstwie?

Absolwenci kierunku edytorstwo najczęściej pracują w wydawnictwach i instytucjach zajmujących się pracą z książką. Osoby po edytorstwie spotkać można także w branży poligraficznej, a także w środkach masowego przekazu, gdzie często piastują wysokie stanowiska.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Hotelarz

Praca w hotelu może przynieść wiele satysfakcji, ale też wymaga od pracowników wszystkich szczebli predyspozycji zawodowych, wiedzy oraz kultury osobistej. W środowisku hotelarskim bowiem panują

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję