Site logo

Studia na kierunku ekonomia – rynki zagraniczne

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach, w jaki sposób produkować i przy pomocy jakich technik i technologii oraz kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego. Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii są konkretne zjawiska takie jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy itp. Kierunek  jest odpowiedzią na trend globalizacji gospodarki, w której potrzebni są specjaliści sprawnie poruszający się po rynkach międzynarodowych.

W trakcie studiów:

Ekonomia – rynki zagraniczne to nowy kierunek studiów na którym zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora funduszy europejskich, analizy baz danych oraz wnioskowania na podstawie caseów. Student powinien się też spodziewać obowiązkowych praktyk w korporacjach transnarodowych, międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w departamentach instytucji społecznych i publicznych zajmujących się globalną analizą rynków i współpracą międzynarodową. Atrakcją mogą być gościnne wykłady wygłaszane np. przez noblistów z dziedziny ekonomii, czy możliwość odbycia części studiów na najlepszych uczelniach światowych.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku ekonomia w oparciu o rynki zachodnie? Sprawdź ofertę.

Po studiach:

Kończąc kierunek Ekonomia – rynki zagraniczne możesz ubiegać się o pracę jako na stanowisku analityka ekonomicznego, analityka ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku w instytucjach finansowych, w korporacjach, w firmach państwowych i prywatnych, w instytutach i firmach badawczych, masz też predyspozycje do założenia i prowadzenia własnej firmy działającej na rynku globalnym.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję