Site logo

Studia na kierunku zarządzanie publiczne. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy

Kierunek studiów zarządzanie publiczne powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zadanie jakie przyświeca zarządzaniu publicznemu to dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji non-profit.

Jak wygląda program studiów na zarządzaniu publicznym

Kształcenie na zarządzaniu publicznym ma pokazać studentowi, że funkcjonowania administracji publicznej można stale usprawniać poprzez zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania w sferze instytucjonalnej, ukierunkowanych na podnoszenie konkurencyjności jednostek terytorialnych i kreowanie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. Profil programowy na zarządzaniu publicznym pozwala studentowi posiąść wiedzę z praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego. Ważnym przesłaniem programu na kierunku jest fakt, że ma on nie kształcić ekonomistów lecz specjalistów od zarządzania dowolnym obszarem sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zarządzanie publiczne to kierunek wzorowany na najlepszych modelach programów uczelni zagranicznych, dzięki temu spełnia on standardy międzynarodowe kształcenia w zakresie zarządzania publicznego i jest całościowym ujęciem problematyki zarządzania publicznego. Kierunek charakteryzuje praktyczne podejście do tematu, gdyż zajęcia prowadzą praktycy zarządzania publicznego, wykładowcy zagraniczni, dydaktycy posiadający wiele doświadczeń praktycznych wynikających ze współpracy z organizacjami sektora publicznego (eksperci ministerialni, kierownicy projektów finansowanych z UE, konsultanci z zakresu zarządzania strategicznego). Jeżeli jesteś zatem zainteresowany nabyciem wiedzy w zakresie sposobów funkcjonowania organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, chcesz mieć ponadto umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w organizacjach sektora publicznego oraz wiążesz swoją przyszłość z zarządzaniem publicznym, to kierunek ten na pewno spełni Twoje oczekiwania. Ważnym elementem przy wyborze tego kierunku jest też Twoja osobowość, cechami które powinny Cię charakteryzować w przyszłej pracy są wrażliwość na problemy społeczne, odpowiedzialność oraz rzetelne podejście do wykonywanych obowiązków.

Program kierunku na zarządzaniu publicznym ma na celu zaznajomienie studenta z najbardziej przydatnymi w praktyce różnorodnymi instrumentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania organizacjami sektora publicznego, nowoczesnymi metodami, w tym w szczególności rozwiązaniami instytucjonalnymi służącymi budowaniu przewag konkurencyjnych jednostek terytorialnych oraz kreowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego, rozwiązaniami w zakresie współpracy administracji publicznej z otoczeniem. Ponadto na zarządzaniu publicznym student ma sposobność rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, co w znacznej mierze wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Co ważniejsze profil studiów jest tak przygotowany, aby wykształcić u przyszłych specjalistów umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku zarządzanie publiczne. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku zarządzanie publiczne:

Kiedy ukończysz kierunek zarządzanie publiczne będziesz mógł pochwalić się gruntownym przygotowaniem do pełnienia funkcji administracyjnych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych. Ponadto uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Agent ubezpieczeniowy

Cenisz sobie niezależność? Masz niezaprzeczalny dar przekonywania ludzi do swojego zdania? Chciałbyś pracować na własny rachunek i mieć bezpośredni wpływ na wysokość osiąganych zarobków? Zostań

Czytaj więcej »

Zawód: Dziennikarz (film)

Z jednej strony: prestiż, wysokie zarobki, dalekie podróże, zaproszenia na eventy, spotkania ze sławami ze świata polityki, biznesu, showbiznesu, kultury. Z drugiej strony: coraz mniejszy

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję