Studia na kierunku bezpieczeństwo żywności. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Bezpieczeństwo żywności obejmuje swoim zakresem chemię żywności, mikrobiologię żywności, nauki rolnicze i techniczne w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Kierunek kształci fachowców, którzy mają zapewnić jak najlepszą ochronę zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów. Bezpieczeństwo żywności to dziedzina wiedzy, która zajmuje się sprawdzaniem jakości oferowanej konsumentom żywności poprzez zaplanowanie praktyk testowania produktów. Dotyczy to wszystkiego, co można nabyć w sklepie, dlatego absolwenci znajdą pracę w każdym zakładzie produkcyjnym.

Jak wygląda program studiów na bezpieczeństwie żywności:

Podczas studiów na kierunku bezpieczeństwo żywności realizowane są przedmioty:

 • matematyka,
 • statystyka,
 • biologia,
 • mikrobiologia,
 • chemia,
 • biochemia,
 • prawo żywnościowe,
 • podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • toksykologia,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • analiza żywności,
 • ogólna i kierunkowe technologie żywności,
 • logistyka w łańcuchu żywnościowym,
 • towaroznawstwo żywności,
 • metrologia,
 • procesy jednostkowe w przemyśle spożywczym,
 • patogenne zmiany w surowcach żywnościowych,
 • zagrożenia biologiczne,
 • chemiczne i fizyczne w żywności,
 • instrumentalne metody oceny bezpieczeństwa i jakości żywności,
 • podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
 • żywność genetycznie modyfikowana,
 • nadzór weterynaryjny i sanitarny w gospodarce żywnościowej,
 • ochrona zdrowia publicznego,
 • podstawy żywienia człowieka,
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku bezpieczeństwo żywności ? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku bezpieczeństwo żywności: 

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w placówkach edukacyjnych i badawczo-rozwojowych a także firmach doradczych i audytujących, czy też w inspekcjach urzędowej kontroli jakości. Dzięki zdobytej wiedzy są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję