Nowe kierunki studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej przygotował dla tegorocznych kandydatów na studia nowe kierunki i specjalności, których programy opracowano w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, wspólnie z pracodawcami. Celem Wydziału Chemicznego PŁ jest kształcenie specjalistów z obszaru nauk chemicznych i technicznych, poszukiwanych w Polsce i na europejskich rynkach pracy! Studenci Wydziału mają możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów, co daje dużą swobodę w sposobie zdobywania wiedzy.

Nowym kierunkiem studiów I stopnia, po którym znajdziesz pracę w laboratoriach analitycznych, przemysłowych, medycznych, w których stosowane są nowoczesne techniki instrumentalne, jest ANALITYKA CHEMICZNA. Dobrze wyposażone laboratoria, program studiów skonsultowany z przedstawicielami przemysłu oraz wykwalifikowana kadra, gwarantują wysoką jakość kształcenia i pozwalają na zdobycie pożądanych na rynku pracy umiejętności praktycznych!

CHEMIA W KRYMINALISTYCE to interdyscyplinarne studia II-ego stopnia, które oferują możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi z wiedzą dotyczącą zagadnień biologicznych, toksykologicznych i informatycznych oraz z zakresu kryminologii, prawa karnego procesowego i dowodowego, a studia realizowane są we współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą i Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Ciekawą ofertą wydziału są również studia I i II stopnia CHEMIA BUDOWLANA, opracowane z myślą o zapotrzebowaniu sektora chemii budowlanej, prężnie rozwijającego się w naszym kraju działu gospodarki związanej z chemią, które realizowane są we współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie i Politechniką Gdańską. Jeśli zainteresowany jesteś studiowaniem NANOTECHNOLOGII nie tylko w Łodzi, ale również w Twente w Holandii, to jest to możliwe na mocy podpisanej umowy o podwójnym dyplomie, dzięki czemu w ciągu czterech semestrów studiów II stopnia uzyskujesz dyplom Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Twente. Dla osób, które chcą studiować chemię w języku angielskim, utworzyliśmy kierunek studiów BIOMATERIAŁY INSPIROWANE NATURĄ (Advanced Biobased and Bioinspired Materials, ABIOM) realizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (IFE), który łączy wybrane zagadnienia z chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych.

Sprawdź szczegóły: studia na Wydziale Chemicznym PŁ

KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIA

 • analityka chemiczna, stacjonarne – inż. (7 sem.)
 • biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials, ABIOM) – studia realizowane w j. ang.), stacjonarne – inż. (8 sem.)
 • chemia, stacjonarne – inż. (7 sem.) specjalności: kontrola jakości w chemii, synteza organiczna i bioorganiczna, chemia biomedyczna, chemia materiałów polimerowych,
 • chemia budowlana (kierunek międzyuczelniany), stacjonarne – inż. (7 sem.)
 • nanotechnologia, stacjonarne – inż. (7 sem.) specjalności: nanomateriały funkcjonalne, polimerowe materiały inżynierskie
 • technologia chemiczna, stacjonarne – inż. (7 sem.) specjalności: gospodarka odpadami, technologia chemiczna organiczna, technologie biomedyczne, technologia polimerów, technologia barwników i środków chemii gospodarczej

ZASADY REKRUTACJI
PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia (do wyboru)

KIERUNKI STUDIÓW II STOPNIA

 • chemia, stacjonarne – mgr (3 sem.) specjalności: chemia analityczna i strukturalna, chemia i fizyka polimerów, chemia medyczna, nowoczesna synteza i analiza organiczna, techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
 • chemia budowlana, stacjonarne – mgr (3 sem.)
 • chemia w kryminalistyce, stacjonarne – mgr inż. (3 sem.)
 • nanotechnologia, stacjonarne – mgr (3 sem.)
 • technologia chemiczna, stacjonarne – mgr (3 sem.) specjalności: inżynieria biomedyczna i radiacyjna, kataliza przemysłowa, technologia polimerów, technologia leków i środków ochrony roślin, technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.
Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Nowe kierunki studiów
Miłosz Szkudlarski

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego to nowy kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, który od roku akademickiego 2018/2019 zostanie uruchomiony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

Czytaj więcej »

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy przygotowuje dla klienta ofertę ubezpieczenia, doradza. Orientuje się w zawiłościach prawnych i ekonomicznych, jest marketerem i negocjatorem. Umiejętności takie można zdobyć na studiach

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję