Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Archiwistyka jest dyscypliną naukową zajmującą się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych.  Umożliwia studentowi zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa, administracji, zarządzania, informacji naukowej i informatyki. Kierunek ten dobrze przygotowuje do pracy z komputerem, w tym do obsługi, administrowania i współtworzenia (w kooperacji z informatykiem) elektronicznych systemów zarządzania biurowością i archiwum zakładowym, a także do administrowania zasobami sieciowymi.

Najczęściej wykładane przedmioty:

 • historia filozofii,
 • podstawy zarządzania,
 • ustrój III RP,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • prawo administracyjne,
 • wstęp do badań historycznych,
 • wstęp do archiwistyki,
 • zarządzanie archiwami,
 • metody badawcze archiwistyki,
 • archiwalne bazy danych,
 • teoria i metodyka archiwalna,
 • podstawy prawne działalności archiwów,
 • zarządzanie dokumentacją współczesną,
 • historia archiwów polskich,
 • metody kształtowania zasobu archiwalnego,
 • zarządzanie zasobami sieciowymi,
 • przechowywanie i ochrona archiwaliów,
 • metodyka udostępniania zasobu archiwalnego,
 • metodyka opracowania akt spraw,
 • zarządzanie archiwami bieżącymi,
 • dokument elektroniczny i archiwa cyfrowe,
 • edytorstwo źródeł,
 • media i dokumentacja audiowizualna,
 • elementy prawa archiwalnego.

Gdzie znaleźć pracę po kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie;
 • biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej;
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji);
 • archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej, a także w archiwach kościelnych);
 • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów;
 • instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych;
 • ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych;
 • wydawnictwach i redakcjach czasopism.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję