Studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej

Brak niezbędnego doświadczenia zawodowego jest poważnym brakiem zarówno wkraczających na rynek absolwentów, jak i pracodawców, którzy walczą o efektywność swoich kadr. Oczekiwanie od młodego człowieka wykształcenia i doświadczenia branżowego, wydaje się często wymogiem nie do spełnienia. Czy można zatem połączyć edukację akademicką z pracą zawodową? Tak, a rozwiązaniem są studia dualne w Wyższej Szkole Sopockiej.

Studia Dualne prowadzone na kierunku „Ekonomia” specjalność „Finanse i Ekonomia biznesu” są odpowiedzią na wyzwania regionalnego rynku pracy. Studia te oparte są na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów oraz staż zawodowy odbywany w partnerskiej firmie. Studia te trwają 6 semestrów.

Program

Tym co wyróżnia studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej jest organizacja toku nauczania, ponieważ studenci trzy dni w tygodniu odbywają staż zawodowy w wybranym zakładzie pracy, a następne dwa uczestniczą w zajęciach na uczelni. Równoległe studiowanie i odbywanie stażu zawodowego rozpoczyna się od drugiego roku nauki i trwa do końca studiów. Już począwszy od pierwszego roku studiów studenci będą pracować nad podniesieniem umiejętności komunikacji w wybranym języku obcym (angielskim lub niemieckim).

Nie trzeba chyba nikogo długo przekonywać, że student, który po ukończeniu studiów może pochwalić się zarówno dyplomem, jak również odpowiednim doświadczeniem zawodowym, nie będzie mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swojej lub pokrewnej branży. Wyróżniający się studenci mają ponadto szansę na zdobycie tuż po studiach pracy w renomowanych międzynarodowych przedsiębiorstwach, które uczestniczą w programie studiów dualnych danej uczelni.

Korzyści Studiów Dualnych

  • Przez cały okres studiów odbywasz praktykę zdobywając doświadczenie zawodowe,
  • Znacznie podniesiesz swoje kompetencje językowe,
  • 50% zajęć prowadzonych jest przez praktyków z firm partnerskich,
  • Zdobyte podczas studiów doświadczenie zawodowe zwiększa twoją szansę na rynku pracy.

Model studiów dualnych cieszy się dużą popularnością w całej Europie. W Niemczech studia o takim profilu są prowadzone od blisko 50 lat, we współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami i cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony kandydatów na studia.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję