Site logo

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Czego dowiesz się o Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych?

Studia na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych

Wszystkie kierunki studiów w Trójmieście na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych

Studia podyplomowe na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych

Jakie “podyplomówki” prowadzi w Trójmieście Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

„Podyplomówki” oferowane przez SANS są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji poprzez pogłębienie istniejącej wiedzy lub zdobycie nowych umiejętności. Programy te trwają co najmniej rok (dwa semestry), z możliwością rozciągnięcia na dwa lata (cztery semestry) lub nawet dłużej. SANS oferuje studia podyplomowe z różnorodnych dziedzin, takich jak nauki humanistyczne, społeczne, projektowe i architektoniczne, techniczne, informatyczne, filologiczne, ekonomiczne oraz z zakresu finansów i biznesu. Uczestnictwo w programach jest możliwe zarówno w trybie stacjonarnym i zaocznym w Trójmieście (Gdańsk, Sopot), jak i online.

MBA na SANS Sopot

Jakie studia Master of Business Administration prowadzi Sopocka Akademia Nauk Stosowanych?

Master of Business Administration na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to specyficzne programy studiów podyplomowych, gdzie można zdobyć kompetencje zarządcze.

Rekrutacja na SANS Sopot

Warunki rekrutacji w trójmiejskiej Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne w rekrutacji letniej i zimowej.

Rekrutacja na studia prowadzone przez SANS Sopot prowadzona jest on-line.

 • studia licencjackie na SANS Sopot: Business & Languages, finanse i rachunkowość, ekonomia, economics, wzornictwo i architektura wnętrz– na studia wzornicze i z architektury wnętrz obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, a na pozostałe kierunki licencjackie rekrutacja prowadzona jest według kolejności zgłoszeń;
 • studia inżynierskie na SANS Sopot: architektura, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji – na kierunki architektoniczne o wyniku rekrutacji decyduje ocena portfolio kandydata, na pozostałe studia rekrutacja prowadzona jest według kolejności zgłoszeń;
 • studia magisterskie „uzupełniające” na SANS Sopot: architektura, architektura wnętrz, ekonomia, finanse i rachunkowość i finance and accounting ACCA – rekrutacja prowadzona jest w oparciu o analizę programu studiów pierwszego stopnia, na identyczne lub pokrewne kierunki do studiów licencjackich lub inżynierskich, na podstawie analizy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydata;
 • studia podyplomowe na SANS Sopot – rekrutacja prowadzona jest wśród absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na podstawie kolejności zgłoszeń.

Czy warto studiować na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych?

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych - jedna z najlepszych zawodowych uczelni niepublicznych w Trójmieście

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (SANS), dawna Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) to najlepszych uczelni w regionie, co potwierdzają wysokie pozycje w rankingach i konkursach. Wiedza, którą oferuje oraz umiejętności, które kształtuje, dają gwarancję budowania ścieżek kariery w zmieniającym się świecie. Zajęcia odbywają się w Sopocie, Gdańsku oraz filii w Chojnicach.

SANS realizuje studia we wszystkich trybach: dziennie, weekendowo, hybrydowo, online.

 

Uczelnia oferuje kształcenie w takich obszarach, jak:

 • studia ekonomiczno-biznesowe (finanse i rachunkowość, ekonomia),
 • studia architektoniczne – klasyczna oraz architektura wnętrz, i architektura krajobrazu,
 • studia techniczno-biznesowe – zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • studia wzornicze.
 • studia filologiczno biznesowe – prowadzony wraz z gdańską uczelnią Ateneum kierunek Business & languages.

 

Plany i programy studiów w SANS są przygotowywane z praktykami – przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców.

Celem kształcenia jest satysfakcja z pracy zawodowe absolwentów oraz danie możliwości kontynuowania przez nich kształcenia zgodnie z wybraną ścieżką kariery,

Wszystkie kierunki architektoniczne SANS prowadzi jako jedyna uczelnia na Pomorzu. Studia dualne na kierunku finanse i ekonomia biznesu w SANS umożliwiają łączenie nauki i praktyk (absolwenci otrzymując dyplom mają już dwa lata doświadczenia zawodowego). BPO Education Center w SANS to jedyne w Województwie Pomorskim miejsce, w którym można zdobyć kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy w centrach usług finansowych. Oferta studiów podyplomowych jest modyfikowana co roku, w oparciu o trendy i zapotrzebowanie rynku pracy.

 

Studia na SANS to:

 • nowoczesne formy kształcenia i dobra przestrzeń przyjazną do nauki i rozwoju osobistego,
 • doskonale przygotowane pracownie (m.in. pracownia nowych mediów, prototypownia),
 • darmowe kursy i szkolenia podczas studiów o wartości do 15 tys. zł na studenta, finansowane ze środków UE,
 • płatne praktyki i staże w najbardziej prestiżowych firmach w Trójmieście i innych miastach regionu,
 • wyjazdy studyjne do największych firm w Polsce,
 • wsparcie Akademickiego Biura Karier w poszukiwaniu pracy po studiach,
 • możliwość wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+,
 • wysokie stypendia (nawet do 900 pln/msc), elastyczny system opłacania studiów,
 • liczne certyfikaty, akredytacje (m.in ACCA oraz Fundacji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego),

Opinie o SANS Sopot

Jak studiuje się w Trójmieście na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych?

pomorskie
Sebastian Szczęsny

Studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej

Brak niezbędnego doświadczenia zawodowego jest poważnym brakiem zarówno wkraczających na rynek absolwentów, jak i pracodawców, którzy walczą o efektywność swoich kadr. Oczekiwanie od młodego człowieka

Czytaj więcej »

Opinie i artykuły na temat Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Poznaj lepiej ofertę tej uczelni. Sprawdź, jak się studiuje w Trójmieście na SANS. Posłuchaj wypowiedzi studentów na temat oferty edukacyjnej, kadry wykładowców, infrastruktury, możliwości rozwoju, aktywności w kołach naukowych. Z jakimi firmami i instytucjami uczelnia współpracuje przy programie studiów i programach stażowych. Jakie przedmioty są łatwe, jakie trudne, co ciekawego jest w programie studiów, jakie dostępne są specjalności studiowania. Zobacz – co po studiach na SANS. Zapoznaj się z możliwościami staży, praktyk i ścieżek budowania kariery w  Trójmieście, na Pomorzu, w Polsce i za granicą. Dowiedz się, jakie zawody można wykonywać po studiach na tej uczelni. Co ciekawego dzieje się w badaniach naukowych, prowadzonych przez naukowców z SANS. Dowiedz się więcej, podejmuj świadomie decyzję o studiowaniu.

Jak wygląda studiowanie na SANS Sopot?

Zobacz na własne oczy studia na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych

Dane kontaktowe

Adres

ul. Rzemieślnicza 5,
81-855 Sopot

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję