Site logo

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Kierunek łączy wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, ekonomii, filozofii, statystyki i innych obszarów. Student zapozna się z różnorodnymi aspektami przedsiębiorczości, zarządzania rozwojem firmy i innowacjami. Studia dostarczą wiedzę oraz podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej i innowacji potrzebnych do funkcjonowania współczesnych firm na konkurencyjnym rynku.

Celem studiów na kierunku jest kształcenie osób zdolnych do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz wysokiej klasy specjalistów w zakresie: przedsiębiorczości i innowacji, doradztwa w rozwoju firmy oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych.

Kierunek adresowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem solidnego i praktycznego przygotowania zawodowego otwierającego przed nimi szerokie perspektywy zatrudnienia w charakterze:
menedżera

  • specjalisty/konsultanta w firmach, w instytucjach transferu technologii, parkach technologicznych, pozostałych instytucjach otoczenia biznesu, inkubatorach przedsiębiorczości, organizacjach transferu technologii, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, przedsiębiorstwach społecznych, itp.
  • specjalisty/konsultanta w instytucjach współkształtujących politykę promowania przedsiębiorczości i innowacji (krajowych i unijnych)
  • bycia samodzielnym przedsiębiorcą

Absolwenci kierunku będą przygotowani do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Ponadto będą mogli pracować na stanowiskach: specjalista ds. konsultingu, menedżer innowacji, specjalista ds. pozyskiwania funduszy, animator ds. przedsiębiorczości, animator gospodarczy ds. rozwoju technologicznego i animator gospodarczy ds. rozwoju regionalnego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję