Site logo

Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach – Kierunek pod lupą

Czy warto studiować pielęgniarstwo w Siedlcach? Czy na studiach z pielęgniarstwa studenci będą musieli uczyć się anatomii człowieka? Jak będą wyglądać zajęcia na pielęgniarstwie? Jakie dodatkowe kompetencje dają studia magisterskie z pielęgniarstwa? O studiach pielęgniarskich na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym  w Siedlcach opowiada Zdzisława Anna Borkowska – koordynator kierunku pielęgniarstwo na UPH.

Czego dowiesz się o pielęgniarskich studiach licencjackich
i magisterskich na UPH w Siedlcach

Co to są studia pielęgniarskie?

Czym jest kierunek pielęgniarstwo?

To studia przede wszystkim przygotowujące do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, których praca stanowi integralną część systemu ochrony zdrowia. Pielęgniarstwo to nie tylko profesja o szerokim zakresie autonomii, ale przede wszystkim pasja oraz nauka o pielęgnowaniu człowieka w zdrowiu i chorobie.

Czy pielęgniarstwo to trudny kierunek?

Na pewno są to studia wymagające dużego nakładu pracy, łączenia teorii z praktyką. Wymagają pewnych predyspozycji do wykonywania przyszłego zawodu. Umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, opanowania, empatii, altruizmu, podejmowania szybkich czasem trudnych decyzji. Opanowania interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności technicznych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej opieki pacjentowi. Przestrzegania zasad etyki zawodu, poszanowania praw pacjenta, profesjonalnego komunikowania się z zespołem terapeutycznym, pacjentem i jego rodziną.

To jak sprawdzić, czy nadajemy się na studia pielęgniarskie?

Trzeba mieć takie kompetencje, jak pielęgniarka i pielęgniarz. To studia dla Ciebie, jeśli masz otwartą głowę na pozyskiwanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, jeśli potrafisz, “wejść w buty drugiego człowieka” i czerpać satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym. Poza tym – to zawód, który cieszy się dużym zaufaniem społecznym i wiąże się to z dużą odpowiedzialnością. Musisz być przygotowanym na zderzenie ciężkiej, odpowiedzialnej pracy z oczekiwaniami pacjentów, ich wizją pielęgniarki jako anioła w białym kitlu. Zachować spokój nawet w najbardziej nerwowych sytuacjach. Jeśli potrafisz być oazą spokoju, możesz być dobrym studentem i absolwentem.

Jak studiuje się pielęgniarstwo w Siedlcach?

Na Mazowszu można studiować pielęgniarstwo na kilku uczelniach państwowych i prywatnych, co wyróżnia pielęgniarstwo na UPH Siedlce?

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie studentom wysokiej jakości kształcenia wraz z pozyskaniem kompetencji społecznych. A zarówno “twarde”, jak i “miękkie” umiejętności są ważne do dobrego wykonywania zawodu pielęgniarskiego. Od tych pierwszych zależy zdrowie, a czasem i życie ludzkie, a od drugich dobrostan psychiczny pacjenta, który sprawia, że ma większe szanse na szybkie i skuteczne zdrowienie.

Pielęgniarstwo na UPH Siedlce

Jeśli interesuje Cię studiowanie pielęgniarstwa, to dowiedź się więcej o studiach licencjackich i magisterskich z pielęgniarstwa na UPH Siedlce.

Jak wygląda nabywanie kompetencji ściśle zawodowych?  

Kierunek pielęgniarstwo kształci do zawodu regulowanego, zatem obszary wiedzy muszą być takie same, niezależnie od uczelni, która go prowadzi. Jeśli szukamy więc jak najlepszych studiów, mniej ważne “czego” się uczymy, a bardziej “jak się uczymy”. Nasza uczelnia zapewnia profesjonalne warunki do praktycznej nauki zawodu w warunkach symulowanych w Pracowniach Umiejętności Pielęgniarskich oraz w Centrum Symulacji Medycznej. Dzięki temu wszelkie czynności wokół pacjenta odbywają się na poligonie maksymalnie zbliżonym do realnych warunków w przychodni i w szpitalu. Pracują też w świetnie wyposażonych uczelnianych laboratoriach i salach ćwiczeniowych.

Czego uczą się w tych warunkach studenci?

W początkowym okresie studiów w programie znajdziesz wiedzę teoretyczną niezbędną do sprawowania zindywidualizowanej i holistycznej opieki nad pacjentem. Będziesz poznawać m.in.: anatomię, fizjologię, genetykę, biochemię, biofizykę, mikrobiologię, parazytologię, farmakologię, radiologię. Ponadto uzyskasz wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych oraz podstaw opieki pielęgniarskiej.

W kolejnych latach studiów zyskasz umiejętności niezbędne do wykonywania przyszłego zawodu w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Zarówno w pracowniach w murach uczelni, jak i w podmiotach leczniczych: oddziałach szpitalnych, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, hospicjach, zakładach opiekuńczo leczniczych.

Jakie są różnice między studiami licencjackimi a magisterskimi z pielęgniarstwa? Czy studia magisterskie dają dodatkowe kompetencje?

Absolwenci studiów licencjackich mają praktycznie przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki, czy pielęgniarza. Po studiach magisterskich zyskuje się przygotowanie do realizacji  zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, a także do koordynowania i nadzorowania pracy zespołów pielęgniarskich i personelu pomocniczego oraz do prowadzenia badań naukowych i wykorzystywania ich wyników dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

A jak studenci nabywają kompetencje społeczne?

Przede wszystkim w praktyce, współpracując z innymi studentami. Na przykład kształcąc empatię podczas pomagania koleżankom i kolegom z uczelni. Nasz uniwersytet jest pierwszą w kraju uczelnią, która wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Pomagamy formalnie, przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, ale i namawiamy studentów pełnosprawnych do wspierania innych, od momentu rekrutacji, aż do ukończenia studiów.

Co jeszcze wyróżnia pielęgniarstwo na UPH Siedlce?

Duża otwartość na kandydatów z mniejszych ośrodków miejskich oraz terenów wiejskich. Takich, dla których barierą studiowania pielęgniarstwa na uniwersytecie czy akademii medycznej w dużym mieście są ograniczenia finansowe. Po pierwsze mogą liczyć na znaczące wsparcie nie tylko podczas studiów, ale i po ich ukończeniu. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie “Program rozwojowy dla kierunku pielęgniarstwo UPH w Siedlcach”. Podczas studiowania można liczyć m.in. na stypendium motywacyjne, płatne praktyki zawodowe, finansowanie szkoleń ponadprogramowych i wizyty studyjne w wybranym podmiocie leczniczym. Natomiast w “Programie Absolwenta” oferujemy np. stypendium szkoleniowe, finansowanie opieki nad absolwentem w podmiocie leczniczym, finansowanie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek. Uczelnia będzie Cię również wspierać pakietem świadczeń socjalnych, czy stypendiami rektora, ministra oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

W dodatku, jeżeli jesteś osobą przyjezdną, to możesz mieszkać w jednym z Domów Studenta, które są zlokalizowane blisko uczelni i centrum miasta (z dogodną komunikacją publiczną), w wysokim standardzie pokoi, z bezpłatnym dostępem do internetu, pralni, czy rowerowni. 

Praca po siedleckim pielęgniarstwie?

Jak wygląda rynek pracy dla absolwentów pielęgniarstwa w Siedlcach?

Mazowsze to największy rynek usług medycznych w Polsce – działa tutaj ponad 80 szpitali, a przychodnie i poradnie specjalistyczne trudno zliczyć. Popyt na czynności pielęgniarskie jest bardzo wysoki przede wszystkim ze względu na liczbę osób korzystających ze służby zdrowia w Warszawie i podstołecznych gminach. To ważne, kiedy myślimy o szansie na pracę zaraz po studiach. Jednak popyt na pracę pielęgniarek i pielęgniarzy rośnie w całym kraju. A w związku ze starzeniem się kadr – będzie rósł lawinowo. Zatem po ukończeniu studiów nasi absolwenci mają gwarancję pewnej pracy i stabilizacji finansowej. A słynne niskie zarobki pielęgniarek – zwłaszcza tych młodych, powoli, ale coraz bardziej rosną.

Studia z pielęgniarstwa na UPH Siedlce

Jeżeli chcesz pomagać ludziom i wykonywać zawód pielęgniarki, pielęgniarza, to zobacz jakie możliwości dają studia na siedleckim Uniwersytecie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Zielona przyszłość Polskiej gospodarki

Rynek biotechnologiczny od lat zajmuje czołowe miejsce na świecie pod względem wielkości oraz innowacyjności. Tymczasem w ostatniej dekadzie nastąpił dynamiczny rozwój rodzimych firm biotechnologicznych działających

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję