Site logo

Studia na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Pogranicze fizyki oraz nauk biologicznych i medycyny to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. Stąd utworzenie nowego kierunku studiów zastosowania fizyki w biologii i medycynie. Kierunek kształci studentów, którzy są w stanie zaproponować efektywne rozwiązania, bazując na nabytej w czasie studiowania wiedzy. Absolwenci ze swoim wykształceniem i umiejętnościami pracują jako specjaliści w koncernach farmaceutycznych czy firmach biotechnologicznych. Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek?

Jak wygląda program studiów na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie?

Już podczas rekrutacji kandydaci na studia wybierają jedną z następujących specjalności:

 • Fizyka medyczna
  Ta specjalność da Ci solidne przygotowanie do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej. Program jest z założenia interdyscyplinarny – łączy w sobie biologię, chemię i anatomię. Nie zabraknie także praktycznych zajęć z dozymetrii i ochrony radiologicznej. Trzyletnie studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe, umożliwiając zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).
 • Neuroinformatyka
  Neuroinformatyka to zastosowanie w neuronaukach metod pomiarów, analizy i modelowania pochodzących z nauk fizycznych. Badania mózgu to pogranicze informatyki, biologii, kognitywistyki, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Wybierając tę specjalność będziesz miał możliwość pracować w nowoczesnych pracowniach, dokonując pomiarów elektrycznych śladów myśli, czyli EEG, zapoznać się z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer.
 • Optyka okularowa i optometria
  Współczesny optyk powinien posiadać wykształcenie zawodowe na poziomie wyższym. Po ukończeniu tej specjalności posiadasz kompetencje nie tylko optyka, ale też optometrysty, czyli specjalisty mierzącego rodzaj i wielkość wady wzroku i dobierającego okulary lub soczewki kontaktowe korygujące wadę. W trakcie nauki oprócz przedmiotów ściśle zawodowych, zetkniesz się także z biologią, naukami medycznymi i informatyką. przedmioty biologiczne i medyczne, a także informatyczne.
 • Biofizyka molekularna
  Wiedza, jaką zdobędziesz wykorzystywana jest w biologii i medycynie, np. przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych. Na specjalności Biologia molekularna w sposób interdyscyplinarny przeplatają się zagadnienia z takich dziedzin nauki jak biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Program wzbogacony jest dużą liczbą zajęć laboratoryjnych, realizowanych w małych grupach, co umożliwia praktyczne zapoznanie się z biofizycznymi metodami badawczymi i specjalistyczną aparaturą.
 • Projektowanie molekularne i bioinformatyka
  Wybierając tę specjalność będziesz swobodnie poruszać się w takich dziedzinach nauki, jak inżynieria molekularna białek i kwasów nukleinowych, medycyna molekularna czy badanie właściwości nanoukładów molekularnych. Na pierwszym roku zaczniesz od intensywnej nauki z pogranicza biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, żeby już na trzecim roku zmierzyć się z modelowaniem komputerowym układów biomolekularnych i nowoczesnymi metodami bioinformatyki.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie:

Absolwent znajdzie pracę:

 • w firmach farmaceutycznych,
 • w firmach biotechnologicznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję