Site logo

Zielona przyszłość Polskiej gospodarki

Rynek biotechnologiczny od lat zajmuje czołowe miejsce na świecie pod względem wielkości oraz innowacyjności. Tymczasem w ostatniej dekadzie nastąpił dynamiczny rozwój rodzimych firm biotechnologicznych działających w obszarze life science oraz biopaliw. Zdaniem wielu analityków to właśnie te sektory mogą się stać motorami napędowymi naszej gospodarki. Przyszłość dobrego zatrudnienia znajduje się zatem w interdyscyplinarnych studiach przyrodniczych i ścisłych, takich jak biotechnologia, biochemia, biofizyka i bioinformatyka. Najlepiej na wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Wszelkie informacje dotyczace rekrutacji znajdziecie na stronie głównej uczelni tutaj!

Biofizyka zyskuje na znaczeniu

Wyraźnie widoczny jest również wzrost zainteresowania naszym krajem wśród inwestorów zagranicznych. Wiodące koncerny farmaceutyczne utworzyły w Polsce nie tylko zakłady produkcyjne, ale także centra badań klinicznych, działy badań i rozwoju (R&D) oraz ośrodki IT, w których opracowywane są narzędzia informatyczne i bioinformatyczne wykorzystywane do poszukiwania nowych cząsteczek, oraz produkcji i dystrybucji leków. Magnesem dla zagranicznych przedsiębiorców są przede wszystkim wykwalifikowana kadra i bogate zaplecze naukowe oraz stosunkowo niskie koszty pracy.

Notowany w ostatnim czasie gwałtowny przyrost danych biologicznych będący między innymi wynikiem opracowania nowych, szybkich i niezwykle wydajnych metod sekwencjonowania DNA (ang. Next Generation Sequencing, NGS,) oraz poznawania proteomu, a także coraz większe zainteresowanie medycyną spersonalizowaną sprawiają, że rośnie popyt na bioinformatyków, czyli osoby zaznajomione z programowaniem i statystyką, które nie tylko potrafią gromadzić, porównywać i przetwarzać potężne zbiory danych pochodzących z badań, ale przede wszystkim rozumieją te dane. Warto zwrócić uwagę na ten kierunek również z tego względu, że daje on dużą elastyczność w wyborze przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

W przypadku poszukiwania oraz projektowania nowych leków, zarówno w laboratoriach uczelnianych jak i firmach biotechnologicznych, niezmiernie istotną rolę odgrywają obecnie zaawansowane techniki biofizyczne. W zależności od rodzaju pozwalają one określić strukturę przestrzenną białek a także miejsce oraz parametry kinetyczne i termodynamiczne wiązania ligandów i tym samym ustalić, które związki oraz makrocząsteczki współdziałają ze sobą na tyle dobrze, by warto je było poddawać dalszym analizom biologicznym i biochemicznym na poziomie komórek a następnie całego organizmu. Dodatkowym narzędziem, wykorzystywanym na wczesnym etapie poszukiwania/projektowania leków jest modelowanie molekularne, czyli przewidywania właściwości cząsteczek na podstaw obliczeń przeprowadzonych in silico – z użyciem odpowiednich programów komputerowych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów (dobrą znajomość zarówno zjawisk fizycznych, leżących u podstaw wspomnianych wyżej technik jak i procesów zachodzących w żywych organizmach) szczególnie cenieni w tym obszarze są absolwenci biofizyki.

WBBiB buduje przyszłość

Najlepszym miejscem dla młodych ludzi, aby posiąć taką wiedzę jest wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, który oferuje nowoczesne, interdyscyplinarne kierunki studiów, których nie ma nigdzie indziej w Polsce. Nacisk na zajęcia praktyczne w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, sprawia, że studenci WBBiB mają bezpośredni dostęp do nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej. Na Wydziale prowadzony jest program pod nazwą „Studenckie Projekty Badacze”, w ramach którego adepci biochemii, biofizyki, biotechnologii i bioinformatyki mogą samodzielnie zaprojektować a następnie własnoręcznie zrealizować w laboratorium swoje pomysły.

Wyjątkowy jest również format zajęć – niewielkie, bo 8-10 osobowe grupy pozwalają studentom aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Bezpośredni kontakt z nauczycielami akademickimi umożliwia prowadzenie dyskusji, wspólne szukanie odpowiedzi na pytania, nabywanie nowych umiejętności w relacjach uczeń-mistrz. Przyjazna atmosfera oraz szerokie możliwości rozwoju szybko stały się podglebiem trzech, prężnie działających organizacji studenckich. „Mygen”, „Nobel” i „N.zyme” zapewniają bezbolesne wejście w rolę studenta, rozwinięcie talentów organizacyjnych (organizacja konferencji, warsztatów, prelekcji) oraz spełnienie w dziedzinie popularyzacji nauki.

Obiecujące perspektywy na przyszłość równie godnymi wyróżnienia kwestiami. Raporty Biura Karier oraz Sekcji Analiz Jakości Kształcenia wskazują, że osoby które ukończyły WBBiB szybko podejmują pracę oraz należą do grupy absolwentów UJ o najwyższych dochodach. Słowem: przyszłość jawi się na zielono, a konkretnie w sektorze interdyscyplinarnych studiach przyrodniczych i ścisłych, takich jak biotechnologia, biochemia, biofizyka i bioinformatyka.

Co dalej z absolwentami WBBiB?

Praca w firmie farmaceutycznej lub biotechnologicznej to oczywiście tylko jedna z wielu możliwości stojących przed tymi, którzy ukończyli interdyscyplinarne kierunki biologiczne. Dla części osób naturalnym wyborem jest kontynuowanie nauki i zdobywanie specjalistycznych umiejętności na studiach doktoranckich, a następnie działalność naukowa w ośrodku akademickim lub instytucie badawczym. Dzięki pozytywnym zmianom jakie zaszły w szkolnictwie wyższym oraz w sposobie finansowania polskiej nauki ambitni młodzi ludzie stojący na progu kariery mają obecnie znacznie większe możliwości na pozyskanie środków na prowadzenie własnych eksperymentów, zbudowanie dorobku oraz uzyskanie naukowej autonomii. Sprzyjają temu liczne inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, m.in. konkursy na projekty badawcze skierowane do studentów (Diamentowy Grant) oraz osób, które nie posiadają jeszcze stopnia doktora (Preludium), jak również programy stypendialne dla wybitnych młodych uczonych (START, Nagroda Ministra NiSW). Nowe możliwości znalezienia pracy na uczelniach wyższych wiążą się także z rosnącymi nakładami finansowymi na badania, czemu towarzyszy zwiększenie zapotrzebowania na wykonawców projektów.

Rozwój branży biotechnologicznej znajduje odzwierciedlenie w rynku pracy. Liczba ofert sukcesywnie się zwiększa. Dynamika wzrostu zatrudnienia wynosi obecnie blisko dwadzieścia procent i ten trend, jak twierdzą eksperci, będzie się utrzymywał. Należy jednak wziąć pod uwagę, że pracodawcy oprócz wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk biologicznych coraz częściej biorą także pod uwagę tzw. kompetencje miękkie kandydatów – łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami zewnętrznymi, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, swobodę wypowiedzi (zarówno pisemnych jak i ustnych) oraz zdolności menedżerskie przydatne przy zarządzaniu projektami. Już w czasie studiów dobrze jest zatem poświęcić dodatkowy czas na uzyskanie kompetencji tego rodzaju.

Wszelkie informacje dotyczace rekrutacji znajdziecie na stronie głównej uczelni TUTAJ

.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Droga na Harvard

Konkurs ten adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów szkół, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, zwłaszcza

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję