Site logo

Inżynieria materiałowa w Opolu

Studia inżynieria materiałowa, nanotechnologia, wirtotechnologia, metalurgia Opole

Gdzie na studia materiałoznawcze w Opolu?

Wszystkie kierunki inżynieria materiałowa, nanotechnologia, wirtotechnologia, metalurgia w Opolu i na Opolszczyźnie

List view

Opinie o studiach materiałoznawczych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z inżynierią materiałową, nanotechnologią, wirtotechnologią, metalurgią w Opolu i na Opolszczyźnie. Kierunki materiałozanwcze okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne związane z techniką w Opolu

Szukasz innych studiów związanych z technologią? Sprawdź wszystkie techniczne kierunki studiowania

Kierunek inżynieria materiałowa - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania inżynierii materiałowej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia materiałoznawcze w Opolu i na Opolszczyźnie?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z inżynierią materiałową, nanotechnologią, wirtotechnologią, metalurgią na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia z inżynierii materiałowej w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z materiałoznawczych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z materiałoznawstwem: inżynierią materiałową, inżynierią materiałów kompozytowych, inżynierią nanostruktur, materiałami współczesnych technologii, mechaniczną inżynierią tworzyw, metalurgią, wirtotechnologią, nanotechnologą i nanomateriałami, nanotechnologią i technologią procesów, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia materiałoznawcze – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest materiałoznawstwo, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z materiałoznawstwem dostępne są na studiach inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku). Materiałoznawstwo koncentruje się na czterech perspektywach: strukturze, właściwościach, technologii oraz zastosowaniu materiałów i wymaga znajomości fizyki, chemii, metalurgii czy mechaniki. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie materiałoznawstwa lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak chemia materiałów, analiza instrumentalna, wizualizacja danych, elektronika i elektrotechnika, chemia ogólna, wytwarzanie materiałów w różnych technologiach, badanie materiałów za pomocą zróżnicowanych technik, tworzenie dokumentacji badawczej, opracowywanie specyfikacji materiałów, dobieranie właściwości materiałów do zastosowań. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie materiałoznawstwa masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na zastosowanie materiałów w różnych dziedzinach np. przemysłu, produkcji, medycyny czy budownictwa

Inżynieria materiałowa: Inżynieria materiałowa to dziedzina o charakterze technicznym, której celem jest produkowanie różnego rodzaju materiałów, niezbędnych do wytwarzania przedmiotów oraz obiektów służących człowiekowi. Warto zdać sobie sprawę z tego, że praktycznie wszystkie rzeczy wokół nas zrobione są materiałów, których produkcję zaplanowali inżynierowie materiałów. To oni odpowiedzialni są za wytwarzanie stali o określonych parametrach, plastiku o ściśle zaplanowanej barwie i właściwościach czy trwałych i odpornych na ścieranie farb i lakierów dekoracyjnych. Aby zostać kandydatem na ten kierunek to oprócz świetnej znajomości matematyki, chemii i fizyki warto mieć zainteresowania, które wybiegają nieco w przód, względem programu szkoły średniej. Warto czytać fachową literaturę, czasopisma oraz poznawać internetowe źródła, dotyczące branży materiałowej. Z pewnością, taka postawa będzie przynosiła korzyści już w pierwszych miesiącach studenckiej nauki. Warto także osiągnąć dobre rezultaty w nauce języków obcych, ponieważ najnowsze technologie są przedstawiane w raportach badawczych w anglojęzycznych periodykach. Inżynieria materiałowa to fascynująca dziedzina studiów, dzięki której możliwe jest osiąganie niesamowitych rezultatów, opracowywanie nowych, technologicznie zaawansowanych materiałów, które są niezbędne do rozwoju cywilizacyjnego ludzkości.

Inżynieria materiałów kompozytowych: Unikatowy kierunek studiów inżynieria materiałów kompozytowych daje możliwość połączenia wiedzy z zakresu fizyki, chemii i informatyki z wiedzą z zakresu nauk o materiałach inżynierskich, metalowych, ceramicznych oraz o tworzywach i kompozytach polimerowych. To kierunek dla osób zainteresowanych przede wszystkim wykorzystaniem fizyki w przemyślę, a także ciekawych wykorzystaniem chemii w produkcji. Połączenie obu dziedzin pozwala na przygotowanie, zaplanowanie oraz realizację produkcji na najwyższym poziomie i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trakcie studiów słuchacz zdobywa wiedzę w zakresie inżynierii produkcji i zastosowań materiałów polimerowych, nauk ekonomicznych oraz umiejętności menedżerskie w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu inżynierii produkcji materiałów tworzywowych i kompozytowych, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych.

Inżynieria nanostruktur: Studia na kierunku inżynieria nanostruktur należą do grupy studiów interdyscyplinarnych i łączą w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Obecnie na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. W najbliższych latach należy spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w tych dziedzinach. Zdobycze tej technologii są wykorzystywane już niemal wszędzie.
W trakcie zajęć słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu podstaw matematyki, chemii oraz fizyki. Dodatkowo nabywa umiejętność poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych, a także umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi. Uczy się programowania oraz stosowania ścisłych metod obliczeniowych do opisu stanu układu.

Materiały współczesnych technologii: Materiały współczesnych technologii to studia z pogranicza fizyki, chemii i matematyki. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. Słuchacze mają możliwość przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych oraz pracy na nowoczesnym sprzęcie. Aby dostać się na ten kierunek studiów, należy bardzo dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych: szczególnie z fizyki, matematyki czy chemii.

Mechaniczna inżynieria tworzyw: Kierunek studiów mechaniczna inżynieria tworzyw przeznaczony jest dla osób planujących związać swoją karierę z szeroko pojętym przetwórstwem tworzyw polimerowych i wytwarzaniem narzędzi do tego przetwórstwa, czyli pracą w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization – w skrócie UNIDO), branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Studia mechanicznej inżynierii tworzyw to studia o profilu praktycznym. Podczas nauki student będzie miał staże i praktyki przemysłowe w najlepszych firmach branży przetwórstwa tworzyw polimerowych głównie w Bydgoszczy i okolicy. Podczas studiów na mechanicznej inżynierii tworzyw słuchacz będzie miał do wyboru dwie specjalności, jedną związaną z tworzywami polimerowymi, a drugą z zintegrowanym oprogramowaniem dla inżynierów CAD/CAM w narzędziach. Program studiów na tym kierunku obejmuje przedmioty ogólne takie jak psychologia, filozofia, elementy prawa, oraz przedmioty kształcące umiejętności inżynierskie m.in. matematyka, fizyka inżynierska, grafika numeryczna, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologie wytwarzania, maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw, projektowanie wytworów z tworzyw, technologia obróbki metali.

Metalurgia: Studia na kierunku metalurgia kształcą specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska.

Wirtotechnologia: Wirtotechnologia to makrokierunek obejmujący wiedzę z zakresu przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii, ekologii, wirtualizacji procesów technologicznych. Zajmuje się wykorzystaniem narzędzi informatycznych do realizacji problemów technologicznych. W trakcie nauki studenci poznają zasady inżynierii oprogramowania oraz zdobywają podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. W trakcie zajęć słuchacze zdobywają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Poznają zasady budowy systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych oraz kształcą umiejętności programowania komputerów.

Nanotechnologia: Nanotechnologia to nauka interdyscyplinarną, zajmująca się tworzeniem rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Studenci kierunku nanotechnologia zdobędą umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej, a zwłaszcza w projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak: elektronika, biotechnologia, budownictwo, nowoczesny przemysł motoryzacyjny, techniki medyczne.

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych: Studia na kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych. Nie da się ukryć, że są to studia techniczne, dlatego najlepiej odnajdą się tutaj osoby, które mają typowo ścisły umysł. W trakcie zajęć słuchacze uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych, do zastosowań w różnych produktach, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania ich struktury i własności, w tym nanotechnologii, oraz mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki, sterowania, robotyki i mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej, a także z zakresu zarządzania przemysłowego.

Nanotechnologie i nanomateriały: Nanotechnologia działa w obszarze cząsteczek mierzonych w skali nanometrycznej a wielkość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Znane nam z naszej makro skali właściwości materiałów zmieniają się, gdy zaczynają funkcjonować w nanostrukturach. Zmieniają się ich właściwości chemiczne, mechaniczne, magnetyczne, optyczne i inne, w szczególny sposób zaczynają one zależeć od wielkości i kształtu cząsteczek. Oznacza to przede wszystkim możliwość wykorzystania tej techniki i tym samym udoskonalenia niemal każdej konstrukcji. Studenci nanotechnologii i nanomateriałów zdobywają umiejętność praktycznego wykorzystania podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz z zakresu technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów

Studia w Opolu i w opolskim

Opole to główny ośrodek akademicki w województwie opolskim. Każdego roku studiuje tu około 15 tysięcy studentów, a ponad 4 tysiące z nich opuszcza mury uczelni jako absolwentki i absolwenci. W mieście tym bardzo często wybierane są kierunki techniczne. Dużym powodzeniem cieszą się również studia pedagogiczne, nauki humanistyczne oraz kierunki związane z medycyną i zdrowiem. Obecnie opolskie uczelnie oferują ponad 100 kierunków, które dostosowane są do potrzeb studentów. W ofercie znajdują się zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające oraz studia podyplomowe. Potencjalni studenci mogą wybierać spośród ofert uczelni państwowych i prywatnych w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Tak bogata oferta sprawia, że ośrodek akademicki w Opolu cieszy się dużym uznaniem wśród osób spoza województwa. Lokalne uczelnie mają rozwiniętą infrastrukturę oraz nowoczesne centra dydaktyczne, co wpływa na jakość i komfort codziennej nauki. W Opolu zarejestrowanych jest ponad 12 tysięcy firm, które mogą stać się potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów i pomóc im w wejściu na rynek pracy. W całym województwie jest ponad 105 tysięcy firm, według danych na koniec 2020 r., co może działać motywująco na osoby, które myślą o studiach w Opolu i okolicach. W stolicy województwa opolskiego w wolnym czasie jest co robić, dlatego studenci nie mogą narzekać na nudę. Miasto leży nad Odrą, dzięki czemu można spacerować po bulwarach nad rzeką lub odwiedzić tutejsze wyspy, chociażby Pasiekę i Bolko. Parki, w tym Park 800-lecia Opola, Park Nad Młynówką i Park Edukacyjno-Sensoryczny, również zachęcają do spędzania w czasu wolnego. Na uwagę zasługuje opolska starówka, gdzie znajdują się dobre restauracje, puby i bary, w których można spędzać czas po zajęciach i w godzinach wieczornych. Opole posiada rozbudowaną ofertę kulturalną, która uwzględnia sceny teatralne i kina, również te studyjne. Miłośnicy historii mogą udać się na spacer do Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego lub Muzeum Polskiej Piosenki. W końcu Opole znane jest z festiwali muzycznych. W mieście funkcjonuje piękny ogród zoologiczny. Opole to nie jedyny ośrodek akademicki w województwie. Zainteresowane osoby mogą podjąć edukację w miejscowościach takich jak Kędzierzyn Koźle, Brzeg i Nysa. W tych mniejszych ośrodkach co roku studiuje kilka tysięcy osób, a kilkaset z nich opuszcza uczelnie w roli absolwentów.

 

Studia podyplomowe związane z materiałoznawstwem w Opolu i na Opolszczyźnie

Gdzie w Opolu i na Opolszczyźnie zdobywać wiedzę z inżynierią materiałową, nanotechnologią, wirtotechnologią, metalurgią stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z inżynierii materiałowej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku inżynieria materiałowa na opolskich uczelniach?

Praca po studiach z inżynierii materiałowej

Możliwości pracy po kierunkach materiałoznawczych jest bardzo wiele. Można je podzielić na ścieżki związane z nauką, edukacją, laboratoriami analitycznymi, biznesem i produkcją przemysłową. Niezwykle pomocną umiejętnością są języki obce, mogą one stanowić przepustkę do międzynarodowej kariery i zapewnić bardzo szybki awans.
Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów materiałoznawczych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i przemyśle poprzez pełnienie funkcji inżyniera i naukowca. Dodatkowo absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków materiałoznawczych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Warto też nadmienić, że absolwenci mają również szeroką paletę studiów podyplomowych z zakresu materiałoznawstwa, która pozwoli im uzupełnić wiedzę o szczegóły, które są potrzebne na danym etapie ścieżki zawodowej.

Inżynier materiałoznawstwa: Uzyskanie dobrej pracy jako inżynier materiałoznawstwa możliwe jest w różnych branżach, począwszy od przemysłu motoryzacyjnego, przetwórczego, wydobywczego i włókienniczego, aż po instytucje badawcze i laboratoria wdrożeniowe. Możliwości jest bardzo wiele, warto też podkreślić, że polski przemysł nadal jest w fazie wzrostowej i wiele wskazuje na to, że nie osiągnął jeszcze górnych granic swojego rozwoju. Można zatem wnioskować, że liczba miejsc pracy dla inżynierów materiałowych będzie powoli i systematycznie wzrastać. Funkcję inżyniera materiałoznawstwa można pełnić po studiach na kierunkach inżynieria materiałowa, nanotechnologia, nanostruktury, wirtotechnologia, metalurgia, inżynieria nanostruktur, inżynieria materiałów kompozytowych, materiały współczesnych technologii. Absolwent tych studiów znajdzie pracę w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu tworzyw sztucznych i kompozytów, zapleczu badawczo-rozwojowym tego przemysłu, przedsiębiorstwach budowlanych stosujących materiały tworzywowe i kompozytowe, jednostkach doradczych i projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami polimerowymi, maszynami i narzędziami do ich produkcji oraz aparatami do ich badania.

Mechanik inżynierii tworzyw: W celu zostania mechanikiem inżynierii tworzyw należy ukończyć studia kierunkowe. Po tych studiach podejmiesz zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się branży przetwórstwa tworzyw polimerowych w zakresie zarządzania produkcją, nowoczesnych technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych narzędzi, a także w obszarze jakości wytwarzanych produktów. Absolwenci specjalności CAD/CAM przygotowani zostali do pracy w zakładach zajmujących się produkcją w produkcyjnych systemach zautomatyzowanych, wymagających nowoczesnych metod w zakresie przygotowania i prowadzenia produkcji z wykorzystaniem CAD/CAM w powiązaniu z zastosowaniem narzędzi do zarządzania jakością wytworów.

Wirtotechnolog: Absolwenci makrokierunku wirtotechnologia mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych oraz w ośrodkach naukowo-badawczych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, w których proces zarządzania produkcją jak i działania inżynierskie na etapie projektowania są wspomagane systemami informatycznymi jak i tych, które są na etapie wdrażania takich narzędzi.

Nanotechnolog: W celu pracy na stanowisku nanotechnologa należy ukończyć studia z zakresu nanotechnologii, nanomateriałów i nanostruktur. Absolwent tego kierunku będą specjalistami w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów. Będą mogli podjąć pracę w laboratoriach badawczych oraz zakładach przemysłu elektronicznego i innych zakładach wysokiej technologii. Po studiach słuchacze nabywają umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych, jak również przygotowanie do samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej.

Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu materiałoznawstwa, metalurgii, nanotechnologii, nanostruktur, wirtotechnologii, materiałów współczesnych technologii i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska.
Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Praca po studiach w Opolu i w opolskim

Rynek pracy w Opolu jest bardzo atrakcyjny. To sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na podjęcie studiów w tym mieście, a następnie pozostanie w nim i rozwój swojej kariery zawodowej. Obecnie w całym województwie zarejestrowanych jest około 105 tysięcy firm, z czego ponad 12 tysięcy w samym Opolu. To duża szansa dla absolwentów. Stopa bezrobocia wynosi 3,6% i jest prawie dwa razy niższa od średniej krajowej. To tylko potwierdza tezę, że opolskie firmy są bardzo dobrym miejscem, by rozpocząć w nich swoją karierę, a absolwenci nie powinni mieć problemu z płynnym wejściem na rynek pracy. Stopa bezrobocia w całym województwie wynosi 6,6% i jest porównywalna ze średnią krajową, co również jest warte odnotowania. Zdobycie wykształcenia wyższego ułatwia znalezienie satysfakcjonującej pracy, dlatego warto kontynuować edukację na uczelniach w Opolu, Nysie, Kędzierzynie Koźlu i Brzegu. W województwie opolskim znajduje się wiele atrakcyjnych i nowoczesnych zakładów pracy. Wśród nich warto wymienić zakłady przemysłu spożywczego, w tym Nutricia Grupy Danone, Animex i Zott z Opola, a także Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych “Odra” S.A. w Brzegu, Kraft Foods ze Skarbimierza, czy też ZPC Otmuchów. Bardzo rozwinięty jest przemysł chemiczny, w którym z sukcesami działają ZAK S.A, Brenntag i Petrochemia w Kędzierzynie Koźlu. Kolejny dobrze rozwinięty sektor to przemysł metalowy i maszynowy, gdzie znajdują się takie zakłady pracy jak: Besel Grupa Cantoni w Brzegu, Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych, Coroplast w Dylakach, Famet w Kędzierzynie Koźlu, Marcegaglia i FAMAK w Kluczborku, a także opolski Tabor Szynowy. To tylko kilka wybranych zakładów pracy, w których karierę mogą rozpocząć absolwenci opolskich uczelni. Zdecydowanie warto studiować w tym regionie.

Zawód: Mechanik

Mechanik to zawód o bardzo długiej tradycji. Rozwój technik komputerowych zmienił charakter tego zawodu. Pojawiło się wiele nowych specjalizacji. Zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu mechanicznym.

Czytaj więcej »

Zawód: mechatronik

Choć mechatronika istnieje jako dziedzina nauki dopiero kilkadziesiąt lat, jej rozwiązania towarzyszą nam każdego dnia. Jeśli na co dzień prowadzisz auto czy obsługujesz drukarkę, możesz podziękować mechatronikom, którzy opracowują oraz projektują urządzenia wykorzystując nowoczesne techniki sterowania. Jak zostać mechatronikiem, czym zajmuje się osoba na taki stanowisku i na jakie wynagrodzenie może liczyć? Jak zostać mechatronikiem? W Polsce można zdobyć wykształcenie

Czytaj więcej »

Zawód: Kontroler jakości

Głównym zadaniem kontrolera jakości (określanego również mianem specjalisty ds. jakości) jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jakością wszystkich lub wybranego etapu wchodzącego w skład procesu produkcji. Jeśli chcesz zatem czuwać nad jakością towarów, które następnie trafiają na rynek, to jest to stanowisko odpowiednie dla Ciebie i Twoich planów zawodowych. Czym zajmuje się kontroler jakości? Jego pierwszym zadaniem jest zawsze określenie podstawowych

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję