Matura 2021: Konkrety, czyli jak wygląda i jak wypełnić arkusz maturalny, co można wziąć na salę, co jest obowiązkowe (poradnik+wideo)

Najprawdopodobniej każdy licealista, który niebawem przystąpi do matury zastanawiał się, jak ona właściwie wygląda. Odpowiedzi szukał u starszego rodzeństwa, rodziców albo w internecie. Owszem, wspomnienia starszych mogą być ciekawe i warte posłuchania, ale jest duże prawdopodobieństwo, że stan faktyczny sprzed kilku, bądź kilkunastu lat, uległ zmianie.

Jak właściwie wygląda egzamin maturalny?

Egzamin maturalny zdajemy w swojej szkole. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy w naszej placówce nie ma nauczyciela specjalisty z konkretnego języka obcego nowożytnego. Sam test będzie polegał na wypełnieniu „arkusza egzaminacyjnego”, który ogólnie rzecz ujmując, jest plikiem kartek z podanymi pytaniami i na których należy zapisać odpowiedź. Wszyscy zdający muszą wejść na salę i w przypadku egzaminu pisemnego otrzymać wspomniany arkusz i odpowiadać na zadane pytania. W przypadku egzaminu ustnego, różnice polegają na tym, że wchodzimy na niego pojedynczo, przed sobą mamy komisję i właśnie jej przedstawiamy swoje wiadomości.

W trakcie egzaminu salę egzaminacyjną wolno opuścić, ale w szczególnie uzasadnionej sytuacji i po uzyskaniu na to zgody. Można także być zmuszonym do opuszczenia sali w przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań, zakłócania przebiegu egzaminu albo posiadaniu przy sobie niedozwolonych rzeczy. Wtedy egzamin jest przerywany i od razu unieważniany.

Czego nie można zabrać na egzamin maturalny?

Z filmów, wspomnień rodziców albo materiałów archiwalnych widać, że w trakcie egzaminów uczniowie trzymali na ławkach najróżniejsze przedmioty. Pluszaki, figurki, talizmany – cokolwiek, z czym dana osoba była związana emocjonalnie i wierzyła, że przyniesie im szczęście. Dzisiaj jest to już niedozwolone. Ławka każdej zdającej osoby musi być pozbawiona przedmiotów, których nie będzie używał podczas testu. Tyczy to również zeszytów i kartek do pisania „na brudno” – wszelkie zapiski czy próbne obliczenia wykonuje się na arkuszu egzaminacyjnym. Aby rozjaśnić co można wnieść na jaki egzamin, poniżej prezentujemy konkretną listę:

– na maturę z biologii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,
– na maturę z chemii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,
– na maturę z fizyki: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,
– na maturę z geografii: linijka, kalkulator prosty, lupa,
– na maturę z historii: lupa,
– na maturę z historii sztuki: lupa,
– na maturę z informatyki: kalkulator prosty,
– na maturę z języka polskiego: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny,
– na maturę z wosu: kalkulator prosty.

Na szczęście w CKE siedzą także ludzie, którzy są świadomi, że dla niektórych matura może być dramatycznie stresującym wyzwaniem. Dlatego też oprócz wyżej wymienionych przedmiotów, na salę egzaminacyjną można wnieść butelkę wody.

O czym nie można zapomnieć?

Oprócz wymienienia całej listy rzeczy zabronionych na maturze, warto podkreślić, co może się przydać! To zabrzmi jak oczywista oczywistość, ale historia pokazuje, że jednak nie dla wszystkich. Otóż podchodząc do egzaminów maturalnych nie można zapomnieć o dowodzie osobistym. Matura nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym, a dowód osobisty potrzebny jest nie tylko do tego, aby wejść na salę egzaminacyjną i odhaczyć się na liście obecności, ale także, aby wypełnić arkusz egzaminacyjny, gdyż na pierwszej jego stronie musimy wpisać swój numer PESEL. Drugą oczywistością jest długopis lub pióro z czarnym tuszem. Tylko takim kolorem wypełnia się arkusze maturalne. Warto również pomyśleć o zegarku. Już Einstein powiedział, że czas płynie z różna prędkością. Warto rozłożyć sobie czas na notatki, na czytanie, myślenie oraz fizyczne pisanie, które – co się okazuje – jest znacznie wolniejsze niż na klawiaturze.

Które egzaminy maturze są obowiązkowe?

Istnieją trzy przedmioty obowiązkowe, do których każdy musi podejść. Język polski, matematyka, język obcy nowożytny. Tak naprawdę istnieją cztery przedmioty, z którymi musimy się zmierzyć, a ten czwarty jest dodatkowym, ponieważ uczniowie wybierają go sobie sami, a nie jest narzucany z góry.

Obowiązkowo należy przystąpić do:
– dwóch egzaminów ustnych,
– czterech egzaminów pisemnych.

W ramach egzaminów ustnych należy zdać:
– język polski (bez określania poziomu),
– język obcy nowożytny (bez określania poziomu).

W ramach egzaminów pisemnych należy zdać:
– język polski (na poziomie podstawowym),
– matematykę (na poziomie podstawowym),
– język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym),
– przedmiot dodatkowy (wyłącznie na poziomie rozszerzonym – w 2021 roku ma zostać zniesiony obowiązek zdawania takiego egzaminu).

Co z przedmiotami rozszerzonymi?

Obowiązkowo musimy zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym z jednego przedmiotu dodatkowego w formie pisemnej. Oprócz niego, uczeń może podejść do jeszcze pięciu podobnych sprawdzianów, zatem łącznie możemy zdawać sześć przedmiotów rozszerzonych. W 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zmianę – nie będziemy musieli zdawać matury na poziomie poszerzonym.

Jak można zostać zwolniony z matury?

Raczej każdy uczeń, w połowie nauki do matury choć raz poważnie zastanawiał się co musiałby zrobić, aby zostać zwolnionym z egzaminu maturalnego. Wizja ominięcia stresu i przede wszystkim nauki jest bardziej niż kusząca. To dość ironiczne, ale nie pisanie matury przysługuje paradoksalnie najaktywniejszym, ponieważ zwolniony z pisania danego przedmiotu zostaje laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej. Przysługuje to również maturzyście także wtedy, gdy jest laureatem albo finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył. W praktyce oznacza to maksymalny wynik oraz wpisanie „zwolniony”, w rubryce danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Zobacz więcej – kto nie musi zdawać matury, żeby dostać się na studia.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności