Site logo

Matura 2022: Konkrety, czyli jak wygląda i jak wypełnić arkusz maturalny, co można wziąć na salę, co jest obowiązkowe (poradnik+wideo)

Najprawdopodobniej każdy licealista, który niebawem przystąpi do matury zastanawiał się, jak ona właściwie wygląda. Odpowiedzi szukał u starszego rodzeństwa, rodziców albo w internecie. Owszem, wspomnienia starszych mogą być ciekawe i warte posłuchania, ale jest duże prawdopodobieństwo, że stan faktyczny sprzed kilku, bądź kilkunastu lat, uległ zmianie.

Jak właściwie wygląda egzamin maturalny?

Egzamin maturalny zdajemy w swojej szkole. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy w naszej placówce nie ma nauczyciela specjalisty z konkretnego języka obcego nowożytnego. Sam test będzie polegał na wypełnieniu „arkusza egzaminacyjnego”, który ogólnie rzecz ujmując, jest plikiem kartek z podanymi pytaniami i na których należy zapisać odpowiedź. Wszyscy zdający muszą wejść na salę i w przypadku egzaminu pisemnego otrzymać wspomniany arkusz i odpowiadać na zadane pytania. W przypadku egzaminu ustnego, różnice polegają na tym, że wchodzimy na niego pojedynczo, przed sobą mamy komisję i właśnie jej przedstawiamy swoje wiadomości.

W trakcie egzaminu salę egzaminacyjną wolno opuścić, ale w szczególnie uzasadnionej sytuacji i po uzyskaniu na to zgody. Można także być zmuszonym do opuszczenia sali w przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań, zakłócania przebiegu egzaminu albo posiadaniu przy sobie niedozwolonych rzeczy. Wtedy egzamin jest przerywany i od razu unieważniany.

Czego nie można zabrać na egzamin maturalny?

Z filmów, wspomnień rodziców albo materiałów archiwalnych widać, że w trakcie egzaminów uczniowie trzymali na ławkach najróżniejsze przedmioty. Pluszaki, figurki, talizmany – cokolwiek, z czym dana osoba była związana emocjonalnie i wierzyła, że przyniesie im szczęście. Dzisiaj jest to już niedozwolone. Ławka każdej zdającej osoby musi być pozbawiona przedmiotów, których nie będzie używał podczas testu. Tyczy to również zeszytów i kartek do pisania „na brudno” – wszelkie zapiski czy próbne obliczenia wykonuje się na arkuszu egzaminacyjnym. Aby rozjaśnić co można wnieść na jaki egzamin, poniżej prezentujemy konkretną listę:

– na maturę z biologii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,
– na maturę z chemii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,
– na maturę z fizyki: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,
– na maturę z geografii: linijka, kalkulator prosty, lupa,
– na maturę z historii: lupa,
– na maturę z historii sztuki: lupa,
– na maturę z informatyki: kalkulator prosty,
– na maturę z języka polskiego: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny,
– na maturę z wosu: kalkulator prosty.

Na szczęście w CKE siedzą także ludzie, którzy są świadomi, że dla niektórych matura może być dramatycznie stresującym wyzwaniem. Dlatego też oprócz wyżej wymienionych przedmiotów, na salę egzaminacyjną można wnieść butelkę wody.

O czym nie można zapomnieć?

Oprócz wymienienia całej listy rzeczy zabronionych na maturze, warto podkreślić, co może się przydać! To zabrzmi jak oczywista oczywistość, ale historia pokazuje, że jednak nie dla wszystkich. Otóż podchodząc do egzaminów maturalnych nie można zapomnieć o dowodzie osobistym. Matura nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym, a dowód osobisty potrzebny jest nie tylko do tego, aby wejść na salę egzaminacyjną i odhaczyć się na liście obecności, ale także, aby wypełnić arkusz egzaminacyjny, gdyż na pierwszej jego stronie musimy wpisać swój numer PESEL. Drugą oczywistością jest długopis lub pióro z czarnym tuszem. Tylko takim kolorem wypełnia się arkusze maturalne. Warto również pomyśleć o zegarku. Już Einstein powiedział, że czas płynie z różna prędkością. Warto rozłożyć sobie czas na notatki, na czytanie, myślenie oraz fizyczne pisanie, które – co się okazuje – jest znacznie wolniejsze niż na klawiaturze.

Które egzaminy maturze są obowiązkowe?

Istnieją trzy przedmioty obowiązkowe, do których każdy musi podejść. Język polski, matematyka, język obcy nowożytny. Tak naprawdę istnieją cztery przedmioty, z którymi musimy się zmierzyć, a ten czwarty jest dodatkowym, ponieważ uczniowie wybierają go sobie sami, a nie jest narzucany z góry.

Obowiązkowo należy przystąpić do:
– dwóch egzaminów ustnych,
– czterech egzaminów pisemnych.

W ramach egzaminów ustnych należy zdać:
– język polski (bez określania poziomu),
– język obcy nowożytny (bez określania poziomu).

W ramach egzaminów pisemnych należy zdać:
– język polski (na poziomie podstawowym),
– matematykę (na poziomie podstawowym),
– język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym),
– przedmiot dodatkowy (wyłącznie na poziomie rozszerzonym – w 2021 roku ma zostać zniesiony obowiązek zdawania takiego egzaminu).

Co z przedmiotami rozszerzonymi?

Obowiązkowo musimy zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym z jednego przedmiotu dodatkowego w formie pisemnej. Oprócz niego, uczeń może podejść do jeszcze pięciu podobnych sprawdzianów, zatem łącznie możemy zdawać sześć przedmiotów rozszerzonych. W 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zmianę – nie będziemy musieli zdawać matury na poziomie poszerzonym.

Jak można zostać zwolniony z matury?

Raczej każdy uczeń, w połowie nauki do matury choć raz poważnie zastanawiał się co musiałby zrobić, aby zostać zwolnionym z egzaminu maturalnego. Wizja ominięcia stresu i przede wszystkim nauki jest bardziej niż kusząca. To dość ironiczne, ale nie pisanie matury przysługuje paradoksalnie najaktywniejszym, ponieważ zwolniony z pisania danego przedmiotu zostaje laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej. Przysługuje to również maturzyście także wtedy, gdy jest laureatem albo finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył. W praktyce oznacza to maksymalny wynik oraz wpisanie „zwolniony”, w rubryce danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Zobacz więcej – kto nie musi zdawać matury, żeby dostać się na studia.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję