Kierunek politologia w Krakowie

Kierunek politologia w Krakowie

Gdzie na studia z politologii w Krakowie?

Wszystkie studia z politologii, nauk o polityce, dyplomacji, stosunków politycznych w Krakowie i Małopolsce

 • Niestety, nie znaleźliśmy wpisów pasujących do Twoich kryteriów Zresetuj filtry
 • List view

  Opinie o studiach politologicznych

  Poradniki dla przyszłych studentów kierunku politologia, nauki o polityce, dyplomacja, stosunki polityczne w Krakowie i Małopolsce. Kierunki politologiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

  Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
  Redakcja Studia.pl

  Ruthenica

  Studia Ruthenica to unikatowy kierunek, dzięki któremu absolwent otrzyma doskonałą wiedzę na temat Europy Wschodniej, pozna fascynującą duchowość Kościoła Wschodniego, będzie orientować się w wielkiej

  Czytaj więcej »
  Inne
  Redakcja Studia.pl

  Zawód: Politolog

  Chciałbyś zajmować się w przyszłości analizą mechanizmów współczesnej polityki? Stosować zdobytą wiedzę do formułowania komentarzy i tworzenia analiz poświęconych aktualnym wydarzeniom zachodzącym w państwie? Czytaj

  Czytaj więcej »
  Inne
  Redakcja Studia.pl

  Zawód Polityk

  O politykach słyszymy w zasadzie na każdym kroku – w telewizji, radiu i w internecie. Kim jednak są Ci ludzie i dlaczego ich praca budzi

  Czytaj więcej »

  Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne w Krakowie

  Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

  Kierunek politologia - program studiów, praca, zarobki (film)

  Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania politologii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

  Czy warto studiować politologię w Krakowie i Małopolsce?

  Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku z politologii, nauk o polityce, dyplomacji, stosunków politycznych na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

  Studia politologiczne w pigułce

  Co warto wiedzieć o studiach związanych z politologią? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków humanistycznych i społecznych takich jak: politologia, dyplomacją europejską, europeistyką, stosunki międzynarodowe ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia politologiczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest politologia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z politologią dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Można także uczyć się aspektów związanych z politologią na studiach podyplomowych dających podstawowe kompetencje politologiczne lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Politologia jest nauką, która zajmuje się działalnością związaną ze sprawowaniem władzy politycznej, a także jej funkcją i rolą w życiu społecznym oraz funkcjami i charakterem państwa, jak i międzynarodowych organizacji politycznych. Istnieją trzy fundamentalne pojęcia w politologii, które stanowią jednocześnie przedmiot badań tej dziedziny, są to: władza, państwo i polityka. Podczas wykładów i ćwiczeń na politologii poznasz m.in. takie aspekty jak: integracja europejska, samorząd terytorialny, marketing polityczny, systemy polityczne. Studia z dyplomacji europejskiej i europeistyki mają charakter interdyscyplinarny, uzyskasz zatem na nich wiedzę z kilku dyscyplin naukowych. Studia te dotyczą Europy, w wymiarze politologicznym, historycznym, społecznym, ekonomicznym, prawnym i gospodarczym. Podczas studiów poznasz także aspekty związane z dyplomacją, bezpieczeństwem europejskim, administracją europejską, czy integracją europejską. Natomiast studia ze stosunków międzynarodowych umożliwiają zdobycie umiejętności rozumienia relacji między państwami i organizacjami międzynarodowym. Podczas zajęć będziesz uczyć się m.in. politologii, prawa międzynarodowego, historii, filozofii, ekonomii. Na pewno interesuje Cię, jakie drogi kształcenia masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na kierunek kształcenia, który obierzesz oraz planowaną karierę zawodową. Absolwenci kierunków politologicznych pracują w instytucjach samorządowych, rządowych, organizacjach społecznych, w partiach politycznych, w sztabach politycznych, a także w zagranicznych instytucjach współpracy międzynarodowej.

  Politologia: Politolog to człowiek świetnie orientujący się w zglobalizowanym świecie. Zna główne idee społeczne i polityczne oraz doskonale porusza się w świecie administracji publicznej. Studia nauczyły go efektywnego działania oraz doskonałej organizacji pracy, dlatego wielu politologów rezygnuje z aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i angażuje się w życie gospodarcze, w którym odnoszą niemałe sukcesy. Studia politologiczne nie należą już do najbardziej obleganych, mimo tego, biorąc pod uwagę ten kierunek kształcenia, warto już w szkole średniej poświęcić się nauce historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Te trzy przedmioty stanowią fundament, na którym przyszły politolog może oprzeć swoją wiedzę.
  W dobrych uczelniach studenci politologii mają dość częste okazje, by spotykać się i rozmawiać ze znanymi politycznymi celebrytami, dziennikarzami oraz działaczami społecznymi. Nierzadko tego rodzaju spotkania mają charakter kameralny, dzięki czemu można już w trakcie nauki zbudować sobie świetną sieć kontaktów. Także praktyki zawodowe mogą stać się niesamowitą przygodą. Dzięki otwartości świata polityki, rządu oraz instytucji europejskich, istnieje możliwość uzupełnienia przyswojonej na studiach teorii, o praktykę życia politycznego.
  Studia politologiczne to wiedza i umiejętności w trzech zakresach: państwo, władza, polityka.
  Nauka zwykle nie różni się od edukacji w ramach innych studiów społecznych, czy humanistycznych. Uczelnie oferują wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz seminaria. Bardzo wiele zależy tu od kreatywności nauczycieli, zdarzają się bowiem przedmioty realizowane metodą projektową, niektóre uczelnie zapewniają także bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych, w postaci kół naukowych, stowarzyszeń akademickich i innych rodzajów działalności realizowanej pod opieką pracowników naukowych.

  Dyplomacja: Dyplomacja – europejska, międzynarodowa – to oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej. Program studiów skupia się na zagadnieniach związanych z historią, politologią, ekonomią, a także kultury i nauk społecznych. Interdyscyplinarny charakter studiów sprawia, że dyplomacja europejska kształci absolwentów przygotowanych do pracy na przeróżnych stanowiskach, m. in. doradczych, w administracji państwowej, międzynarodowej, a także w biurach poselskich i dyplomacji. Interdyscyplinarny program studiów, który poza zagadnieniami związanymi z dyplomacją obejmuje wiedzę z zakresu m.in. prawa, ekonomii, kultury, nauk społecznych i politycznych. Ważnym elementem rozwijanym w trakcie nauki mają być kompetencje językowe.

  Europeistyka: Złośliwi mogą powiedzieć, że studiowanie na kierunku europeistyka to strata czasu, podobna do studiowania “Globalistyki” albo, po prostu, studiów na kierunku “Wiedza”. Oczywiście żaden z tych kierunków nie istnieje. W jaki sposób europeistyka wytworzyła wokół siebie tak czarne stereotypy? Przez wiele lat absolwenci tego kierunku nie byli kształceni, z uwzględnieniem potrzeb rynku. Ich studia służyły rozbudowie wiedzy, z pominięciem umiejętności. Do tego należy dołożyć, bardzo ogólny przedmiot studiów i mamy już receptę na wizerunkową katastrofę. Aby dowiedzieć się, jakie są preferencje komisji rekrutacyjnej, funkcjonującej w wybranej uczelni warto zapoznać się z ogłoszeniami na stronie internetowej przyszłej szkoły. Rekrutacja oparta o konkurs świadectw będzie szczególnie premiować przedmioty społeczne i humanistyczne. W czasie nauki w szkole średniej w sposób szczególny warto położyć nacisk na naukę geografii Europy, historii powszechnej, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze i sztuce Starego Kontynentu. Takie przygotowanie, z pewnością, pomoże w świetnym starcie na pierwszym semestrze studiów. Wykłady i konwersatoria, czyli ćwiczenia to główne formy dydaktyczne stosowane przez nauczycieli, którzy uczą na kierunku europeistyka. Uczestnicząc w seminariach i proseminariach zyskujesz okazję do bezpośredniej współpracy z wybranymi naukowcami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Realizacja własnych projektów badawczych to warunek niezbędny, by uzyskać dyplom. Ważną częścią studiów mogą stać się także praktyki, dlatego nie warto ich lekceważyć. Kryterium ich wyboru powinno być oparte o możliwości zwiększenia sobie szans na dobrą pracę tuż po studiach. Nie można się tu kierować najłatwiejszą możliwością zdobycia pieczątki i podpisu w dzienniku praktyk.

  Stosunki międzynarodowe: Treści programowe stosunków międzynarodowych to olbrzymi zasób wiedzy o świecie w ujęciu historycznym, geograficznym, politycznym, prawnym, kulturowym. Modele oddziaływań pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi były kształtowane przez wiele tysięcy lat, a zdobycie wiedzy o ich naturze musi nastąpić w trakcie kilkuletnich studiów. Choć procedury rekrutacyjne nie stanowią już bariery nie do pokonania, trzeba wiedzieć, że niektóre uczelnie stawiają kandydatom poprzeczkę bardzo wysoko. Z pewnością do decyzji potrzebny jest jakiś zakres wiedzy o tym kierunku. Wypełnienie warunków formalnych, takich jak zdanie matury z określonych przedmiotów i uzyskanie odpowiednich wyników to oczywistość. Z doświadczenia można jednak powiedzieć, że to nie wszystko. Czyżby szkoła średnia nie była wystarczającym przygotowaniem do poznawania problematyki związanej ze stosunkami międzynarodowymi? Można zaryzykować twierdzenie, że nie. Dlaczego? Kierunek ten wymaga bardzo szerokiej wiedzy. Na wykładach, ćwiczeniach i seminariach bardzo często poruszane są problemy współczesnego świata i dynamicznych zmian w sojuszach międzynarodowych, uwarunkowaniach geopolitycznych, gospodarczych, czy ekonomicznych. Swoistego wyczucia, analizy tego rodzaju danych, umiejętności gromadzenia i kojarzenia faktów politycznych nie można nauczyć się poprzez lekturę podręczników. Serwisy informacyjne, artykuły prasowe i naukowe, na tematy związane z przedmiotem studiów są niezwykle istotnym źródłem dziedzinowej wiedzy. Studia nie należą do łatwych. Studenci pierwszych semestrów nierzadko są przestraszeni ogromem informacji, które muszą zapamiętać i umieć przywoływać w bardzo różnych kontekstach. Nauka to wykłady i konwersatoria, czasem zwane też ćwiczeniami. Studenci ostatnich semestrów uczestniczą też w seminariach, by napisać swoje prace dyplomowe w ramach wybranej przez siebie specjalności.

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: Dziennikarstwo bywa przedstawiane jako kierunek, dzięki któremu bezrobotni w Polsce mają najwyższe wykształcenie w Europie. Wszystko zależy od człowieka i od sposobu, w jaki rozpoczął on swoje studia. Jeżeli wybierasz dziennikarstwo i komunikację społeczną, ponieważ nie masz szansy dostać się na inne studia i nie masz ochoty uczyć się w sposób zaangażowany i rzetelny, możesz być pewien, że na rynku pracy spotkają Cię problemy. Jeżeli jednak masz znakomite pióro i interesuje Cię problematyka radia, prasy, telewizji, czy Internetu – to kierunek dla Ciebie. Wiedza i umiejętności dziennikarza. Na studiach z dziennikarstwa i komunikacji społecznej podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów uzyskasz wiedzę o mediach, ich rodzajach, funkcjonowaniu, zasadach działania. Warsztaty są ważnym elementem tych studiów, zajęcia odbywają się m.in. w studiach radiowych, telewizyjnych, w redakcjach czasopism. W programie znajdziesz także m.in. takie przedmioty jak: retoryka dziennikarska, pozyskiwanie informacji, źródła informacji, dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, prasowe, internetowe, medioznawstwo, marketing i reklama, prawo prasowe, kreowanie wizerunku medialnego, psychologia mediów, ekonomia mediów, fotografia, przedmioty językowe, formy dziennikarskie, doskonalenie warsztatu retoryka i erystyka, infobrokering, dziennikarstwo śledcze, fotografia prasowa, public relations, socjologia, politologia, filozofia, ekonomia, prawo autorskie i prawo prasowe. Już na pierwszy rzut oka widać, że rzetelna, systematyczna i uczciwa nauka na tym kierunku domaga się wielu wysiłków. Choć pewnie nietrudno zostać absolwentem, to jednak tylko nieliczni studenci opuszczają studia, zaczerpnąwszy pełnię dziennikarskiej wiedzy i umiejętności. Szanse na dobrą pracę są uzależnione od aktywności w czasie studiów. Można śmiało przyjąć, że student, który realizuje się w dziennikarstwie obywatelskim, uzyskując wysokie statystyki odwiedzin jego tekstów w sieci, znacząco zwiększa możliwości uzyskania dobrej pracy. Bogate portfolio projektów zrealizowanych np. dla organizacji pozarządowych, będzie z pewnością świetnym atutem w trakcie rozmowy z redaktorem naczelnym. Szefowie redakcji wskazują jednoznacznie, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów, którzy w czasie studiów nie tracili czasu i realizowali z sukcesem swoje pierwsze zawodowe próby. Rekrutacja na dziennikarstwo i komunikację społeczną. Rekrutacja odbywa się zwykle, w oparciu o konkurs świadectw. Mając w planach aplikowanie na studia dziennikarskie trzeba mieć dobre osiągnięcia w zakresie języka polskiego, historii, WOS i innych przedmiotów, wskazanych przez wybrany przez Ciebie wydział.

  Polityka społeczna: Studia na tym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób kreatywnych, lubiących zmieniać rzeczywistość wokół siebie, działających na rzecz społeczności lokalnej i potrafiących wczuwać się w cudze położenie. Na program studiów składają się przedmioty z zakresu dziedzin takich, jak między innymi: prawo, filozofia, politologia, ekonomia, socjologia, psychologia, logika oraz statystyka. W czasie studiów student powinien uzyskać podstawową wiedzę o: przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych; sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych; instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. Absolwent powinien posiadać umiejętności: zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji; sporządzania projektów socjalnych.

  Political science: Studia na kierunku polityka science są prowadzone w języku angielskim. Studia skierowane są do osób, które interesuje współczesna polityka, funkcjonowanie administracji publicznej, proces tworzenia oraz oceny działania polityk społecznych, ekonomicznych i lokalnych, demokratyzacji, funkcjonowanie samorządów terytorialnych oraz działanie mediów. W trakcie studiów słuchacze wyposażeni zostaną w instrumentarium badawcze niezbędne do rozumienia oraz analizowania procesów politycznych, jak i mechanizmów rządzących życiem społecznym, jego uwarunkowaniami ekonomicznymi, psychologicznymi i kulturowymi. Student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, ekonomii, psychologii politycznej, zarządzania publicznego, komunikacji politycznej, nauki o zarządzaniu 

  Studia w Krakowie i Małopolsce

  Kraków to jedno z największych miast w Polsce i jednocześnie jeden z najważniejszych ośrodków akademickich naszego kraju. W związku z tym większość studentów w Małopolsce korzysta z infrastruktury uczelnianej i rozrywkowej tego miasta. Według danych statystycznych, każdego roku w Krakowie rozpoczyna naukę na pierwszym roku studiów blisko 38 tysięcy studentów. Jednocześnie w mieście studiuje łącznie ponad 142 tysiące osób, dzięki czemu studenci stają się bardzo ważną częścią lokalnej społeczności, co można dostrzec na każdym kroku. Rocznie studia w Krakowie kończy powyżej 40 tysięcy osób, z czego około 50% to absolwenci studiów pierwszego stopnia, w tym 60% to studia licencjackie, a 40% to studia inżynierskie. Studia magisterskie w Krakowie kończy podobna liczba co licencjat. Do najpopularniejszych kierunków należą studia techniczne, przemysłowe i budowlane. Za nimi plasują się kierunki biznesowe i społeczne. Oferta uczelni skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców, idealne propozycje dla siebie znajdą zarówno humaniści, jak i osoby o technicznych predyspozycjach. Wysoka jakość nauczania i eksperckie specjalizacje zachęcają do studiowania w Krakowie nie tylko osoby z całej Polski, ale również liczne grono zagranicznych studentów. Ta multikulturowość jeszcze lepiej przygotowuje do wyzwań współczesnego świata oraz otwiera u studentów nowe horyzonty. Poza ofertą edukacyjną, Kraków daje sporo możliwości do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Studia w Małopolsce to oczywiście nie tylko Kraków, choć on jako stolica i ważny ośrodek akademicki na mapie Europy, zdecydowanie znajduje się na czele. Poza Krakowem, z oferty studiów w Małopolsce można skorzystać w takich miejscowościach jak Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Olkusz, Chrzanów, Miechów, Bochnia i Myślenice. Możliwość studiowania w mniejszych ośrodkach jest bardzo dużym atutem Małopolski. To szansa dla osób, które na co dzień mieszkają w tych miastach lub w ich okolicach. które dzięki łatwemu dostępowi do szkolnictwa wyższego, mogą pogłębiać zainteresowania i pozyskiwać nowe kwalifikacje, bez potrzeby dużych zmian w swoim życiu.

  Humanistyczne i społeczne studia podyplomowe w Krakowie i Małopolsce

  Gdzie w Krakowie i Małopolsce zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

  Praca po studiach politologicznych

  Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków politologicznych na krakowskich i małopolskich uczelniach?

  Praca po studiach politologicznych

  Studia na kierunkach politologicznych należą do studiów pracochłonnych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach publicznych, politycznych, dziennikarskich czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się świata. Przyszli politolodzy muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne, polityczne oraz redakcje medialne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach marketingowych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dobrego pióra oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres. Politologia to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk o polityce.

  Politolog: W celu pracy jako politolog należy ukończyć studia kierunkowe na takich kierunkach jak politologia, stosunki międzynarodowe czy europeistyka.
  Jednak czy politolog odnajdzie się na współczesnym rynku pracy? Powyższe pytanie można sprowadzić do innego, nieco prostszego: co potrafi robić politolog? Proste pytanie nie zawsze umożliwia sformułowanie prostej odpowiedzi. Studia politologiczne nie mają charakteru praktycznego, dlatego większość zasobów intelektualnych zdobytych w ramach nauki, to raczej wiedza niż umiejętności. Politolodzy bardzo często robią świetne kariery w handlu, w zarządach firm i spółek, w bankach oraz instytucjach finansowych. Łatwo adaptują się do nowych warunków oraz przyjmują nową wiedzę, a gruntowna znajomość procesów rządzących światem pozwala im na racjonalne decyzje.

  Polityk: Wykształcenie politologiczne to dobre przygotowanie do zaangażowania się w życie publiczne. Dzięki dobrej znajomości zasad prawnych rządzących polityką publiczną absolwent studiów z politologii może robić skutecznie karierę na różnych poziomach aktywności: lokalnej (miejskiej, wiejskiej), gminnej, powiatowej, samorządowej, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

  Dyplomata: Pracę na stanowisku dyplomaty można wykonywać kończąc studia politologiczne, takie jak dyplomacja, politologia, stosunki międzynarodowe. Dyplomata to przede wszystkim osoba potrafiąca słuchać. Współcześnie dyplomatą może zostać każdy, nie jest już wymagane osiągnięcie stopnia dyplomatycznego, chociaż jest to droga rekomendowana. Zawód ten, kojarzony przede wszystkim z dalekimi podróżami i uczestnictwem w wykwintnych przyjęciach, w rzeczywistości obejmuje znacznie szerszy zakres zadań. Jednak praca w instytucjach międzynarodowych to praca z ludźmi. Praca ta wymaga od nas szeregu kompetencji miękkich takich jak: łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, komunikatywność, otwartość, duża odporność na presję oraz umiejętności i techniki negocjacyjne. Jednym z głównym celów pracy dyplomaty jest odkrycie co może mieć wpływ na decyzję z drugiej strony oraz kreowanie rozmowy w taki sposób aby druga strona była zapewniona, że uda się jej cele osiągnąć. Dyplomacja jest bardzo skomplikowanym i złożonym procesem i nie każda osoba może wykonywać ten zawód. Absolwent kierunków politologicznych o specjalności z dyplomacji może znaleźć pracę w: dyplomacji, biurach poselskich, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w formie doradcy.

  Specjalista ds. europejskich: W celu pracy w instytucjach UE warto ukończyć studia politologiczne, w szczególności takie kierunki jak politologia, stosunki międzynarodowe europeistyka czy dyplomacja. Szerokie możliwości zatrudnienia stwarzają różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które są beneficjentami środków wypłacanych w ramach konkretnych funduszy europejskich. Absolwenci europeistyki znajdują też zatrudnienie rządowych i samorządowych agendach odpowiedzialnych za kształtowanie gospodarczych, kulturowych i biznesowych relacji Polski z innymi krajami Europy. Także sektor prywatny dostarcza wielu miejsc pracy dla fachowców w zakresie gospodarki europejskiej. Aby zwiększyć swoje szanse, warto połączyć studia na kierunku Europeistyka ze studiami, które dzięki swojemu praktycznemu charakterowi wyposażą przyszłego pracownika w konkretne umiejętności zawodowe.

  Urzędnik i pracownik instytucji publicznych: Wykształcenie politologiczne to dobre przygotowanie do pracy w administracji publicznej oraz całym sektorze publicznym. Zawód urzędnika można wykonywać kończąc studia z zakresu nauki politycznych, społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Urzędnicy nie mogą już arbitralnie podejmować decyzji. W procesie projektowania rozwiązań aktywnie uczestniczą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele. W Polsce ten model dopiero raczkuje, ale patrząc na zachodzące przemiany przewiduje się, że z pewnością dalej będzie się rozwijał. Brakuje jednak specjalistów mogących sprawnie zarządzać w nowych realiach. Tu pojawia się szansa dla absolwentów polityki publicznej, którzy łączą umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Polityka publiczna przygotowuje nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, rozumiejącego, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Otwiera drogę do dobrze płatnych stanowisk. To przede wszystkim możliwość pracy w organach władzy publicznej: parlamencie (Sejmie i Senacie), administracji rządowej (w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich) oraz samorządowych (w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów i gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin). Jednak instytucje publiczne to także wszelkie podległe urzędom jednostki: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe jednostki kultury i sztuki, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i instytucje edukacyjne. Zatrudnienie w instytucjach publicznych to również praca w funduszach np. Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Pracy, Narodowym Funduszu Zdrowia. Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS.

  Specjalista ds. stosunków międzynarodowych: W celu pracy na stanowiskach współpracy międzynarodowej warto ukończyć studia politologiczne, a w szczególności stosunki międzynarodowe i kierunki pokrewne. Kariera absolwenta stosunków międzynarodowych przybierać może bardzo różne oblicza. Uzależniona jest bardzo mocno od indywidualnych predyspozycji i w zasadzie nie istnieją jakieś powtarzające się wzorce. Wystarczy przyjrzeć się liście potencjalnych miejsc pracy, które wymagają wiedzy o relacjach pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi. Będą to korporacje, przedsiębiorstwa międzynarodowe, różne agendy rządowe, dyplomacja, organizacje pozarządowe oraz samorządy, które prowadzą sprawy związane z imigracją lub współpracą zagraniczną.

  Dziennikarz, mediaworker: Biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, znajomość rzemiosła dziennikarskiego oraz wyniesiona ze studiów erudycja to dobra podstawa do pracy w mediach, takich jak prasa, radio, telewizja, media interaktywne (internetowe). Nie tylko tam, gdzie liczy się wysoka kultura języka, ale i komunikatywność oraz jasność przekazu. Znajomość różnych konwencji językowych pozwala na kształtowanie takiej formy, aby była dostosowana do poziomu wykształcenia oraz potrzeb odbiorcy. Absolwenci studiów medialnych nie mają problemu zarówno z dziennikarskimi gatunkami informacyjnymi (informacja/news, wzmianka, notatka, kalendarium, relacja/sprawozdanie, szkic reportażowy, sylwetka, wywiad), jak i bardziej subiektywną publicystyką (komentarz, esej, feature, recenzja, felieton, wywiad, portret, reportaż).

  Copywriter: Copywriter, twórca reklamy, pracownik działów marketingu i agencji reklamowych. Skoro reklama opiera się na skutecznej perswazji, potrzebne są w niej zarówno biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, jak i znajomość kodów kulturowych, a takie kompetencje mają absolwenci komunikacji społecznej. Dodatkowo w przypadku medialnych, marketingowych ścieżek studiów mają także wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności przygotowania użytkowych tekstów takich jak slogan, tekst ulotki czy ogłoszenia, scenariusz filmu reklamowego i spotu radiowego, do wykorzystania w promocji. W przypadku mediów interaktywnych to także kompetencje dotyczące materiałów na strony internetowe przy zachowaniu wymogów SEO.

  Rzecznik prasowy, pracownik działów i agencji PR: Każda osoba zajmująca się komunikacją marketingową na rzecz firm, marek, instytucji, osób publicznych, musi mieć w małym palcu biegłość w posługiwaniu się polszczyzną. Zatem absolwent komunikacji społecznej jest naturalnym kandydatem na rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations, osobę odpowiedzialną za kształtowanie opinii publicznej i budowanie wizerunku w mediach, w tym w mediach społecznościowych.

  Influencer, bloger, vloger, podcaster, youtuber: Studia dziennikarskie mogą być dobrą podstawą do budowania kariery internetowego lidera opinii, skupiającego się na polskim kręgu kulturowym lub społecznościach posługujących się innym językiem obcym. Biegłość w posługiwaniu się mową i pismem w połączeniu z kontekstem kulturowym, przekłada się na możliwość budowania zasięgu w grupie obserwatorów oraz wpływanie na ich decyzje związane z biznesem, show businessem, poradnictwem i innymi sferami życia.

  Redaktor, edytor, korektor, wydawca: Studia dziennikarskie dają dobre podstawy do pracy przy publikacjach literackich w wydawnictwach, zarówno klasycznych (książki, magazyny i pisma drukowane), jak i multimedialnych (e-booki, podcasty, adaptacje multimedialne literatury) zwłaszcza w przypadku edytorskich ścieżek studiowania. Biegłość w posługiwaniu się polszczyzną, znajomość reguł i konwencji językowych pomaga w pracy nad tekstami użytkowymi i literaturą piękną, zarówno w redagowaniu, jak i korekcie. Znajomość trendów literackich oraz nowości, przydaje się w wyszukiwaniu tekstów do publikacji, ich ocenie oraz zamawianiu.

  Marketingowiec: Zawód marketingowca można wykonywać po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania i marketingu, politologii, socjologii i innych naukach społecznych. Studia na tych kierunkach mają zwykle praktyczny charakter i dobrze przygotowują do wykonywanego zawodu. Praca marketingowca bardzo często zależy od tego dla jakiej instytucji pracuje. Współcześnie za skuteczną sprzedaż wielu produktów odpowiadają działy marketingu, które to przygotowują to coraz bardziej wymyślne kampanie marketingowe tak aby klienci byli zainteresowani zakupem, nie tylko tu i teraz ale również związali się emocjonalnie z firmą. Pozwala to wówczas na przyciągnięcie do firmy wielu nowych klientów, ale również utrzymanie ich na lata przy sobie. Dzięki temu firma może w trybie długoletnim możliwości swojej sprzedaży i zarządzania portfelem. Dlatego też specjaliści ds. marketingu mają za zadanie jak najlepiej poznać klienta, aby w prawidłowy sposób dostosować do niego kampanię. Aby zostać marketingowcem należy mieć wykształcenie średnie, jednak wraz z rozwojem i profesjonalizacją zawodu coraz częściej wymaga się ukończenie studiów kierunkowych z zakresu zarządzania i marketingu, socjologii, politologii lub kierunków pokrewnych. Przyszli twórcy kampanii reklamowych znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które oferują swoje produkty oraz agencjach i domach marketingowych. Absolwenci studiów z zakresu zarządzania i marketingu, socjologii i politologii mogą znaleźć zatrudnienie jako marketingowcy, kierownicy i menedżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych, biznesie, bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej.

  Badacz polityki i relacji publicznych: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu politologii i innych kierunków społecznych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki

  Rynek pracy w Krakowie i Małopolsce

  Rynek pracy w Krakowie wygląda bardzo atrakcyjnie i dodatkowo wpływa na popularność miasta jako ośrodka akademickiego. Uczelnie aktywnie współpracują z renomowanymi pracodawcami, co ułatwia absolwentom start na rynku pracy. W samym Krakowie działa obecnie około 25 tysięcy firm oraz około 75 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Według najnowszych danych, bezrobocie w Małopolsce wynosi obecnie 5,5%, a w samym Krakowie wynosi ono poniżej 3%. Absolwenci kierunków technologicznych mogą liczyć na zatrudnienie w firmach, które należą do liderów rynku. Wśród nich znajdują się między innymi Comarch SA, ELTE GPS Sp. z o. o. oraz Synerise. Studenci z kierunków logistycznych mogą być niezbędni praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, w tym między innymi w Matex Transport S.C, czyli prężnej firmie transportowej. Do dużych zakładów pracy w Krakowie koniecznie trzeba zaliczyć również Wawel S.A. (produkcja słodyczy), Walstead Kraków Sp. z o. o. (drukarnia), Capgemini Sp. z o. o. (consulting), TEVA Operations Poland (farmaceutyka), Mota-EGIL Central Europe (branża budowlana), czy Philip Morris Polska (branża tytoniowa), które mają siedziby w Krakowie. Ponadto w Małopolsce siedziby mają Grupa Azoty S.A. GK w Tarnowie, Grupa Valeo w Skawinie, Grupa Maspex w Wadowicach, czy też Synthos S.A. GK w Oświęcimiu. Kraków to bardzo ważne centrum IT w Polsce, co również sprzyja tutejszym absolwentom, kierunków informatycznych. Oferta pracy w Krakowie i Małopolsce jest rozbudowana, dzięki czemu większość osób znajdzie idealne propozycje dla siebie. Dodatkowo region ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie, a lokalne Tatry i Podhale to miejsca, które tętnią życiem przez cały rok i tu również łatwo znaleźć zatrudnienie. Rynek pracy przyjazny jest zarówno absolwentom jak i studentom. Pierwsi mogą znaleźć pracę bezpośrednio w swoim zawodzie, studenci mogą zdobywać doświadczenie zgodne z kierunkiem studiów lub pracować w zupełnie innej branży, pozyskując w ten sposób środki na swoje utrzymanie. Pod tym względem Kraków i region Małopolski są bardzo wdzięczne. Niska stopa bezrobocia oraz szerokie grono uznanych, dużych pracodawców, to bardzo duży atut i magnes dla kandydatów na studia.

  Copywriter internetowy – content writer| Zawód z pasją

  Na czym polega praca e-copywritera? Kim jest content writer? Czy do wykonywania zawodu wystarczy mieć “lekkie pióro”? Jak zostać autorem treści promocyjnych? Czy studia polonistyczne dają odpowiednie kompetencje do tworzenia tekstów reklamowych? O swoich doświadczeniach zawodowych opowiada Ada Manikowska, copywriterka-freelancerka,  absolwentka studiów marketingowo-medialnych na filologii polskiej w kaliskiej filii UAM. Jak wygląda praca w e-copywritingu? Czym się zajmuje copywriter?Każdy copywriter

  Czytaj więcej »

  Zawód: Dziennikarz (film)

  Z jednej strony: prestiż, wysokie zarobki, dalekie podróże, zaproszenia na eventy, spotkania ze sławami ze świata polityki, biznesu, showbiznesu, kultury. Z drugiej strony: coraz mniejszy profesjonalizm, presja czasu, duża konkurencja, niestabilność zatrudnienia, dylematy etyczne i moralne, 24-godzinny dzień pracy. Jedno i drugie to stereotypy. Ale w każdym można znaleźć trochę prawdy. Zawód dziennikarza ten jest otwarty, jednak w dużej mierze

  Czytaj więcej »

  Zawód: Rzecznik prasowy

  Wyobraź sobie, że w mediach pojawiła się informacja, że działania firmy X doprowadziły do sytuacji Y. Zwołana zostaje konferencja prasowa, na której ktoś będzie musiał zgromadzonym licznie dziennikarzom wszystko wyjaśnić i jednocześnie doprowadzić do neutralizacji wszelkich problemów. To właśnie rola, w którą musi wcielić się rzecznik prasowy. Jak nim jednak zostać i co trzeba umieć? Zacznijmy od podstaw, czyli jak

  Czytaj więcej »
  Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
  Akceptuję