Site logo

Kierunek leśnictwo w pytaniach i odpowiedziach

Myślisz o studiach leśniczych, ale zastanawiasz się, czy warto je wybrać, co można po nich robić, jak wygląda tok studiowania, jakie uczelnie je prowadzą? I najważniejsze: czy tak naprawdę to studia dla Ciebie, czy masz odpowiednie predyspozycje? Ten tekst odpowie na najważniejsze pytania o kierunku leśnictwo.

O czym są studia na kierunku leśnictwo?

Są to studia o funkcjonowaniu lasów. Do podstawowych zagadnień leśnictwa zalicza się hodowlę lasu, jego ochronę, urządzanie oraz użytkowanie obszarów leśnych, w tym łowiectwo.

Znaczną część studiów spędza się na świeżym powietrzu w formie praktyk zawodowych. Z pewnością jest to kierunek dla ludzi, którzy kochają przyrodę i czują misję związaną z dbałością o dobro lasów.

Gdzie można studiować leśnictwo?

Zapoznaj się z ofertą uczelni, prowadzących te studia i dowiedz się więcej o studiach na kierunku leśnictwo. Studia o leśnictwie prowadzą uczelnie państwowe, ale i wiele wyższych szkół prywatnych. Sprawdź, gdzie możesz studiować kierunek leśnictwo.

Czy leśnictwo to kierunek dla mnie?

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu leśnictwa i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą:

 • świetne zdrowie
 • zaangażowanie
 • ciekawość świata
 • odpowiedzialność
 • przywiązanie do przyrody
 • empatia

Jak wygląda studiowanie leśnictwa?

Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć na leśnictwie? Choć są różnice między uczelniami, zwykle na studiach leśniczych można się spodziewać przedmiotów takich jak:

 • statystyka i matematyka
 • botanika leśna
 • ekologia
 • urządzanie lasu
 • hydrologia

Czego nauczę się na studiach leśniczych?

Oczywiście nie ma tu żadnych gwarancji, wiele zależy od Twoich predyspozycji i kierunku specjalizacji. Wielu absolwentów leśnictwa podkreśla jednak, że ich studia pozwoliły na zdobycie umiejętności takich jak:

 • gospodarowanie obszarami leśnymi
 • ochrona lasu
 • stosowanie przepisów prawa o ochronie przyrody
 • prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki łowieckiej
 • diagnozowanie chorób drzew leśnych

Z czego pisać pracę dyplomową z leśnictwa?

Możliwości jest bardzo wiele, jako przykładowe tematy można wymienić następujące:

 • Inwentaryzacja i klasyfikacja typów siedliskowych lasu
 • Monitoring stanu zdrowotnego drzewostanów danego obiektu
 • Dolne warstwy drzewostanów w planowaniu urządzeniowym
 • Stabilność mechaniczna drzewostanów

Co po studiach leśniczych?

Absolwenci leśnictwa bardzo często wybierają:

 • podjęcie zatrudnienia w lasach państwowych
 • wykonywanie ekspertyz na potrzeby różnych organizacji
 • pracę w organizacjach pozarządowych
 • współpracę z organizacjami ochrony przyrody
 • pracę w jednostkach samorządu terytorialnego

Szukasz studiów podyplomowych z leśnictwa?

Jeśli ukończyłeś już studia pierwszego stopnia lub magisterskie, warto zastanowić się nad możliwościami podjęcia studiów podyplomowych na kierunku leśnictwo oraz innych studiach ścisłych i przyrodniczych!

Jakie są zarobki po leśnictwie?

Ile zarabiają absolwenci studiów leśniczych?

Rynek pracy jest bardzo zmienny, wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy, sprawdź nasz serwis Praca!

Co zamiast leśnictwa?

Leśnictwo to jeden z kierunków studiów ścisłych i przyrodniczych. Sprawdź inne kierunki, które mogą Cię zainteresować.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Studia na Białorusi

Wątek zagranicznych studiów jest większości osób dobrze znany, prawda? Każdy słyszał o wysokim poziomie kształcenia na uczelniach niemieckich, amerykańskich, francuskich i angielskich oraz prestiżu, który

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję