Site logo

Kierunek leśnictwo w pytaniach i odpowiedziach

Myślisz o studiach leśniczych, ale zastanawiasz się, czy warto je wybrać, co można po nich robić, jak wygląda tok studiowania, jakie uczelnie je prowadzą? I najważniejsze: czy tak naprawdę to studia dla Ciebie, czy masz odpowiednie predyspozycje? Ten tekst odpowie na najważniejsze pytania o kierunku leśnictwo.

O czym są studia na kierunku leśnictwo?

Są to studia o funkcjonowaniu lasów. Do podstawowych zagadnień leśnictwa zalicza się hodowlę lasu, jego ochronę, urządzanie oraz użytkowanie obszarów leśnych, w tym łowiectwo.

Znaczną część studiów spędza się na świeżym powietrzu w formie praktyk zawodowych. Z pewnością jest to kierunek dla ludzi, którzy kochają przyrodę i czują misję związaną z dbałością o dobro lasów.

Gdzie można studiować leśnictwo?

Zapoznaj się z ofertą uczelni, prowadzących te studia i dowiedz się więcej o studiach na kierunku leśnictwo. Studia o leśnictwie prowadzą uczelnie państwowe, ale i wiele wyższych szkół prywatnych. Sprawdź, gdzie możesz studiować kierunek leśnictwo.

Czy leśnictwo to kierunek dla mnie?

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu leśnictwa i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą:

 • świetne zdrowie
 • zaangażowanie
 • ciekawość świata
 • odpowiedzialność
 • przywiązanie do przyrody
 • empatia

Jak wygląda studiowanie leśnictwa?

Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć na leśnictwie? Choć są różnice między uczelniami, zwykle na studiach leśniczych można się spodziewać przedmiotów takich jak:

 • statystyka i matematyka
 • botanika leśna
 • ekologia
 • urządzanie lasu
 • hydrologia

Czego nauczę się na studiach leśniczych?

Oczywiście nie ma tu żadnych gwarancji, wiele zależy od Twoich predyspozycji i kierunku specjalizacji. Wielu absolwentów leśnictwa podkreśla jednak, że ich studia pozwoliły na zdobycie umiejętności takich jak:

 • gospodarowanie obszarami leśnymi
 • ochrona lasu
 • stosowanie przepisów prawa o ochronie przyrody
 • prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki łowieckiej
 • diagnozowanie chorób drzew leśnych

Z czego pisać pracę dyplomową z leśnictwa?

Możliwości jest bardzo wiele, jako przykładowe tematy można wymienić następujące:

 • Inwentaryzacja i klasyfikacja typów siedliskowych lasu
 • Monitoring stanu zdrowotnego drzewostanów danego obiektu
 • Dolne warstwy drzewostanów w planowaniu urządzeniowym
 • Stabilność mechaniczna drzewostanów

Co po studiach leśniczych?

Absolwenci leśnictwa bardzo często wybierają:

 • podjęcie zatrudnienia w lasach państwowych
 • wykonywanie ekspertyz na potrzeby różnych organizacji
 • pracę w organizacjach pozarządowych
 • współpracę z organizacjami ochrony przyrody
 • pracę w jednostkach samorządu terytorialnego

Szukasz studiów podyplomowych z leśnictwa?

Jeśli ukończyłeś już studia pierwszego stopnia lub magisterskie, warto zastanowić się nad możliwościami podjęcia studiów podyplomowych na kierunku leśnictwo oraz innych studiach ścisłych i przyrodniczych!

Jakie są zarobki po leśnictwie?

Ile zarabiają absolwenci studiów leśniczych?

Rynek pracy jest bardzo zmienny, wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy, sprawdź nasz serwis Praca!

Co zamiast leśnictwa?

Leśnictwo to jeden z kierunków studiów ścisłych i przyrodniczych. Sprawdź inne kierunki, które mogą Cię zainteresować.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję