Studia na kierunku leśnictwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku leśnictwo dają możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Studenci kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w dziedzinie hodowli, ochrony, pielęgnacji i odnawiania lasu, pozyskania drewna, a także w innych dziedzinach gospodarki związanych z gospodarką leśną.

Leśnictwo – jakie to studia?

Inżynierskie

Inżynier leśnictwa – studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) .

Magisterskie

Uzupełniające studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry).

Jak wygląda program studiów na leśnictwie

Studenci podczas studiów na kierunku leśnictwo poszerzą swoją wiedzę na przedmiotach takich jak:

 • matematyka i statystyka matematyczna,
 • fizyka,
 • chemia,
 • technika i inżynieria leśna,
 • fizjologia roślin drzewiastych,
 • hodowla lasu,
 • botanika i zoologia leśna,
 • ekologia,
 • urządzanie ekosystemów leśnych,
 • zarządzanie w leśnictwie,
 • ochrona ekosystemów leśnych,
 • użytkowanie zasobów,
 • hodowla lasu.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku leśnictwo. Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku leśnictwo

Po ukończeniu studiów na kierunku leśnictwo absolwent posiada wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Umie planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi, w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w strukturach Lasów Państwowych, a także w administracji i gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.