Inżynieria środowiska na UWM w Olsztynie

Specjalności

Na studiach pierwszego stopnia mamy specjalność – inżynierię komunalną. Naszym zdaniem studia inżynierskie powinny przygotować do wykonywania zawodu w jak największej liczbie podmiotów na rynku pracy. Dlatego konstruując program studiów mieliśmy na uwadze, że Wasze kariery zawodowe będą przebiegać bardzo różnie. Obok przedmiotów związanych z projektowaniem i wykonawstwem instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji, są przedmioty dotyczące stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, obiektów do unieszkodliwiania odpadów, instalacji do ochrony atmosfery i uzyskiwania energii z alternatywnych źródeł. W programie studiów obok przedmiotów obligatoryjnych przedmioty do wyboru, umożliwiające rozszerzenie wiedzy w wybranym przez Ciebie zakresie.

Dlaczego absolwenci IŚ dobrze zarabiają?
https://www.youtube.com/watch?v=ixOyUJu0bxk

Takie same możliwości mają Ci, co zdecydują się na drugą specjalność – biotechnologię środowiskową. Projektowanie technologii i eksploatacja obiektów do oczyszczania ścieków i przeróbki odpadów wymagają wysoce specjalistycznej wiedzy technologicznej i biotechnologicznej. A w Polsce są ich tysiące.

Mamy też ofertę dla tych, co po studiach inżynierskich planują podjęcie pracy. Z myślą o nich prowadzimy niestacjonarne studia magisterskie na specjalności inżynieria sanitarna i wodna. Umożliwiają one pracę, studiowanie i zdobywanie w tym samym czasie doświadczenia niezbędnego przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane – projektowe i wykonawcze. Prawdziwą „wisienką na torcie” są anglojęzyczne studia II stopnia „Environmental Biotechnology”.

Uprawnienia zawodowe

Kończąc studia na kierunku IŚ na naszym Wydziale będziesz przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach wod.-kan. , zakładach gospodarki odpadami, w zakładów przemysłowych, w spółkach wodno-ściekowych, w instytucjach zajmujących się zarządzaniem zasobami wodnymi. Możesz też prowadzić własną firmę w branży IŚ.

Dlaczego warto studiować inżynierię środowiska?
https://www.youtube.com/watch?v=nHjmeQJFing
Ukończenie studiów na naszej IŚ daje Ci możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Po studiach I stopnia mogą być to uprawnienia w ograniczonym zakresie, po studiach II stopnia – bez ograniczeń. Mając na uwadze, że zgodnie z Prawem Budowlanym do praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień można wliczyć praktyki odbyte po trzecim roku studiów, skonstruowaliśmy program studiów właśnie w taki sposób.

Dlaczego IŚ u nas, czyli na UWM?

Ponieważ jesteśmy bardzo dobrzy. Nasz Wydział zaliczony jest do kategorii naukowej A. Mamy uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie inżynieria środowiska i studia doktoranckie, gdzie można kontynuować naukę i uzyskać stopień doktora nauk technicznych. W Rankingu Perspektyw w 2016 roku zostaliśmy sklasyfikowani na 9 miejscu (na 30 kierunków IŚ w Polsce). Szczególnie wysoko zostaliśmy ocenieni za publikacje naukowe. Wynika to z faktu, że nauczyciele akademiccy związani z IŚ publikują w najlepszych światowych czasopismach.

Inżynieria środowiska w Kampusie Kortowo

Kortowo uznawane jest za najładniejszy kampus w Polsce. Porównywalny z tymi z uniwersytetów w USA. Znajdziesz tu świetnie wyposażone sale wykładowe, laboratoria, których zazdroszczą nam inne ośrodki w kraju. Piękną i funkcjonalną bibliotekę z 780 tysiącami woluminów. Będziesz miał wszędzie dostęp do internetu dzięki wszechobecnemu WI-Fi. Na miejscu są akademiki, sklepy, stołówki, bary, boiska, korty tenisowe, stadion, pływalnia, jezioro, przystań, plaża, park itd. Nic tylko korzystać. Idealne warunki do studiowania i wypoczynku. 

Zapraszamy!

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję