Site logo

Inżynier nie tylko po politechnice

Studia techniczne dające tytuł inżyniera znajdziemy nie tylko na uczelniach politechnicznych. Takie same kierunki studiów technicznych czy z zarządzania znajdziemy także na uniwersytetach specjalistycznych. Dodatkowo możemy tam szukać studiów inżynierskich na kierunkach, których trudno szukać na politechnikach, np. studiów przyrodniczych. – Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu prowadzimy obecnie studia inżynierskie na 23 kierunkach – mówi Paulina Boroń-Kacperek, Dyrektor Biura Rekrutacji Uczelni.

Dlaczego kandydaci tak chętnie wybierają studia inżynierskie?
Panuje powszechna opinia, że dyplom inżyniera gwarantuje zatrudnienie. To nie do końca prawda, bo kiepski inżynier budownictwa będzie miał podobny problem ze znalezieniem pracy, jak kiepski absolwent studiów humanistycznych. Jednak rzeczywiście często studia inżynierskie są lepszą przepustką do kariery zawodowej, niż studia licencjackie. Sporo zależy jednak od kierunku studiów, ich jakości i marki uczelni, którą się wybiera.

Czym studia licencjackie różnią się od studiów inżynierskich?
Najbardziej widoczna różnica to długość studiowania. Na studiach licencjackich zwykle jest to sześć semestrów, a na inżynierskich siedem. Powiązane jest to z charakterem samych studiów. Studia inżynierskie to studia kształcące w dużej części praktyczne umiejętności. Profilują studentów do konkretnych kwalifikacji zawodowych. Oczywiście sytuacja nie jest taka prosta. Kierunek o tej samej nazwie na przykład biotechnologia na studiach licencjackich może mieć bardzo praktyczny charakter.

Jak wyglądają studia inżynierskie?
Dużą wagę mają zajęcia praktyczne kształtujące odpowiednie umiejętności i kompetencje. Na wielu uczelniach zajmują połowę programu lub nawet więcej. Część takich zajęć może mieć charakter warsztatów prowadzonych przez praktyków spoza uczelni. Bardzo ważne są także praktyki studenckie. Do dobrego prowadzenia studiów inżynierskich trzeba więc mieć poza odpowiednim programem także kadrę znającą świat poza murami uczelni, co za tym idzie dobrą współpracę z biznesem oraz nowoczesną infrastrukturę – taką jak laboratoria czy kliniki. Może dlatego najlepsze studia inżynierskie znajdziemy na uczelniach publicznych. Nie tylko na politechnikach, ale i na przykład na uniwersytetach specjalistycznych, takich jak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia inżynierskie to często jest ich specjalność. Na naszej uczelni tylko pięć kierunków jest prowadzonych w innym trybie: pięcioletnie magisterskie na weterynarii i cztery licencjackie – ekonomia, biologia, biologia człowieka oraz bioinformatyka. Jednak już w przypadku tego ostatniego kierunku po studiach drugiego stopnia absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera.,

Ale jeśli chcę otrzymać dyplom inżyniera, to najczęściej szukam politechniki…
Ten trend się zmienia, bo zmieniają się szkoły wyższe. Na przykład na naszej uczelni można znaleźć kilka tych samych kierunków studiów, co na Politechnice Wrocławskiej – biotechnologię, budownictwo, geodezję i kartografię, gospodarkę przestrzenną, inżynierię środowiska, ochronę środowiska, zarządzanie i inżynierię produkcji. Oczywiście program studiów na obu uczelniach się różni, inne są np. specjalności. Myślę jednak, że na przykład inżynier budownictwa po naszej uczelni ma równie silne szansę na znalezienie dobrej pracy, co po politechnice. Mamy w dodatku także inne kierunki studiów technicznych, których nie znajdziemy nawet na znanych uczelniach technicznych. Inżynieria i gospodarka wodna może być świetną alternatywą dla budownictwa lądowego, a kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami dla energetyki.


Sprawdź szczegóły: studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Jakie studia inżynierskie znajdziemy na uniwersytecie specjalistycznym poza typowymi studiami technicznymi?
Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdziemy studia inżynierskie, na takich kierunkach, jakie intuicyjnie się kojarzą z naszą uczelnią – rolnictwo, ogrodnictwo czy zootechnikę., Mamy duże doświadczenie w rozwijaniu inżynierskich studiów przyrodniczych na kierunkach które są unikatowe, a potem bywają rozwijane także przez inne uczelnie. Warto wymienić tutaj biotechnologię stosowaną roślin, medycynę roślin i jedną z naszych nowości – podstawy dla rolnictwa tropikalnego. Poza tym staramy się łączyć innymi obszarami studiów nasz główny obszar zainteresowania czyli “zieloną gospodarkę”. Mamy studia inżynierskie powiązane ze studiami technicznymi – jak architektura krajobrazu albo technika rolnicza i leśna. Powiązaliśmy z zarządzaniem i ekonomią rolnictwo, ogrodnictwo i hodowlę i w ten sposób powstał kierunek agrobiznes. Wreszcie w obecnych czasach bardzo zyskują na znaczeniu studia związane bezpieczeństwem, z przemysłem spożywczym, tym jak się odżywiamy i na ile są to rozwiązania bezpieczne. Mamy w sumie cztery takie kierunki studiów inżynierskich: bezpieczeństwo żywności, technologię żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analizę żywności oraz żywienie człowieka.

Czy dyplom inżyniera na uniwersytecie specjalistycznym ma takie samo znaczenie, jak na politechnice?
Z punktu widzenia prawa tak. W tych zawodach regulowanych, na przykład związanych z budownictwem, nasi inżynierowie mają takie same uprawnienia, jak po politechnikach. Poza tym dyplom inżyniera absolwentom danego typu uczelni pozwala na kontynuację studiów na drugim stopniu na uczelni o innym charakterze. Mamy na studiach magisterskich absolwentów niektórych kierunków po politechnikach, a zdarza się, że nasi inżynierowie kontynuują naukę na politechnice. Jeśli więc ktoś myśli o studiach inżynierskich, to warto aby spojrzał szerzej, zapoznał się z ofertą nie tylko na politechnikach, ale i na uniwersytetach specjalistycznych. Może okazać się, że studia inżynierskie na takiej uczelni jak nasza okażą się bardzo interesujące. A inżynierowie także po Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu nie narzekają na ciekawe oferty na rynku pracy.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Test dla kandydatów na studia

Zastanawiasz się czy będziesz dobrym studentem? Czy poradzisz sobie na studiach, które diametralnie różnią się od szkoły średniej? Czy Twoje dotychczasowe nawyki i przyzwyczajenia nie

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję