Interesujesz się energią odnawialną? Studiuj na Politechnice Krakowskiej

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. Kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla przemysłu chemicznego. Dzisiaj jest jedną z wiodących jednostek akademickich w swojej dziedzinie. I ty możesz tam dołączyć!

Chcesz studiować przyszłościowy kierunek?

Inżynieria chemiczna i procesowa to praca w wiodących branżach – chemicznej, paliwowej, energetycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. Konieczne sprawdź ten kierunek studiów

Czym zajmuje się inżynieria chemiczna?

Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną naukową, należąca do dziedziny nauk technicznych, zajmującą się – wraz z technologią chemiczną – projektowaniem i prowadzeniem operacji i procesów jednostkowych, będących elementami procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych.

Celem studiów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera w przemyśle chemicznym, paliwowym, energetycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym i innych przemysłach pokrewnych. W ramach kierunku realizowane są dwie specjalności: Inżynieria Procesów Technologicznych oraz Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii.

W trakcie nauki studenci będą mieli możliwości:

  • posiąść uniwersalne wykształcenie techniczne z dobrymi podstawami matematyki, fizyki i chemii, pozwalające na podejmowanie pracy w szerokim zakresie działalności produkcyjnej, projektowej i naukowej
  • przygotować się do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich, optymalizacji pracy urządzeń i instalacji przemysłowych zarówno w małych skalach jak i w skali wielkoprzemysłowej.
  • dodatkowo absolwenci IOZE posiadają umiejętność praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sposobów wytwarzania energii ekologicznie czystej, a także form oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i mechanicznej.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej prowadzi szeroki program wymian międzynarodowych z najważniejszymi ośrodkami w Europie. Współpraca dotyczy między innymi jednostek z Czech, Francji, Niemiec, Portugalii, Turcji i Włoch. Ponadto wydział posiada umowę o podwójnym dyplomowaniu z Fachhochschule Münster dzięki, któremu osoby zainteresowane będą miały możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni – polskiej i niemieckiej.

Przyszłość i zatrudnienie

Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa są przygotowani do podjęcia pracy w biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym lub energetycznym, a także w laboratoriach badawczych. Są także przygotowani merytorycznie do prowadzenia własnej działalności.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej utrzymuje kontakt z wieloma jednostkami branżowymi, co poszerza studentom opcje zawodowe. Regularna współpraca odbywa się między innymi z Laboratorium Analiz Śladowych, Instytutem Nowych Syntez Chemicznych. Partnerem strategicznym jest Grupa Azoty.

Z kolei wszyscy zainteresowani kontynuowaniem kariery naukowej mogą ją rozwijać w obrębie WiiTCh, który posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Studenci studiów drugiego stopnia mogą realizować studia w języku polskim lub języku angielskim. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 2011 roku, wydział uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Kierunki badań naukowych:

  • rozwój technologii energooszczędnych, w tym badania nad wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, zagospodarowaniem odpadów
  • rozwój technologii wykorzystujących surowce odnawialne
  • badania z zakresu bioremediacji środowiska naturalnego
  • badania z zakresu modelowania procesów i reaktorów chemicznych oraz mikrobiologicznych

Chcesz studiować przyszłościowy kierunek?

Inżynieria chemiczna i procesowa to praca w wiodących branżach – chemicznej, paliwowej, energetycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. Konieczne sprawdź ten kierunek studiów

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję