Site logo

Filozofia z etyką

Filozofia jest nauką zajmującą się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat. Etyka z kolei jest nauką o moralności, zajmującą się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności oraz ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Dyscyplina ta przybliży studentom szeroką problematykę filozoficzną z zakresu ontologii (nauki o bycie, jego istocie, przedmiocie i własnościach), epistemologii oraz aksjologii. Ćwiczy również inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umijętności. Pozwala na zrozumienie innych ludzi oraz kultur. Ponadto rozbudza wyobraźnię, ułatwia stworzenie konsekwentnego obrazu świata oraz określenia istotnych celów ludzkiego życia.

Najczęściej wykładane przedmioty:

wprowadzenie do filozofi, historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia filozofii nowożytnej, historia filozofii nowożytnej, ontologia, epistemologia, aksjologia, klasyczne teorie etyczne, współczesne teorie etyczne, dydaktyka filozofii i etyki, etka ogólna, osobowa i społeczna, filozofia społeczna, filozofia a etyka, etyka normatywna, estetyka, logika, logika semiotyczna, historiozofia, łacina, greka.

Po studiach:

Absolwenci najczęściej zgłębiają wiedzę na kolejnych szczeblach nauki.

Ci, którzy zdecydowali się na inną drogę mogą znaleźć zatrudnienie w:

* szkolnictwie wszystkich szczebli (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),

*  w wydawnictwach oraz  w środkach masowego przekazu,

*  niektórzy absolwenci otrzymują pracę w bankach, urzędach państwowych i organizacjach politycznych, a także w wolnych zawodach i biznesie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję