Site logo

Kierunek psychologia i studia o psychice w Bydgoszczy

Studia psychologiczne Bydgoszcz

Gdzie na studia z psychologii w Bydgoszczy?

Wszystkie studia z psychologii, terapii, psychologii sądowej, biznesowej, sportowej w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim?

List view

Opinie o studiach psychologicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku psychologia, psychoterapia, terapia zajęciowa, psychologia w biznesie, zarządzaniu, sporcie, psychologia sądowa. psychodietetyka w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim. Kierunki psychologiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Terapeuta zajęciowy, pacjent terapeuty
Edukacja i Szkolenia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub takimi, które wymagają rehabilitacji. Aby zostać terapeutą zajęciowym i

Czytaj więcej »
O kierunkach studiów
Sebastian Szczęsny

Zapotrzebowanie na socjoterapię

Współcześnie dzieci borykają się z wieloma problemami. Często nie wytrzymują presji szkoły, trudności w grupie rówieśników, skomplikowanych relacji z rodzicami. Dlatego w szybkim tempie wzrasta

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne w Bydgoszczy

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek psychologia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania psychologii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia psychologiczne w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku psychologia, psychoterapia, psychodietetyka, terapia zajęciowa, psychologia w biznesie, zarządzaniu, sporcie, psychologia sądowa na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia psychologiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach z psychologii? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z psychologią, psychologię biznesu, terapią psychologiczną, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na psychologię – dowiedz się o niej więcej.
Sprawdź, co to jest psychologia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunek psychologia dostępny jest wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Jednak możesz studiować także inne kierunki związane z wiedzą psychologiczną na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Psychologia zajmuje się psychiką człowieka, jego zachowaniem się oraz interakcjach z otoczeniem. Zatem na studiach z psychologii zdobędziesz takie umiejętności jak: interpretowanie ludzkiej psychiki, znajomość najistotniejszych teorii psychologicznych, przeprowadzanie testów i badań, dokumentowanie badań, praca z pacjentem i oddziaływanie terapeutyczne. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie psychologii lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie psychologii masz do wyboru. Jedna ścieżka to sam kierunek psychologia. Można je pogrupować ze względu na ścieżkę kariery zawodowej, jaką obierzesz po studiach

Psychologia: Kierunek psychologia to poznawanie psychiki człowieka. Podczas studiów psychologicznych będziesz zajmować się trzema obszarami wiedzy: związanymi z funkcjonowaniem umysłu (psychologią akademicką), zaburzeniami i chorobami psychicznych (diagnostyką i terapią psychologiczną), zastosowaniem praktycznym wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego oraz systemu państwa i prawa (psychologia stosowana). Psychologia akademicka zajmuje się m.in.: psychologią osobowości i psychologią pozytywną (jak działają emocje, co motywuje człowieka, jakie są jego stałe cechy psychiczne), patopsychologią (zaburzeniami osobowości), psychologią poznawczą (jak człowiek postrzega, rzeczywistość, jak wyglądają procesy myślowe, jak działa wyobraźnia i pamięć),neuropsychologią i psychofizjologią (jak wpływa na psychikę funkcjonowanie organizmu, przede wszystkim jak działa mózg i układ nerwowy), psycholingwistyką (jak działa mowa), psychologią rozwoju człowieka (w jaki sposób z wiekiem rozwija się i zmienia umysł), psychologią społeczną z negocjacjami i mediacjami, psychologią ewolucyjną, powiązaniem psychologii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych – w tym religioznawstwem, kulturoznawstwem. Wiedza poznawana na studiach psychologicznych związana z zaburzeniami funkcjonowania psychiki człowieka to psychopatologia (jak wyglądają zaburzenia procesów psychicznych), psychologia kliniczna (jak je diagnozować i leczyć we współpracy z lekarzem psychiatrą), neuropsychologia (diagnozowanie i rehabilitacja osób z uszkodzeniami mózgu i układu nerwowego). Studia psychologiczne pozwalają na zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej związanej z połączenia psychologii z socjologią (psychoterapia, psychologia małżeństwa i rodziny – praca w uzdrawianiu relacji rodzinnych, partnerskich, społecznych), medycyną (psychologia zdrowia – m.in. psychiczne podłoże chorób somatycznych), prawem i kryminalistyką (psychologia sądowa – funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości), pedagogiką i resocjalizacją (psychologia wychowawcza – m.in. problemy szkolno-wychowawcze, przywracanie do przestrzegania reguł współżycia społecznego), ekonomią i zarządzaniem (psychologia organizacji, psychologia pracy psychologia ekonomiczna), a także specyfiką psychologiczną w takich instytucjach, jak wojsko i służby mundurowe, sport i rekreacja, kościoły i związki wyznaniowe.

Rzeczywistość studenta psychologii. Kształcenie na kierunku psychologia wiąże się z koniecznością przyswojenia bardzo dużej ilości wiedzy i umiejętności. Można śmiało powiedzieć, że program studiów jest naładowany do granic możliwości. Oprócz tego student zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią licznych lektur, doniesień, oraz artykułów naukowych – oczywiście nie tylko w języku polskim. Zajęcia to przede wszystkim wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki w ośrodkach terapeutycznych, oddziałach psychiatrycznych oraz poradniach. Podczas wykładów i ćwiczeń poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak filozofia, socjologia i antropologia, psychologia poznawcza, osobowości, różnic indywidualnych, emocji, motywacji, rozwoju, psychologia społeczna, psychopatologie, metodologia badań jakościowych, metodologia badań ilościowych, statystyka, etyka zawodowa, logika.

Kandydat na psychologię i kompetencje psychologiczne. Bardzo trudno przedstawić idealny model kandydata na studia psychologiczne. Z pewnością musi być to człowiek zdolny, o szerokiej wiedzy humanistycznej, a jednocześnie nieobawiający się narzędzi matematycznych, stosowanych powszechnie w statystyce. Każdy wydział, w sposób niezależny określa wymagania wstępne, dlatego warto przed zadeklarowaniem przedmiotów maturalnych i ich poziomów zapoznać się z wytycznymi wybranej uczelni. Cechy osobowości potencjalnego psychologa najlepiej sformułować, jako zaprzeczenia. Otóż nie może być to człowiek: zamknięty, niechętny ludziom, o ciasnych horyzontach, zideologizowany, unikający samodzielnego i krytycznego myślenia, obawiający się siebie samego i swoich myśli. Adepci psychologii i głupie mity. Powszechna jest opinia, która zakłada, że na Psychologię kandydują ludzie z problemami psychicznymi, nie znajduje żadnego potwierdzenia w badaniach. To tak, jakby twierdzić, że na malarstwo wybierają się daltoniści, do policji przestępcy, a na kierunki medyczne śmiertelnie chorzy.

Terapia zajęciowa: Terapia zajęciowa jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach, które zostały uznane przez osobę lub grupę społeczną jako mające wartość i znaczenie. Kandydat na studia powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby. Wybrane przedmioty na kierunku terapia zajęciowa: biomedyczne podstawy wiedzy o człowieku, terapia zajęciowa w cyklu życia, trening umiejętności interpersonalnych, instytucjonalne formy terapii zajęciowej, metodyka pracy terapeutycznej z klientami o różnych dysfunkcjach, psychologia i profilaktyka uzależnień, arteterapia, muzykoterapia z elementami choreoterapii, terapia przez literaturę.

Arteterapia (terapia sztuką – muzyką, tańcem, sztukami wizualnymi): Muzykoterpia zajmuje się leczeniem dźwiękiem i muzyką. Choreoterapia – tańcem i tuchem. To dwie najpopularniejsze ścieżku studiowania związane z terapią sztuką. Arteterapia jest dziedziną naukową u podstaw, której leży holistyczna koncepcja człowieka i jego zdrowia. Studenci tego kierunku zapoznają się z technikami arteterapeutycznymi, poznają metody wczesnego diagnozowania i pomocy przy użyciu Poznają nie tylko nie tylko same metody leczenia, ale również podstawy psychologii, diagnozowania schorzeń oraz etyki. Podczas studiów będziesz poznawać różne rodzaje aktywności artystycznej i kulturalnej, zdobędziesz wiedze na temat chorób i zaburzeń, na które można wpływać arteterapią, dowiesz się jak pracować z pacjentami i jak organizować dla nich zajęcia muzyczne, plastyczne taneczne w taki sposób, aby wspierały procesy leczenia, rehabilitacji, rekonwalescencji.

Psychologia w zarządzaniu (psychologia w HR, ZZL): Kierunek studiów psychologia w zarządzaniu łączy w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i marketingu z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników na terenie organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu. Jest to kierunek dla osób, które mogą pochwalić się zdolnościami w zakresie pracy w grupie oraz zarządzania samą grupą. W trakcie studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu realizowane są m.in. takie przedmioty, jak: perswazja i wpływ społeczny, psychologia ekonomiczna, ocena i rozwój kompetencji pracowników, psychologia społeczna, różnice kulturowe i wielokulturowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia emocji i motywacji, kultura organizacji, negocjacje.

Psychokryminologia, psychokryminalistyka, psychologia śledcza i sądowa: Kierunki związane z psychologią w kryminalistyce i kryminologii to studia interdyscyplinarne, łączące kompetencje psychologiczne z kompetencjami policyjnymi, śledczymi. Na kierunku psychologia śledcza i sądowa studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin psychologii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach psychologicznych i pokrewnych. Dodatkowo uzyskują wiedzę w zakresie technik śledczych i metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce. W trakcie studiów zdobywają kompetencje w takich obszarach, jak profilowanie nieznanych sprawców przestępstw, mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych, pomoc psychologiczna dla ofiar przestępstw, psychologia w praktyce sądowej i penitencjarnej, przesłuchiwanie świadków i podejrzanych, resocjalizacja, działania profilaktyczne i korekcyjne, czynniki ryzyka wykorzystania seksualnego osób małoletnich i dorosłych oraz ich prewencja, diagnoza i działania profilaktyczne lub korekcyjne wobec osób przejawiających zaburzenia funkcjonowania społecznego i niedostosowanych społecznie. Podczas studiów związanych z psychologią oraz kryminalistyką i kryminologią można poznawać sferę emocji i intelektu potencjalnych przestępców, sprawców – kryminalistów, skazanych, osób resocjalizowanych oraz ofiar i pokrzywdzonych.

Studia w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Bydgoszcz to największy ośrodek akademicki w województwie Kujawsko-Pomorskim, wspólnie z Toruniem pełni rolę wielkiej dwójki. Każdego roku na bydgoskich uczelniach studiuje ponad 35 tysięcy studentów, a ich mury opuszcza około 10 tysięcy absolwentek i absolwentów. Miasto znane jest między innymi z nowoczesnej infrastruktury uczelnianej, w tym dobrze wyposażonych laboratoriów, nowoczesnych sal wykładowych oraz niezbędnych udogodnień dla studentów. Wpływa to znacznie na komfort studiowania i jakość nauki. W tym ośrodku akademickim studenci mogą wybierać spośród około 150 kierunków studiów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Oferta dotyczy studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich jednolitych i drugiego stopnia, a także podyplomowych. Do dyspozycji studentów są uczelnie państwowe i prywatne, które oferują studia stacjonarne i niestacjonarne. Pod tym kątem oferta uczelniana Bydgoszczy jest kompleksowa. W województwie jest około 200 tysięcy firm, w których pracę mogą rozpocząć absolwenci lokalnych uczelni, co również wpływa na zwiększone zainteresowanie tutejszymi ośrodkami akademickimi.

Na co dzień w Bydgoszczy jest co robić. Wolny czas można spędzać między innymi w miejskich parkach oraz pobliskich lasach. Dużą popularnością wśród studentów cieszą się Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, Park Kazimierza Wielkiego oraz Planty Nad Starym Kanałem. Oczywiście w przestrzeni miejskiej znajduje się dużo więcej ciekawych terenów zielonych, pozwalających odpocząć między zajęciami. Pobliskie lasy i Bory Tucholskie zachęcają do całodziennych wycieczek. W Bydgoszczy zadbano również o możliwość aktywnego wypoczynku. W mieście znajduje się około 100 kilometrów tras rowerowych i pieszych. Lokalna starówka z dużą liczbą mostów nad Brdą to kolejna atrakcja. Warto wybrać się na spacer po Wyspie Młyńskiej. Znajdziecie tu również bogatą ofertę kulturalną, w tym sceny teatralne i kina. Wieczory można spędzać w lokalnych pubach, barach i restauracjach, które są na bardzo wysokim poziomie. Bydgoszcz to nie jedyny ośrodek akademicki w województwie Kujawsko-Pomorskim. W pobliskim Toruniu studiuje rocznie ponad 25 tysięcy osób, a wśród mniejszych ośrodków znajdują się takie miasta jak Włocławek, Grudziądz, Tuchola oraz Świecie.

Humanistyczne i społeczne studia podyplomowe w Bydgoszczy

Gdzie w Bydgoszczy zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po psychologii

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu psychologii na bydgoskich i kujawsko-pomorskich uczelniach?

Praca po studiach psychologicznych

Psycholog to człowiek świetnie znający nawet najbardziej ukryte mechanizmy funkcjonowania umysłu człowieka. Rozumie motywacje oraz przyczyny ludzkich zachowań oraz dążeń. Potrafi efektywnie wpływać na ludzi poprzez oddziaływania terapeutyczne oraz dydaktyczne. Ma umiejętność współuczestnictwa w rozwiązywaniu problemów, potrafi ukazywać ich źródła oraz uwarunkowania. Dzięki temu, jako znawca ludzkiej psychiki, jest świetnym kandydatem do pracy na stanowiskach związanych nie tylko z diagnozowaniem i terapią, ale także świetnie sprawdzi się w zadaniach biznesowych.

Zawód psycholog (psycholożka): Zawód psychologa mogą wykonywać wyłącznie absolwenci kierunku psychologia na pięcioletnich studiach jednolitych magisterskich. Jako psycholog możesz prowadzić samodzielną praktykę albo zatrudnić się w centrach pomocy psychologicznej, szpitalach, przychodniach i poradniach zdrowia psychicznego. Twoja praca będzie polegała na udzielaniu usług psychologicznych (diagnoza psychologiczna, opiniowanie, orzekanie, psychoterapia, udzielanie pomocy psychologicznej – w tym mediacji rodzinnych).

Zawód psychoterapeuta: Psychoterapeuta to zawód związany z psychologią, gdzie praca polega na pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Pracując jako psychoterapeuta będziesz stosować różne metody diagnozowania, terapii psychicznej i grupowej, aby poprawić kondycję psychiki klienta (pacjenta), pomóc mu radzić sobie w otoczeniu rodzinnym i społecznym, wspierać w radzeniu sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Czym różni się praca psychoterapeuty od psychiatry? Lekarz psychiatra pomaga pacjentom głównie poprzez ziagnozowanie funkcjonowania układu nerwowego, przede wszystkim mózgu i pomoc w zaburzeniach i chorobach przy pomocy farmakologii (leków). Jako psycholog pomagasz w tym samym diagnozując problemy podczas rozmowy i obserwacji zachowania, interpretacji słów i czynów, znajdowania wspólnie z podopiecznym przyczyn i sposobów rozwiązania kłopotów psychicznych i emocjonalnych. Bardzo często psychoterapia i leczenie psychiatryczne prowadzone jest równolegle, przy współpracy psychologa i lekarza-psychiatry.

Zawód terapeuta zajęciowy: Jako terapeuta zajęciowy będziesz pracować przy na organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami fizycznymi, intelektualnymi, emocjonalnymi, społecznymi. Po terapii zajęciowej i innych studiach psychologicznych możesz podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, hospicjach, klubach seniora, oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych, organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie (np. bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych itp.), ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.

Zawód arteterapeuta (muzykoterapeuta, choreoterapeuta): Absolwent kierunków związanych z terapią przy wykorzystaniu sztuki, plastyki, muzyki, tańca, znajdzie pracę w placówkach medycznych psychologicznych czy też pedagogicznych. Może pracować w różnego typu ośrodkach: rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także w oświatowych, socjalnych i geriatrycznych. Twoja praca będzie polegała na prowadzeniu terapii przy wykorzystaniu zajęć plastycznych, muzyki, dźwięków oraz tańca w pracy psychologicznej, pedagogicznej, andragogicznej, resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Psycholog sportu: Jako psycholog sportu wyspecjalizujesz się w pracy psychologicznej i terapeutycznej z osobami uprawiającymi intensywnie aktywność fizyczną w sporcie i rekreacji. Będziesz pracować nad budowaniem motywacji wewnętrznej, nad mierzeniem się z takimi zjawiskami, jak sukces i porażka, współzawodnictwo, osiąganie kresu własnych możliwości, relacje z fanami, mediami, harmonijne łączenie aktywności w sporcie zawodowym i amatorskim z życiem prywatnym, rodzinnym i społecznym. Będziesz pracować ze sportowcami, aby stan ich kondycji i umysłu wpływał pozytywnie na realizację wyników podczas treningów i zawodów sportowych. Podczas psychoterapii będziesz wspierać podopiecznych podczas kryzysów psychicznych i emocjonalnych.

Psycholog w biznesie (HR, ZZL): Praca po kierunkach związanych z psychologią w zarządzaniu to przede wszystkim zdobycie kompetencji w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi (human resource management) Kończąc psychologię w zarządzaniu absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w działach personalnych lub działach szkoleń firm krajowych lub zagranicznych, w działach sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych, w agencjach marketingowych, w działach badań i analiz, w firmach konsultingowych.

Psycholog policyjny i kryminalny, profiler, negocjator: Studia z psychokryminalistyki dają przygotowanie merytoryczne do pracy jako psycholog policyjny i śledczy. To z jednej strony przygotowanie do profilowania przestępców, techniki kryminalistycznej pozwalającej na budowanie sylwetek psychologicznych sprawców. Z drugiej strony to rola negocjatora w przypadku sytuacji kryzysowych (takich jak porwania, uprowadzenia, zagrożenie samobójstwem albo samobójstwem rozszerzonym – z morderstwem osób bliskich samobójcy). Wiedza psychologiczna w kontekście kryminalnym pomaga w zbudowaniu relacji z przestępcą. Wreszcie rola psychokryminologa przydaje się w niesieniu pomocy psychologicznej ofiarom przestępstw oraz policjantom narażonym na zagrożenie stresem pourazowym i innymi zagrożeniami dla kondycji psychicznej i emocjonalnej.

Pracownik socjalny: Studia z psychologii dają dobrą podstawę do pracy jako pracownik socjalny, specjalista od pomocy społecznej. Bardzo często osoby i rodziny wymagające takiego wsparcia zagrożone są demoralizacją, łamaniem norm społecznych i prawnych, a w konsekwencji mogą stać się zarówno sprawcami, jak i ofiarami przestępstw. Proces resocjalizacji jest jednym z obszarów wsparcia, żeby podopieczni mogli nabywać umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jako pracownik socjalny absolwent studiów psychologicznych może znaleźć pracę w takich instytucjach, jak: regionalny ośrodek polityki społecznej powiatowe centrum pomocy rodzinie, OPS (ośrodek pomocy społecznej), MOPS – miejski – w miastach na prawach powiatu, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, dom pomocy społecznej, a także w placówce służby zdrowia, zakładzie karnym i organizacji pozarządowej wyspecjalizowanej w pomocy społecznej.

Biegły sądowy z psychologii: Studia z psychologii dają kompetencje do zdobywania doświadczenia, które umożliwi występowanie przed sądami różnego typu i stopnia, jako biegły sądowy. Wpisanie na listę biegłych sądowych w danej dziedzinie lub powołanie do konkretnej sprawy, to po pierwsza rola konsultanta (udzielanie porad i wskazówek, np. na temat kondycji psychicznej, wiarygodności świadków, oskarżonych, poszkodowanych), a po drugie opiniodawcy (przeprowadzenie konkretnej ekspertyzy i wydanie opinii w sprawie sądowej).

Kurator sądowy: Kierunki psychologiczne mogą być dobrym przygotowaniem do pracy kuratora sądowego. To zawód prawniczo-pedagogiczny, wykonuje orzeczenia sądu dotyczące nadzoru nad osobami i rodzinami w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich. Wykonuje wobec swoich podopiecznych zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzy sądowi pracują zarówno z osobami pozostającymi na wolności (odwiedzając ich w domach), jak i w zakładach karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Studia z psychologii pozwalają na zdobycie zawodu kuratora sądowego, ale można go wykonywać także po studiach kryminalistycznych, prawnych, pedagogicznych, socjologicznych, nauk o rodzinie. Aplikacja kuratorska trwa jeden rok.

Psycholog-naukowiec: Jako absolwent studiów psychologicznych oraz resocjalizacyjnych możesz rozpocząć aktywność naukową na uczelni lub w instytucji badawczej. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (a w przypadku studiów licencjackich pokrewnych do kierunku psychologia – po studiach magisterskich „uzupełniających”), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z psychiką, emocjami i zachowaniami człowiek

Praca po studiach w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Rynek pracy w Bydgoszczy jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. W związku z tym jeszcze chętniej decydują się oni na rozpoczęcie edukacji na tutejszych uczelniach, a następnie pozostają na lokalnym rynku pracy. W Kujawsko-Pomorskim mogą oni skorzystać z ofert około 200 tysięcy firm lub zdecydować się na budowę własnej marki. Obecnie stopa bezrobocia w Bydgoszczy wynosi 3,6% i jest prawie dwukrotnie niższa niż średnia krajowa. To sprawia, że absolwenci nie powinni mieć problemu z wejściem na rynek pracy i znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Dodatkowo w pobliżu znajduje się duży ośrodek gospodarczy w Toruniu, gdzie bezrobocie oscyluje w granicach 4%, więc tamtejszy rynek też kusi absolwentów kujawsko-pomorskich uczelni. Stopa bezrobocia dla całego województwa to 8,4%, czyli trochę powyżej średniej krajowej. Pokazuje to, że zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć pracę po ukończeniu renomowanej uczelni w Bydgoszczy lub w innej miejscowości. To sprawia, że na studiowanie w tym regionie decydują się nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również przyjezdne osoby.

W samej Bydgoszczy znajduje się kilka dużych zakładów pracy. Najbardziej znany z nich to PESA, czyli producent taboru tramwajowego i kolejowego o międzynarodowej renomie. Inne duże i nowoczesne zakłady to Atos Poland Global Services Sp. z o. o., Frosta, Schumacher Packaging, czy też Oponeo.pl S.A. W pobliskim Toruniu swoje siedziby mają między innymi Toruńskie Zakłady Opatrunkowe S.A., Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa, czy też Apator S.A. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak Anwil i PSH Lewiatan we Włocławku, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupa Polomarket, czy UMC Poland. W każdym z tych przedsiębiorstw niezbędni są wysokiej klasy specjaliści w zakresie zarządzania, informatyki, czy marketingu. To tylko kilka wybranych przykładów, rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim jest bardzo pozytywnie nastawiony na absolwentów, którzy się na nim pojawiają. Właśnie dlatego warto tu studiować.

Specjalista ds. employer brandingu

Co to za zawód specjalista ds. employer brandingu – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. employer brandingu (employer branding specialist)? Specjalista ds. employer brandingu jest to osoba odpowiedzialna za

Czytaj więcej »

Zawód: psycholog biznesu

Co to jest zawód psycholog biznesu – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży psycholog biznesu? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w ABC? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód psycholog biznesu? Psycholog biznesu to osoba specjalizująca się w zastosowaniu wiedzy psychologicznej

Czytaj więcej »

Zawód: Nauczyciel

Obyś cudze dzieci uczył! Fakt, że wśród polskich przysłów pojawiło się właśnie to, świadczy o tym, że zawód nauczyciela nie należy do łatwych. Co przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o pracy nauczyciela? Wolne wakacje i ferie, krótki dzień pracy, stabilne zatrudnienie w sferze publicznej? W takim razie widzisz tylko jedną stronę medalu. Zobacz pełny obraz. Nauczyciel to bardzo liczna

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję