Site logo

Akademia Mazowiecka w Płocku

Czego dowiesz się o AM w Płocku?

Studia w Akademii Mazowieckiej w Płocku

Wszystkie kierunki studiów w AM w Płocku

Studia I stopnia w Akademii Mazowieckiej w Płocku

Studia licencjackie i inżynierskie w Akademii Mazowieckiej w Płocku

Studia podyplomowe w Akademii Mazowieckiej w Płocku

Jakie "podyplomówki" prowadzi Akademia Mazowiecka w Płocku?

“Podyplomówki” w Akademii Mazowieckiej w Płocku to studia dostępne dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Służą podwyższeniu kwalifikacji, trwają minimum rok (dwa semestry), a część z nich można zrealizować w dwa lata (cztery semestry) lub nawet dłużej. 

AM w Płocku prowadzi ok. 15 podyplomówek w różnych obszarach wiedzy, m.in. w takiej tematyce jak: marketing, zarządzanie, bezpieczeństwo, finanse, filologia, pedagogika, coaching, logistyka.

Rekrutacja na Akademię Mazowiecką w Płocku

Warunki rekrutacji letniej i zimowej na studia stacjonarne i niestacjonarne w AM w Płocku.

Rekrutacja na studia prowadzona jest on-line:

 • studia licencjackie, inżynierskie i jednolite magisterskie – rekrutacja prowadzona jest na podstawie wyników egzaminu dojrzałości, przeliczane na punkty rekrutacyjne;
 • studia magisterskie „uzupełniające” – rekrutacja prowadzona jest na podstawie analizy programu studiów pierwszego stopnia, na identyczne lub pokrewne kierunki do studiów licencjackich lub inżynierskich, na podstawie analizy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydata;
 • studia podyplomowe – rekrutacja prowadzona jest wśród absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Akademia Mazowiecka w Płocku to uczelnia publiczna we wschodniej części województwa mazowieckiego kształcąca kadry medyczne, pedagogów, filologów, finansistów, ekonomistów, managerów, kadry administracji i z zakresu bezpieczeństwa, psychologów, informatyków, dziennikarzy. Uczelnia prowadzi rekrutację na studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, magisterskie (uzupełniające) oraz podyplomowe. 

 

Zasady rekrutacji: Zacznij od rejestracji na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów – (kliknij TUTAJ, żeby dowiedzieć się więcej). Znajdziesz tam listę potrzebnych dokumentów do przygotowania. 
 

Skompletowane dokumenty złóż w siedzibie Uczelni (dokumenty należy wrzucić do specjalnie przygotowanej urny) lub przesłać pocztą na adres:

Akademia Mazowiecka w Płocku

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
z dopiskiem na kopercie „REKRUTACJA NA STUDIA”

 

Czy warto studiować w Akademii Mazowieckiej w Płocku?

Darmowe studia w Akademii Mazowieckiej w Płocku

Akademia Mazowiecka w Płocku jest uczelnią państwową w województwie mazowieckim, prowadzącą studia o profilu:

 • medycznym (kierunek lekarski, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo),
 • pedagogicznym (pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna),
 • humanistyczno-społecznym (psychologia, nowe media, praca socjalna),
 • informatycznym (informatyka – studia inżynierskie),
 • filologicznym (filologia angielska),
 • prawno-administracyjnym (administracja),
 • ekonomiczno-biznesowym (ekonomia, zarządzanie),
 • z zakresu bezpieczeństwa (bezpieczeństwo wewnętrzne).

Co studenci lubią najbardziej w AM w Płocku? 

Po pierwsze – to miejsce przyjazne do studiowania

 • studenci mają do dyspozycji nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie i laboratoria, a także aule i sale dydaktyczne,
 • studenci mogą korzystać z akademika, hali sportowej i siłowni,
 • uczelnia posiada ponadto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, pracownie: logopedyczna, do badań społeczno-językowych, symulacji biznesowych i profesjonalna pracownia sieciowa dla przyszłych informatyków,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczoną, wspierającą studentów kadrę dydaktyczną.

 Po drugie – uczelnia daje wsparcie finansowe studentom

 • jeżeli jesteś ambitny i nie brakuje Ci zapału do działania, aby osiągać sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe, doceni twe wysiłki Rektor AM Płock i nagrodzi bardzo wysokimi stypendiami,
 • uczelnia organizuje konkursy z nagrodami na najlepszą pracę licencjacką i magisterską, a także na najlepszy referat wygłoszony podczas studenckiej konferencji naukowej,
 • studenci zaangażowani w życie uczelni, działający dla jej dobra i otoczenia, również mogą spodziewać się nagród za swe wysiłki.
 

Po trzecie – tu łatwo połączyć studia i pracę zawodową

 • uczelnia daje możliwość realizacji niektórych zajęć w trybie popołudniowym, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą połączyć pracę zawodową ze studiowaniem.
 

Po czwarte – bogate życie studenckie

 • otrzęsiny,
 • juwenalia,
 • wybory Miss i Mistera AM Płock,
 • bal studenta.
 

Bo studia to nie tylko nauka!

Opinie o Akademii Mazowieckie w Płocku?

Jak studiuje się w AM w Płocku

Jak wygląda studiowanie w Akademii Mazowieckie w Płocku?

Zobacz na własne oczy studia w AM w Płocku

Dane kontaktowe

Adres

Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock

Wszystkie uczelnie w Warszawie i województwie mazowieckim

Zobacz wszystkie szkoły wyższe w regionie

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję