Zasady poprawnego cytowania dla autorów dyplomowych prac licencjackich, magisterskich i nie tylko

Table Of Contents

Myślę, że ten materiał będzie dobrym wprowadzeniem do tworzenia prawidłowych przypisów bibliografii oraz poprawnego cytowania. Zapraszam do zapoznania się z tekstem oraz obejrzenia filmu, w którym zobaczycie wszystkie konkretne przykłady!

Cytat nie zastępuje myśli autora

Cytatem należy uzupełniać a nie zastępować własne przemyślenia i wywody. Jeżeli nie zachodzi ryzyko zmiany sensu oryginalnej wypowiedzi, należy raczej używać parafrazy lub omówienia zamiast cytowania słowo w słowo autora, którego myśli chcemy przywołać. 

Sprawdzaj cytowania

Każdy cytat należy dokładnie sprawdzić z materiałami źródłowymi. Chodzi o to, aby cytowany tekst w naszej pracy niczym nie różnił się od oryginału. Jest to bardzo ważne, ponieważ zmiana oryginalnej wypowiedzi autora toza fałszowanie jego myśli. 

Nie zapominaj o cudzysłowach

Wszystkie – absolutnie wszystkie cytaty muszą być ujęte w cudzysłów i zaopatrzone w odnośniki bibliograficzne. Wtedy unikamy zarzutu plagiatowania cudzych treści.

Unikaj cytowania dłuższych fragmentów

Jeżeli mamy zamiar zacytować jakiś dłuższy fragment, zastanówmy się czy jest to naprawdę konieczne. O wiele lepiej taki cytat zastąpić omówieniem lub parafrazują. 

Zachowuj oryginalne formatowanie

A teraz porada zwłaszcza dla adeptów sztuk pięknych, literatury, literaturoznawstwa albo innych kierunków humanistycznych. Jeżeli cytuje się utwór dramatyczny lub liryczny, koniecznie zachowaj oryginalny układ tekstu.

Unikaj łączenia niespójnych ujęć

Strzeżcie się eklektyzmu, a więc umieszczania kolejno po sobie cytatów z różnych niepowiązanych ze sobą ani merytorycznie, ani treściowo źródeł. Taka praca byłaby kompilacją nie wynosiłaby niczego nowego oraz nie dawałaby niczego czytelnikowi od autora.

Możesz na różne sposoby wyróżniać cytaty

Cytaty w tekście głównym można także wyróżniać nie tylko cudzysłowem, ale również zastosować inny krój czcionki. 

Komentuj szeroko

Cytaty w pracy dyplomowej lub zaliczeniowej nie mogą się brać znikąd muszą zostać wprowadzone przez dyplomata w tekście pracy odpowiednim sformułowaniem.

Rozdzielaj cytaty własnym tekstem

Bardzo złą praktyką jest także umieszczanie cytatów kolejno po sobie. Muszą one być rozdzielone jakimiś przemyśleniami. 

Dokładnie opisuj źródła

Jeżeli cytowane przez Was materiały nie są ogólnie dostępne i stanowią źródła niepublikowane, musicie dołożyć szczególnej staranności, by dokonać właściwego opisu biograficznego i wyszczególnienia, czy dane stwierdzenia pochodzą z rozmowy telefonicznej, maila, faksu, archiwum bądź też innych źródeł.

Opuszczenia w cytatach 

O ile nie zmienia to sensu, możecie pominąć fragmenty cytowanych wypowiedzi. Pominięte fragmenty należy koniecznie oznaczyć nawiasem kwadratowym w którym umieszcza się wielokropek. 

Komentarze wewnątrz cytatu

To nieprawda, że tekst cytatu jest nienaruszalny – możecie umieszczać w nim własne komentarze przemyślenia oraz wyjaśnienia. Wszelkie ingerencje w cytowany tekst oznacza się za pomocą wpisów umieszczonych w nawiasie kwadratowym. Objaśnienia które umieszcza się w nawiasach kwadratowych muszą być zaopatrzone w dane, które identyfikują, kto jest autorem danego przypisu. 

Interpunkcja

Jeżeli opuszczacie jakieś miejsce w cytacie i stawiacie nawias kwadratowy ze znakiem trzech kropek, musicie zwrócić uwagę na to, by nawias ten umieścić przed lub po znaku interpunkcyjnym, który izoluje pomijany fragment wypowiedzi. 

3 Najważniejsze zasady!

Wszystkie te reguły można sprowadzić do trzech prostych zasad:

  1. Używaj cytatów tylko wtedy, kiedy one są uzasadnione i konieczne 
  2. w sposób szczególnie pieczołowity staraj się zachować oryginalny tekst wraz ze wszystkimi jego elementami.
  3. Kiedy dokonujesz jakichkolwiek zmian w tekście, musisz to w sposób skrupulatny odnotować.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję