Wszystko, co trzeba na początek wiedzieć o pracy inżynierskiej

Table Of Contents

Czym jest praca inżynierska i czym w zasadzie różni się od pracy licencjackiej? Zamierzam odpowiedzieć na te właśnie pytania. Oczywiście zaprezentuję wam zupełnie wstępne kwestie, tak abyście mogli zorientować się nieco w temacie i później samodzielnie wyruszyć w dalsze poszukiwania!

Czym jest praca inżynierska?

Praca inżynierskia jest pracą dyplomową, która umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera. Oczywiście jest to praca o charakterze praktycznym lub nawet projektowym. Praca inżynierska powinna wychodzić naprzeciw twoim zainteresowaniem, nie tylko naukowym ale również zawodowym. Pamiętaj więc, aby koncentrować się nie tylko na wiedzy, która wynika z profilu twoich studiów ale również musisz myśleć nieco w przyszłość i tak pisać prace inżynierską, by wnioski z niej wysnute albo wiedza, którą zdobędziesz już w trakcie jej pisania miała także charakter praktyczny w wymiarze zawodowym.

Teoria i praktyka w pracy dyplomowej? To jednak możliwe!

Praca inżynierskiej jak żadna inna praca akademicka ma za zadanie pokazać, że dyplomant potrafi połączyć teorię z praktyką, rozwiązując za pomocą metod inżynieryjnych i technicznych jakiś problem o charakterze teoretycznym lub praktycznym. To bardzo ważne żeby w czasie pisania pracy inżynierskiej wykazać wszystkie swoje kompetencje i zaprezentować je jako swoje nowe umiejętności. 

Zróżnicowanie form – ryzyko nieporozumień?

W naukach technicznych, a więc w takich naukach, na terenie których pisze się prace inżynierskie panuje niespotykane nigdzie zróżnicowanie form i treści w pracach dyplomowych. To bardzo ważne, aby dyplomant, który chce uzyskać tytuł inżyniera był w stałym kontakcie ze swoim promotorem – bo tak naprawdę promotor najlepiej potrafi poprowadzić dyplomata do sukcesu w jego pracy inżynierskiej. 

Ile czasu powstaje praca inżynierska?

Właściwie nie sposób odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak mówiłem, prace inżynierskie mają bardzo zróżnicowane formy – od prac opisowych, eksplanacyjnych, poprzez prace projektowe – aż do prac badawczych na terenie nauk technicznych. Bardzo wiele też zależy od poziomu współpracy z promotorem. Dobrze napisana praca inżynierskiej to pomost, który łączy Cię pomiędzy kierunkiem, który studiowałeś a twoim przyszłym życiem zawodowym. 

Jaki temat dla pracy inżynierskiej?

Nie pisz pracy na jakieś abstrakcyjne i wydumane tematy. Skup się na rzeczywistości – najlepiej takiej, która pociąga cię poznawczego i takiej, w której chcesz się rozwijać zawodowo.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję