Site logo

Studia muzyczne w Warszawie

Kierunki muzyczne w Warszawie na skróty

Gdzie na studia muzyczne w Warszawie?

Wszystkie kierunki z muzyki klasycznej, rozrywkowej, estradowej, jazzu. tańca, instrumentalistyki, wokalistyki, dyrygentury, kompozycji, muzykologii, edukacji muzycznej, terapii muzyką i tańcem w Warszawie i na Mazowszu

List view

Opinie o studiach muzycznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku muzyka klasyczna, rozrywkowa, estradowa, jazz. taniec, instrumentalistyka, wokalistyka, dyrygentura, kompozycja, muzykologia, edukacja muzyczna, terapia muzyką i tańcem w Warszawie i na Mazowszu pomorskim. Kierunki muzyczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Muzyka i taniec
Redakcja Studia.pl

Sonologia i kompozycja

Studia na kierunku Sonologia i kompozycja stworzone są dla tych kandydatów, którzy zainteresowani są dźwiękiem jako tworzywem artystycznym oraz chcą w przyszłości pracować z dźwiękiem.

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia z kultury i sztuki w Warszawie

Szukasz innych studiów artystycznych i kulturoznawczych? Sprawdź wszystkie kierunki studiowania związane z kulturą i sztuką.

Kierunek muzyczny (wokalistyka) - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania kierunków muzycznych. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia muzyczne w Warszawie i na Mazowszu?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku muzyka klasyczna, rozrywkowa, estradowa, jazz. taniec, instrumentalistyka, wokalistyka, dyrygentura, kompozycja, muzykologia, edukacja muzyczna, terapia muzyką i tańcemi na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Co warto wiedzieć o studiach muzycznych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków związanych z jazzem i muzyką estradową, dyrygentura, instrumentalistyką, kompozycją i teorią muzyki, musicalem, muzyką sakralna (kościelną), muzykologią, muzykoterapią, rytmiką, tańcem, wokalistyką, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia muzyczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są studia muzyczne, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane ze studiami muzycznymi i tańcm, dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Na niektórych uczelniach kształcenie muzyki jest prowadzone w ramach studiów jednolitych magisterskich (5 lat). Studia muzyczne to dziedzina sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Mają one na celu rozwijanie umiejętności muzycznych, a także tych gdzie wrażliwość na muzykę odgrywa ważną rolę – takich jak taniec i ruch sceniczny. W zależności od wybranego kierunku, na wykładach, ćwiczeniach i warsztatach studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu np. śpiewu, dyrygentury, gry na różnych instrumentach, tworzenia muzyki, teorii i historii muzyki, wpływu muzyki na człowieka, muzycznej ekspresji, koordynacji słuchowo-ruchowej. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na rodzaj aktywności muzycznej, którego dotyczą. Masz dostępne kierunki związane z tworzeniem muzyki (kompozycja), wykonywaniem jej (np. dyrygentura, wokalistyka, instrumentalistyka, chóralistyka) w różnych obszarach muzyki (klasyczna, jazz i muzyka rozrywkowa, popularna, kościelna, disco polo). To także powiązane z muzyką kierunki z innych obszarów aktywności – tańca, choreografii, aktorstwa musicalowego, operowego. Warto też zainteresować się krytyką muzyczną, muzykologią, teorią muzyki. Z tą dziedziną artystyczną związane są również studia związane z nauczaniem, popularyzacją i animacją śpiewu, tańca, gry na instrumentach, teorii o historii muzyki i tańca: edukacji artystycznej w obszarze sztuk muzycznych, rytmiki. To wreszcie studia związane z terapią tańcem, a a także zarządzaniem instytucjami muzycznymi.

Wokalistyka: Śpiewasz niemal codziennie? Lubisz tak wyrażać to, co czujesz? Wszyscy dookoła mówią, że masz świetny głos? Słyszysz więcej niż reszta ludzi? W takim razie szlifuj swój talent! W czasie studiów na tym kierunku student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni wokalnie oraz mieć dobry słuch muzyczny. Jak dostać się na te studia? Musisz liczyć się z egzaminami sprawdzającymi umuzykalnienie oraz zdolności wokalne, Czy należy mieć wykształcenie muzyczne? Kiedyś tak było, ale teraz można startować na wokalistykę bez ukończonej szkoły muzycznej II stopnia. Gdzie można studiować wokalistykę? Przede wszystkim a akademiach muzycznych i uczelniach artystycznych. A jeśli już dostaniesz się na ten kierunek, w trakcie studiów będziesz mieć do czynienia m.in. z takimi przedmiotami, jak śpiew solowy, praca z pianistą, podstawy gry aktorskiej, dykcja, opracowanie sceniczne partii operowych, warsztaty muzyczne, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, studium recytatywu, kameralistyka wokalna, zespoły wokalne, taniec, styl i gest, podstawy foniatrii, charakteryzacja. Podczas studiów będziesz zdobywać umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Ponadto przygotowują do solowej działalności estradowej, scenicznej i koncertowej oraz grupowej, we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi czy oratoryjnymi. Studia te dają też kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych.

Dyrygentura: Kandydat na ten kierunek powinien być osobą posiadającą umiejętności organizacyjne oraz przywódcze, gdyż musi sprawnie zarządzać i zsynchronizować grupę muzyków, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego. W zawodzie tym bardzo ważny jest dobry słuch. Dyrygentura to kierunek muzyczny, dlatego umiejętność gry na instrumencie oraz doświadczenia zdobyte w szkole muzycznej może okazać się kluczowe. Prawie połowa przedmiotów, i co za tym idzie również egzaminów, ma charakter praktyczny. W trakcie studiów przedmiotami często obowiązującymi studentów dyrygentury są: czytanie partytur, literatura muzyczna, historia form i stylów, techniki kompozytorskie, gra na fortepianie, literatura muzyczna, historia form i stylów, kontrapunkt, propedeutyka, marketing i zarządzanie.

Instrumentalistyka: Zawód: muzyk. Wykształcenie: wyższe. Kierunek: instrumentalistyka. Instrument: gitara. Taką etykietę zawodową i wpis do CV zyskuje absolwent kierunku instrumentalistyka akademii lub uniwersytetu muzycznego. Co można robić po takich studiach? Do osiągnięcia satysfakcji zawodowej nie wystarczy przecież dyplom potwierdzający artystyczne wykształcenie. Pewnie zastanawiasz jak wyglądają egzaminy i procedury kwalifikacyjne na kierunek instrumentalistyka. Zanim wybierzesz studia musisz spełniać określone kryteria. Powinieneś być już doświadczonym muzykiem. Umiejętności, które są wymagane w czasie egzaminów wstępnych porównywalne są do umiejętności wykonawczych absolwenta szkoły muzycznej II stopnia. Ale formalnie nie trzeba mieć ukończonej tej szkoły. Egzamin wstępny składa się zwykle z kilku części. Obejmują one sprawdzian z kształcenia słuchu, zasad muzyki oraz wykonawstwa. Oczywiście najistotniejsza jest ta ostatnia część egzaminu. Polega ona na wykonaniu kilku utworów, które pomagają komisji określić umiejętności kandydata. Wybierając przyszłą uczelnię, należy zapoznać się z formą i programem takiego egzaminu. Studia na wydziale instrumentalistycznym mają ukształtować dojrzałego artystycznie muzyka. To przede wszystkim nauka lub doskonalenie gry na instrumencie strunowym, dętym lub perkusyjnym, ale także uczestnictwo w zajęciach teoretycznych, takich jak wykłady oraz sprawdzanie swojej wiedzy w ramach ćwiczeń i seminariów. Będziesz poznawać nie tylko problemy wykonawcze utworów napisanych na jego instrument, ale także staniesz się znawcą teorii muzyki, form muzycznych, tradycji wykonawczych, historii muzyki oraz dziedzin związanych z krytyką muzyczną. Te wszystkie zagadnienia obejmuje program kształcenia, na kierunku instrumentalistka, a więc studia na akademii, czy uniwersytecie muzycznym. Muzycy wykształceni w ramach studiów na kierunku instrumentalistyka, mają kompetencje do realizowania się w nie tylko w pracy wykonawcze, ale i dydaktycznej lub. Często łączą ze sobą te dwa rodzaje aktywności zawodowej. Można też brać pod uwagę karierę solową. Niektóre instrumenty są oczywiście do tego bardziej odpowiednie niż inne, lub podjęcie pracy w orkiestrze kameralnej lub symfonicznej.

Jazz i muzyka estradowa: Kierunek ten jest idealny dla tych, których pasją jest muzyka i są przekonani, ze swoje życie zawodowe chcą właśnie związać z tą dziedziną. Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę, a także posiadać doskonały słuch. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę jako kompozytorzy, aranżerzy, instrumentaliści oraz wokaliści. W trakcie studiów na kierunku jazz i muzyka estradowa będziesz zdobywać kompetencje z takich obszarów, jak historia i literatura jazzu, historia muzyki, analiza improwizacji jazzowej, instrumentoznawstwo, metodologia badań, kompozycja i aranżacja, reżyseria nagrań, technika nagłośnienia i pracy w studio, instrument główny, kształcenie słuchu.
Na studiach będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako instrumentalista i wokalista. Możesz również zajmować się kompozycją i aranżacją utworów muzycznych dla instytucji zajmujących się organizacją i promocją wydarzeń muzycznych.

Kompozycja i teoria muzyki: Kierunek ten jest idealny dla tych, których pasją jest muzyka i są przekonani, ze swoje życie zawodowe chcą właśnie związać z tą dziedziną. Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę, a także posiadać doskonały słuch. Jest to kierunek idealny dla osób, których pasją jest muzyka oraz posiadają bardzo dobry słuch. Student tego kierunku nabywa wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki,pozwala mu to gruntownie przygotować się do pracy w branży muzycznej. Przedmioty obowiązujące na kierunku kompozycja i teoria muzyki obejmują m.in.: kompozycję techniki kompozytorskie XX i XXI wieku, harmonię, instrumentację, historię muzyki powszechnej, estetykę, psychologię, krytykę i prelekcję, podstawy elektroniki, technikę studyjną. Studia te przygotowują do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej. Zdobywasz kompetencje nie tylko do komponowania utworów muzycznych, ale też do pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej, a także związana z animacją kultury muzycznej.

Musical, aktorstwo musicalowe: Studia z musicalu pozwalają rozwinąć talenty wokalne, aktorskie czy też taneczne. Jest to kierunek idealny dla osób, które są uzdolnione artystycznie oraz mają dobry słuch muzyczny i nienaganną dykcję. Kandydat na ten kierunek powinien charakteryzować się duża odpornością psychiczną, gdyż zawód ten wiąże się z umiejętnością reagowania na krytykę oraz trwającą czasem wiele godzin pracą w trudnych warunkach. Oprócz tego spora część organizowanych zajęć obejmuje historię oraz rozwój musicalu, dlatego absolwent staje się specjalistą w tej dziedzinie. W trakcie studiów student otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu: śpiewu, aktorstwa, tańca, ruchu scenicznego.

Muzyka sakralna (kościelna): Studia na kierunku muzyka sakralna mają na celu zaznajomienie z dziedzinami ściśle związanymi z twórczością kościelną. Student tego kierunku zdobędzie wiedzę z teorii i praktyki dyrygowania chórem, pozna chorał gregoriański oraz prawodawstwo muzyki liturgicznej. Kandydat na ten kierunek powinien mieć dobry słuch muzyczny, mile widziana będzie z pewnością również umiejętność gry na instrumencie. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów i czego uczą się studenci na kierunku muzyka sakralna? W trakcie studiów będziesz uczyć się takich przedmiotów, jak emisja głosu, historia muzyki, dyrygentura, pedagogika, organoznawstwo.

Muzykologia: Muzykologia jest typowo artystycznym kierunkiem studiów, umożliwiającym zdobycie wiedzy o muzyce, jej historii,estetyce, gatunkach i stylach muzycznych. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć dobry słuch muzyczny oraz posiadać takie cechy charakteru jak: cierpliwość i sumienność. Czym wyróżniają się studia na tym kierunku? W trakcie studiów przedmiotami obowiązującymi na tym kierunku są m.in. wstęp do muzykologii, analiza dzieła muzycznego, kontrapunkt, harmonia i estetyka muzyczna. teoria kultury, wiedza o plastyce, wiedza o filmie i nowych mediach, religioznawstwo, historia filozofii.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek studiów dla osób, które chcą ukończyć kierunek artystyczny, jednak z drugiej strony zdobyć też określone kwalifikacje do wykonywania zawodu. Po studiach absolwenci posiadają uprawnienia do nauki w szkołach. Na studiach ćwiczy się grę na instrumentach (np. na fortepianie) i śpiew, a także realizuje takie zajęcia, jak czytanie partytur, nauka akompaniamentu, taniec i zajęcia gimnastyczno-ruchowe, historia sztuki, antropologia kulturowa, ikonosfera, psychologia percepcji wizualnej, przekaz audiowizualny, promocja i reklama kultury wizualnej.

Muzykoterapia i terapia tańcem: Muzykoterpia zajmuje się leczeniem dźwiękiem i muzyką. Jest dziedziną naukową u podstaw, której leży holistyczna koncepcja człowieka i jego zdrowia. Studenci tego kierunku zapoznają się z technikami muzykoterapeutycznymi, poznają metody wczesnego diagnozowania i pomocy przy użyciu Poznają nie tylko nie tylko same metody leczenia, ale również podstawy psychologii, diagnozowania schorzeń oraz etyki. To świetna propozycja dla osób, które studiują lub ukończyły już takie kierunki jak: pedagogika przedszkolna, pedagogika specjalna, nauczanie przedszkolne. Przedmiotami realizowanymi na tym kierunku są m.in. programowanie muzyki terapeutycznej, choreoterapia, techniki parateatralne, emisja głosu, psychologiczne podstawy muzykoterapii, psychologia rozwojowa z elementami defektologii, psychopatologia, kierunki i metody psychoterapii, wprowadzenie do pedagogiki, wykorzystywanie gongów i mis dźwiękowych w pracy terapeutycznej,

Rytmika: Student rytmiki nabędzie kwalifikacje w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także akompaniamentu do zajęć ruchowych. Kandydat na ten kierunek musi posiadać dobry słuch muzycznym, być osobą kreatywną i charyzmatyczną. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach, które prowadzą kierunek rytmika np. w akademiach muzycznych, wyższych szkołach teatralnych i filmowych czy też średnich szkołach muzycznych. Przedmioty realizowane w toku studiów to: harmonia, emisja głosu, pedagogika, instrumentalizacja, litearatura muzyczna, formy muzyczne.

Taniec: Jest to kierunek, adresowany do tych, których pasją jest taniec. Są członkami zespołów tańca nowoczesnego, uprawiają gimnastykę artystyczną czy też taniec na lodzie. Chcieliby rozwinąć swoje talenty pod okiem profesjonalnych choreologów, teatrologów, reżyserów oraz znanych tancerzy. W toku zajęć teoretycznych a zwłaszcza praktycznych absolwent nabywa umiejętności w zakresie poszczególnych rodzajów tańca: klasycznego, narodowego i ludowego, towarzyskiego oraz nowoczesnego. Jeśli jesteś artystyczną dusza, która jednocześnie jest uzależniona od sportu, spróbuj z tańcem! W takie studiów student zapozna się z takimi zagadnieniami jak taniec i balet XX i XXI w., estetyka, choreologia, analiza muzyczno-ruchowa dzieła muzycznego, wiedza o widowisku teatralnym, taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec nowoczesny, polskie tańce narodowe, improwizacja, ekspresja sceniczna.

Zarządzanie instytucjami kultury (muzycznymi): Artystyczne studia menadżerskie i administracyjne związane z funkcjonowaniem instytucji przygotowują do pracy w różnych typach kulturalnych placówek państwowych, samorządowych i prywatnych. Podczas studiów zdobywasz kompetencje z administrowania instytucjami prowadzącymi działalność artystyczną – nie tylko muzyczną i taneczną, ale i teatralną i filmową, plastyczną. Dzięki temu nauczysz się zarządzania takimi placówkami w tym takimi instytucjami jak filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i orkiestry kameralne, zespoły pieśni i tańca, zespoły chóralne, muzea instrumentów muzycznych i poświęcone twórczości kompozytorów i innych muzyków, audioteki, domy kultury, ogniska artystyczne. Nauczysz się zarządzania projektami i zespołami ludzkimi tworzonymi przez artystów – twórców i wykonawców oraz pracowników admistracyjnych i obsługi (w tym odpowiedzialnych za repertuar, sprzedaż biletów, finanse, marketing, infrastrukturę techniczną i inwestycje). Studenci poznają specyfikę zarządzania, zagłębiają prawo i przepisy związane z funkcjonowaniem instytucji kultury – w tym muzyki i tańca, poznają reguły zarządzania nimi, system funkcjonowania polskiej sfery kultury, wynagradzania osób wykonujących wolne zawody muzyczne, problematykę ekonomiczną, w tym finansowanie systemu kultury ze środków publicznych, relacje z organami założycielskimi (w tym wydziałami kultury samorządów) oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Studia w Warszawie i na Mazowszu

Warszawa, to zdecydowanie największy ośrodek akademicki w naszym kraju. Każdego roku na warszawskich uczelniach kształci się aż 250 tysięcy studentów, na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia. Jednocześnie każdego roku mury uczelni w roli absolwentów opuszcza ponad 60 tysięcy osób, co robi duże wrażenie. Warszawa to stolica kraju, która jest bardzo dobrze położona geograficznie względem pozostałych regionów. Studenci mogą skorzystać z bardzo szerokiej oferty studiów. Na wszystkich uczelniach państwowych i prywatnych jest to około 500 różnych kierunków. Warszawskie uczelnie posiadają bardzo nowoczesną infrastrukturę, w tym wysokiej jakości laboratoria, symulatory oraz centra konferencyjne. Dzięki temu, studiowanie w Warszawie jest bardzo komfortowe. Nie samą nauką człowiek żyje, w życiu studenta musi znaleźć się również przestrzeń na odpoczynek. W Warszawie studenci znajdą około 90 parków, a na obrzeżach miasta Kampinoski Park Narodowy, który jest doskonałym miejscem na całodzienny wypad. Odpoczywać można również na plażach i bulwarach nadwiślańskich. Fani życia nocnego i spędzania czasu w klimatycznych pubach i barach również powinni być zachwyceni. Na uwagę zasługuje również warszawska starówka, po której spacerować można bez końca. Infrastruktura uczelniana oraz rozrywkowa w Warszawie wzajemnie się uzupełniają. Jeżeli lubicie aktywny wypoczynek to zadowoli Was około 650 kilometrów dróg rowerowych. Wśród kulturalnych wydarzeń, dużą popularnością cieszą się spektakle na 50 scenach teatralnych oraz kina studyjne. Poza Warszawą, studiowanie w województwie mazowieckim możliwe jest również w mniejszych ośrodkach: Pułtusku, Żyrardowie, Siedlcach, Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Podkowie Leśnej, Łowiczu, Wyszkowie, Przasnyszu, Płońsku, Otwocku, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Józefowie, Mińsku Mazowieckim, Pruszkowie, Wołominie i Sochaczewie. Pokazuje to tylko skalę możliwości i potencjał studiowania w województwie mazowieckim.

Praca po studiach muzycznych

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu kierunków muzycznych na warszawskich i mazowieckich uczelniach?

Praca po studiach muzycznych

Studia muzyczne to klasyczne kierunki kształcące “do zawodu”. Po ukończeniu danego rodzaju studiów mamy odpowiednie kompetencje do wykonywania zadań związanych z tą sferą sztuki. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności z zakresu studiów muzycznych masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na perspektywy zawodowe, które będziesz mieć po studiach np. wokalista, tancerz, dyrygent, czy muzyk np. orkiestrowy, nauczyciel w szkole np. muzyki, gry w instrumentach, rytmiki, tańca, menedżer kultury i sztuki, w pracy przy organizacji i realizacji, koncertów, imprez i projektów artystycznych, animator kultury i sztuki w domach kultury, ośrodkach edukacji pozaszkolnej.

Kompozytor: jako absolwentka lub absolwent kompozycji będziesz tworzyć różnego rodzaju utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne do wykonywania przez solistów, chóry, orkiestry i zespoły muzyczne, muzykę do dzieł sceniczno-muzycznych (opera, operetka, kantata, musical, balet) oraz do realizacji przy pomocy interaktywnych narzędzi, odtwarzających muzykę według zadanego algorytmu. Będziesz zapisywać muzykę w formie graficznej wykorzystując notację – zapis nut na pięcioliniach dla danego głosu lub instrumentu, a także w partyturze (zestawie notacji różnych “ścieżek dźwiękowych” dla poszczególnych instrumentów i partii wokalnych). Twoja praca związana będzie z wymyślaniem nowych melodii oraz ich zapisywaniem do odtwarzania w przyszłości, określając wysokość i czas trwania poszczególnych dźwięków. W przypadku utworów sceniczno-muzycznych będziesz współpracować a z autorami libretta, a utworów wokalno-instrumentalnych – z autorami tekstów dla wokalistów, zespołów muzycznych i chórów (głównie piosenek i pieśni).

Dyrygent: jako absolwentka lub absolwent dyrygentury, chóralistyki, odpowiednich specjalności na edukacji muzycznej będziesz odpowiadać za wykonywanie zbiorowe utworów muzycznych, słowno-muzycznych (głównie piosenek i pieśni) oraz muzyki do utworów sceniczno-muzycznych (opera, operetka, kantata, musical, balet). Głównie Twoje zadanie będzie polegało na synchronizacji i odpowiedniego wykonania muzyki zapisanej w nutach przez różnych wokalistów i instrumentalistów – orkiestry symfonicznej przy pomocy batuty, rąk – w przypadku chórów lub laski tambourmajora – dyrygując orkiestrami dętymi promenadowymi. Będziesz komunikować się także z dyrygowanymi muzykami mimiką, ruchami całego ciała, skrętami i pochyleniami To wszystko, aby oddać zamierzoną przez kompozytora dynamikę, metrum, agogikę, artykulację, frazowanie oraz wejścia poszczególnych głosów, sekcji instrumentów, solistów, wokalistów i instrumentalistów. Twoja praca będzie polegała na prowadzeniu prób do występów przed publicznością i zapisów audio-wideo oraz samych koncertów publicznych i rejestracji audiowizualnej.

Piosenkarz (wokalista): Kompetencje do profesjonalnego wykonywania partii głosowych utworów wokalno-instrumentalnych rozrywkowych (piosenek) i klasycznych (pieśni) masz jako absolwentka lub absolwent takich studiów, jak wokalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, muzyka popularna, disco polo lub odpowiednich specjalności na edukacji muzycznej. Twoja praca będzie polegała na próbach w wykonaniu piosenek (jako piosenkarz) i pieśni (jako pieśniarz) do wystąpień publicznych lub zapisu audio i audio-wideo, a także wykonywaniu ich na koncertach, do zapisu na nośnikach muzyki (płyty, kasety, pliki cyfrowe) oraz w występach w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych i kanałach internetowych. Będziesz wykonywać je w towarzystwie muzyki zespołu instrumentalnego lub bez akompaniamentu (a cappella). Piosenki zwykle tworzą dla piosenkarzy i zespołów muzycznych kompozytorzy i profesjonalni autorzy tekstów. Nierzadko współcześnie piosenkarze chwytają za pióro i sami tworzą słowa i muzykę swoich piosenek (niegdyś była to domena wyłącznie tzw. piosenki autorskiej). Stosunkowo często piosenkarze łączą także śpiew z grą na instrumencie muzycznym – zwykle gitarze, ale także np. skrzypcach, trąbce czy perkusji.

Aktor teatru muzycznego (śpiewak opery, operetki, musicalu): Kompetencje do profesjonalnego wykonywania partii głosowych utworów sceniczno-muzycznych klasycznych (opera, operetka) i rozrywkowych (musical, rewia) masz jako absolwentka lub absolwent takich studiów, jak wokalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, muzyka popularna, aktorstwo musicalowe, lub odpowiednich specjalności na edukacji muzycznej. Twoja praca będzie polegała na kształceniu głosu, próbach w wykonaniu solowych lub chóralnych partii głosowych zapisanych w librettach (słowach towarzyszących muzyce w dziełach sceniczno-muzycznych) oraz braniu udziału w spektaklach operowych, operetkowych, musicalowych, rewiowych). Twoja praca będzie wymagała od Ciebie połączenia zdolności głosowych, wokalnych z aktorstwem. Niekiedy będziesz też brać udział w próbach i zapisie spektakli muzycznych w na nośnikach muzyki (płyty, kasety, pliki cyfrowe) oraz w występach w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych i kanałach internetowych.

Muzyk instrumentalist: Kompetencje do profesjonalnego wykonywania na instrumencie strunowym, dętym lub perkusyjnym partii muzycznych utworów muzycznych, wokalno-instrumentalnych rozrywkowych (piosenek) i klasycznych (pieśni), utworów sceniczno-muzycznych klasycznych (opera, operetka) i rozrywkowych (musical, rewia), masz jako absolwentka lub absolwent takich studiów, jak instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, muzyka kościelna, muzyka popularna, disco polo lub odpowiednich specjalności na edukacji muzycznej. Możesz wykonywać swoją partię muzyczną solo, w zespołach muzycznych (duet, trio, kwartet, kwintet, sekstet, septet, oktet lub nonet – odpowiednio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 muzyków) lub w orkiestrach (symfoniczna, kameralna, smyczkowa, dęta). Twoja praca będzie polegała na ćwiczeniach i próbach gry na swoim instrumencie strunowym, dętym albo perkusyjnym w utworach muzycznych, słowno-muzycznych i muzyczno-scenicznych do wystąpień publicznych lub zapisu audio i audio-wideo, a także wykonywaniu ich na koncertach, do zapisu na nośnikach muzyki (płyty, kasety, pliki cyfrowe) oraz w występach w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych i kanałach internetowych. Stosunkowo często profesja instrumentalisty jest w zespole rozrywkowym łączona z wykonywaniem partii głosowych, zwłaszcza jeśli frontman zespołu gra gitarze, ale także np. skrzypcach, trąbce czy perkusji. Podobnie w przypadku muzyki kościelnej, gdzie instrumentalista grający zwykle solo na organach lub innym instrumencie klawiszowym wykonuje często zarówno partie wokalne, jak i muzyczne pieśni sakralnych.
Tancerz. Po ukończeniu kierunków związanych z tańcem masz możliwość pracy w zespołach baletowych, ludowych, spektaklach związanych z tańcem nowoczesnym, oraz musicalami i rewiami. Twoja praca będzie polegała na kształceniu ruchu scenicznego, pracy z ciałem, próbach w wykonaniach solowych lub zbiorowych partii tanecznych zapisanych w dziełach sceniczno-muzycznych. Twoja praca będzie wymagała od Ciebie połączenia zdolności tanecznych z aktorstwem. Niekiedy będziesz też brać udział w próbach i zapisie spektakli muzycznych na nośnikach muzyki (płyty, pliki cyfrowe) oraz w występach w stacjach telewizyjnych i kanałach internetowych. Niekiedy możliwe jest łączenie pracy tancerza i choreografa.
Choreograf. Po ukończeniu kierunków związanych z tańcem masz możliwość pracy jako kreator układu ruchów tanecznych w dziełach muzyczno scenicznych, jak balet, przedstawienie tańca nowoczesnego, rewia, opera, operetka, balet. Twoja praca będzie polegała na wymyślaniu ruchu aktorów i tancerzy spójnej z muzyką i librettem. Możesz także wyspecjalizować się w projektowaniu ruchu w innych obszarach twórczości – jak film (np. sceny walki wręcz albo bronią białą, sceny bitew), muzyka rozrywkowa (ruch sceniczny piosenkarzy, tancerzy, aktorów, statystów podczas występów oraz w teledyskach), a nawet w sporcie (gimnastyka artystyczna, sporty walki w wystąpieniach pokazowych, ruch łyżwiarzy figurowych ), jak również w rekonstrukcjach historycznych.

Krytyk muzyczny, operowy, baletowy (publicysta, dziennikarz): Znajomość dzieł i twórczości związanych z muzyką oraz tańcem oraz teorii muzycznych to dobra podstawa do pracy w mediach przy tworzeniu recenzji oraz artykułów analitycznych na temat dzieł muzycznych, słowno-muzycznych oraz muzyczno-scenicznych. Innymi słowy, możesz szukać pracy jako krytyk oceniający twórczość piosenkarzy, zespołów muzycznych, baletowych, orkiestr, przedstawień w filharmoniach, teatrach muzycznych, operach, operetkach, rewiach, filmach muzycznych i zapisach przedstawień wykorzystujących muzykę i taniec.

Muzykolog, teoretyk muzyki i tańca: Jako absolwentka i absolwent studiów związanych z muzyką, muzykologią, teorią muzyki możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej z funkcjonowaniem twórczości muzycznej w kulturze, społeczeństwie, cywilizacji. Przy pracy naukowej jako muzykolog, badacz teorii i twórczości muzycznej oraz tanecznej nieuniknione będą studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających albo jednolitych magisterskich), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z muzykologią, muzyką i tańcem.

Nauczyciel muzyki w szkole: Muzyka to jeden z przedmiotów artystycznych nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Poza tym istnieje popyt na kształcenie wokalne i instrumentalne dzieci i młodzieży w szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. A także zajęcia z kształcenia śpiewu i nauczania gry na instrumentach dzieci, młodzieży i dorosłych poza systemem edukacji powszechnej i artystycznej – w postaci zajęć indywidualnych i w prywatnych placówkach edukacyjnych. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów muzycznych, zwłaszcza edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, rytmiki wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia języka muzyki w przedszkolu, szkole muzycznej, podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej lub podczas innych kierunków muzycznych specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Nauczyciel i instruktor tańca: Jako nauczyciel tańca w systemie polskiej edukacji masz możliwość pracować w szkolnictwie wyłącznie w szkołach baletowych lub w klasach artystycznych w szkolnictwie powszechnym. Jeśli wybierzesz kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej lub podczas kierunków tanecznych i choreograficznych alno związanych z rytmiką specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Istnieje jednak popyt na zajęcia taneczne i kursy tańca dzieci, młodzieży i dorosłych poza systemem edukacji powszechnej i artystycznej – w postaci zajęć indywidualnych i w prywatnych placówkach kulturalnych.

Animator i promotor muzyki i tańca: Po studiach muzycznych, zwłaszcza po edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej możesz szukać pracy w domach i pałacach kultury, centrach kultury i sztuki, placówkach oświatowo – wychowawczych, społecznych oraz ogniskach muzycznych, teatralnych i baletowych – jako organizator, instruktor i animator wydarzeń oraz aktywności związanych z muzyką i tańcem. Poza tym kultura polska związana z twórczością muzyczną ma swoich miłośników na całym świecie. Zarówno w kręgach polonijnych, wśród potomków mieszkańców Polski, jak i wśród osób zakochanych w twórczości polskich muzyków, pisarzy, poetów, ludzi teatru i kina. Dla wielu wykształconych ludzi wielkie znaczenie ma polska muzyka i taniec (nie tylko klasycy, jak Chopin, ale i współcześni twórcy, także z obszaru heavy metal i rap). Warto pomyśleć o pracy w polskich instytucjach promocji kultury za granicą, jak Instytut Adama Mickiewicza.

Muzykoterapeuta, choreoterapeuta: Absolwent muzykoterapii i terapii tańcem znajdzie pracę w placówkach medycznych psychologicznych czy też pedagogicznych. Może pracować w różnego typu ośrodkach: rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także w oświatowych, socjalnych i geriatrycznych. Twoja praca będzie polegała na prowadzeniu terapii przy wykorzystaniu muzyki, dźwięków oraz tańca w pracy psychologicznej, pedagogicznej, andragogicznej, resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Menadżer, urzędnik i impresario muzyczny: Po studiach muzyczno-menadżerskich i muzyczno-administracyjnych możesz znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządowych i państwowych prowadzących działalność muzyczną i związaną z tańcem. Możesz zarządzać takimi jednostkami, jak filharmonie, teatry muzyczne, opery, operetki, teatry i zespoły baletowe. Możesz także świadczyć usługi związane z obsługą artystów-muzyków i zespołów, orkiestr i chórów. Możesz pracować firmach prowadzących profesjonalną obsługę akustyczną i nagraniową imprez kulturalnych, koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej. Możesz zajmować się prowadzenie, orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalno- instrumentalnego. Studia tego typu to także przygotowanie do pracy w różnych rodzajach urzędów oraz sektorze instytucji publicznych w obszarze kultury i sztuki – wydziałów kultury na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Rynek pracy w Warszawie i na Mazowszu

Rynek pracy w Warszawie jest bardzo rozbudowany i przyjazny absolwentom. Pracę można podjąć w wielu sektorach. Na uwagę zasługuje również bardzo niskie bezrobocie, które wynosi obecnie około 2%. Pokazuje to jak dużo pracy jest w Warszawie i jak wiele możliwości otwiera się przed studentami. Absolwenci warszawskich uczelni bardzo płynnie wchodzą na rynek pracy. Na łączenie obowiązków studenckich ze służbowymi decyduje się również wielu aktualnych studentów. Bardzo niska stopa bezrobocia w Warszawie bezsprzecznie jest magnesem dla osób, które szukają dla siebie dogodnej lokalizacji do studiowania. Jest ona również znacznie niższa od średniej krajowej. Łączna stopa bezrobocia dla całego województwa mazowieckiego wynosi około 5%, dzięki czemu również jest niższa od średniej krajowej. Korzystają na tym absolwenci uczelni na Mazowszu. Gdzie szukać pracy w Warszawie i na mazowszu? W regionie znajduje się wiele dużych zakładów pracy. Warszawa to miejsce, gdzie swoje centrale ma wiele koncernów międzynarodowych oraz znajdują się siedziby dużych polskich firm. Wśród nich warto wymienić między innymi: PGE Polską Grupę Energetyczną (potentat energetyczny), PZU S.A., PKO BP S.A., LUX MED Sp. z o. o., Nestle Polska S.A. DPD Polska Sp. z o. o., Orbis S.A. i Polimex-Mostostal S.A. To firmy, w których z powodzeniem swoją karierę zawodową mogą rozpocząć absolwenci studiów technicznych, informatycznych, budowlanych, czy biznesowych. Warszawa to miasto przyjazne innowacjom, powstaje tu wiele startupów, które poszukują młodych i zdolnych osób oraz ważne centrum usługowe. Poza stolicą również znajduje się wiele ciekawych firm, wśród nich między innymi zakłady produkcyjne LG Electronics w Mławie, Chronoss Industry Service z Pionek, trumpf Huettinger Sp. z o. o. z Zielonki, czy Zakład Drobiarski Sp. z o. o. ze Stasina. Jeżeli chodzi o rynek pracy, Warszawa i województwo mazowieckie są jednym z najlepszych wyborów dla studentów.

Zawód: grafik komputerowy (graphic designer)

Co to jest zawód grafik komputerowy – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży fizjoterapeutycznej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w służbie zdrowia, sektorze zdrowia i urody, sporcie? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód grafika komputerowego?  Grafik komputerowy (graphic designer, ilustrator)

Czytaj więcej »

Zawód: Copywriter

Czy wiesz, kto stoi za sloganami “I’m lovin’ it”, “Just do it”, “Coraz bliżej Święta”? Zachwycasz się ich chwytliwością i prostotą jednocześnie? Dobre hasło potrafi przyczynić się do ogromnego sukcesu marki, produktu czy jakiejkolwiek idei. A za tymi sukcesami stoją właśnie m.in. copywriterzy. Ich praca wbrew pozorom nie polega tylko na wpadaniu raz na jakiś czas na genialne pomysły. Czym

Czytaj więcej »

Zawód: Architekt wnętrz

Masz zmysł artystyczny i w swojej pracy zawodowej chciałbyś zajmować się projektowaniem wnętrz? Na widok tragicznie urządzonego biura masz ochotę usiąść i zaprojektować wszystko od nowa? Może to oznaczać tylko jedno: jesteś urodzonym architektem wnętrz, o którego profesji chcielibyśmy opowiedzieć Ci teraz nieco więcej. Kim jest architekt wnętrz? Architekt wnętrz (często określany także mianem „projektanta”) to osoba, która jest odpowiedzialna

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję