Studia zarządzanie w Warszawie

Menadżerskie studia z zarządzania Warszawa

Gdzie na studia menadżerskie w Warszawie?

Wszystkie kierunki z zarządzania biznesowego, projektem, procesem, zespołem, inżynierią produkcji w Warszawie i na Mazowszu

 • Niestety, nie znaleźliśmy wpisów pasujących do Twoich kryteriów Zresetuj filtry
 • List view

  Opinie o studiach z zarządzania

  Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych zarządzaniem biznesowym, projektem, procesem, zespołem, inżynierią produkcji w Warszawie i na Mazowszu. Kierunki menadżerskie okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

  Biznesowe
  Redakcja Studia.pl

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Corporate governance – zarządzanie przedsiębiorstwem, to studia dla tych, którzy o działaności, prowadzeniu, zagrożeniach i sukcesach przedsiębiorstwa chcą wiedzieć wszystko. Dziedzina dla osób, które nie boją się odpowiedzialności za własne decyzje. Na

  Czytaj więcej »
  Biznesowe
  Redakcja Studia.pl

  Zawód: Manager

  Teoretycznie jest to jeden z najbardziej prestiżowych i najlepiej opłacanych zawodów na współczesnym rynku pracy. Praktycznie sytuacja wygląda nieco inaczej, a na przestrzeni ostatnich lat

  Czytaj więcej »
  Biznesowe
  Redakcja Studia.pl

  Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

  Absolwenci tego kierunku to kadra profesjonalnie zarządzająca instytucjami świadczącymi usługi turystyczne: hotelami, biurami podróży, ośrodkami wypoczynkowymi i szkoleniowymi, gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami z tego

  Czytaj więcej »
  Biznesowe
  Redakcja Studia.pl

  Zarządzanie produktem i usługą

  Wyzwaniem stojącym przed menedżerami produktu (linii produktów) jest zaproponowanie klientowi satysfakcjonującej oferty, a z drugiej strony zapewnienie firmie jak największych zysków ze sprzedaży. Należy pamiętać, że szczególnym rodzajem produktu

  Czytaj więcej »
  Kierunek zarządzanie - program studiów, praca, zarobki (film)

  Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania zarządzania. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

  Czy warto iść na studia z zarządzania w Warszawie i na Mazowszu?

  Zastanawiasz się nad studiowaniem menadżerskiego kierunku związanego z zarządzaniem biznesowym, projektem, procesem, zespołem, inżynierią produkcji na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

  Studia z zarządzania w pigułce

  Co warto wiedzieć o studiach z zarządzania? Poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące, jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków menadżerskich np. zarządzania, zarządzania i inżynierii produkcji, inżynierii zarządzania, zarządzania projektami, produktami, procesami, psychologii w zarządzaniu, zarządzania międzynarodowego, zarządzania i prawa w biznesie, studiów menadżersko-prawnych. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia z zarządzania – dowiedz się o nim więcej. Sprawdź, co to jest zarządzanie, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z zarządzaniem dostępne jest na studiach licencjackich (3 lata) lub inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Czym jest zarządzanie? Znajdziesz tysiące definicji tego słowa. Jedna z najbardziej trafnych mówi, że zarządzanie to porządkowanie chaosu. Inaczej mówiąc zarządzanie to wybieranie różnych środków tak, aby osiągnąć wyznaczony cel. Jednak tak szeroko zdefiniowane zarządzanie niewiele mówi, bo można podczepić pod definicję np. obieranie ziemniaków, w celu ugotowania obiadu. Jeśli wybierasz się na studia menadżerskie, to jednak interesować Cię będzie zarządzanie w biznesie (bo jeśli szukasz zarządzania publicznego, instytucjami – powinieneś raczej zainteresować się studiami związanymi z prawem i administracją, zarządzanie zdrowiem, zarządzanie oświatą, zarządzanie kulturą, samorządnością). Czego nauczysz się zarządzać wybierając studia menadżerskie w biznesie? Oczywiście upragnione będzie tutaj zarządzanie całą firmą – jako prezes zarządu albo właściciel (albo członek rady nadzorczej). Jednak zanim osiągniesz najwyższe stanowiska, musisz nauczyć się mikrozarządzania: zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania działami (dywizjami). Zwykle zarządzanie takie związane jest z jednym z obszarów działania firmy. Warto więc pomyśleć o specjalizacji i połączyć kompetencje menadżerskie z takimi obszarami, jak zarządzanie marketingiem, zarządzanie produktem, zarządzanie logistyką, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie finansami, zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie IT. Możesz także połączyć kompetencje menadżerskie z różnymi obszarami biznesu, takimi jak zarządzanie w sporcie, zarządzanie turystyką, zarządzanie w TSL, zarządzanie e-biznesem.

  Zarządzanie: Zarządzanie to kierunek, który realizowany jest w bardzo wielu uczelniach. Podobnie przedstawia się ilość studentów, którzy każdego roku opuszczają szkoły z dyplomem ukończenia studiów w zakresie zarządzania. Wiadomo, że nie każdy może być dyrektorem, kierownikiem, czy po prostu szefem. Studia to tylko jeden z elementów, które zwiększają, w mniejszym lub większym stopniu, szansę na zawodowy awans. Jeśli chcesz dostać się na zarządzanie to wszystko zależy od tego, na jakiej uczelni chcesz studiować. Na szczęście wybór jest bardzo duży i o ile zdałeś maturę, z pewnością masz szansę dostać się na wymarzony kierunek. Pamiętaj jednak, że dobre studia nie są tak łatwo dostępne. Rekrutacja wiąże się z koniecznością uzyskania wysokich wyników na świadectwie maturalnym. Warto zaznaczyć, że wcale nie jest już tak jak dawniej, gdy uznawało się, że uczelnia państwowa jest dobra, a prywatna – dla przeciętniaków. Obecnie mamy po prostu dobre i złe uczelnie, ich status nie ma tu nic do rzeczy. Współczesny manager, który nie zna języków obcych skazany jest na działania, o charakterze lokalnym. Dziś praktycznie nikt nie robi już poważnego biznesu, bez współpracy i kontaktów zagranicznych. Z pewnością na studiach w zakresie zarządzania, zapoznasz się z najistotniejszymi zagadnieniami: ekonomii, administracji, prawa gospodarczego, metodykami zarządzania, narzędziami informatycznymi wspierającymi zarządzanie, kierowaniem zasobami ludzkimi oraz marketingiem. Na studiach z zarządzania uzyskasz umiejętność planowania i realizacji planu w zmiennym otoczeniu i nierzadko trudnych warunkach. Na zarządzaniu z pewnością będziesz uczyć się matematyki, mikroekonomii, makroekonomii, prawa gospodarczego na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie zarządzania lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Podczas wykładów, ćwiczeń poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak statystyka, podstawy zarządzania, nauka o organizacji, ekonomia, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami w organizacji, marketing, zarządzanie projektami, negocjacje i mediacje, informatyka w biznesie, czy podstawy psychologii.

  Zarządzanie i inżynieria produkcji: Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci specjalistów nowego rodzaju, łączących nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na wymuszone zmianami rynkowymi rozszerzenie zakresu zadań, jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki. W programie studiów na zarządzaniu i inżynierii produkcji znajdziesz zatem przedmioty takie jak: wprowadzenie do techniki, procesy i techniki produkcyjne, materiałoznawstwo, podstawy projektowania inżynierskiego, podstawy automatyzacji, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, badania operacyjne, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie personelem, zarządzenie strategiczne,z arządzanie jakością, marketing. Przed tak interdyscyplinarnie przygotowaną kadrą inżyniersko-menedżerską stoją wyzwania związane z aktywnością w kreowaniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w powiązaniu z nowoczesną techniką w warunkach stale zmieniającego się rynku.

  Inżynieria zarządzania: Studia na kierunku inżynieria zarządzania mają na celu nauczenia rozwiązywania problemów z zarządzaniem projektami technicznymi. Studia uczą pośredniczyć między kadrą zarządczą a działami produkcji, zarządzania kosztami i jakością oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo słuchacze nabywają umiejętności z analizy danych.

  Zarządzanie projektami: Studia na kierunku zarządzanie projektami mają na celu przygotowanie słuchacza do pracy w firmach zajmujących się projektami.
  Świat zarządzania projektami ciągle się zmienia. Studia przekażą wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby ułatwić zrozumienie podstaw zarządzania projektami i mechanizmów towarzyszących.

  Psychologia w zarządzaniu: Kierunek studiów psychologia w zarządzaniu łączy w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i marketingu z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników na terenie organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu. Jest to kierunek dla osób, które mogą pochwalić się zdolnościami w zakresie pracy w grupie oraz zarządzania samą grupą.
  W trakcie studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu realizowane są m.in. takie przedmioty, jak: perswazja i wpływ społeczny, psychologia ekonomiczna, ocena i rozwój kompetencji pracowników, psychologia społeczna, różnice kulturowe i wielokulturowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia emocji i motywacji, kultura organizacji, negocjacje. Kończąc studia na kierunku psychologia w zarządzaniu absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w działach personalnych lub działach szkoleń firm krajowych lub zagranicznych, w działach sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych, w agencjach marketingowych, w działach badań i analiz, w firmach konsultingowych.

  Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce
  Studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce są odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy. Wraz z rozwojem gospodarki rośnie zapotrzebowanie na kadrę menedżerską, która ma odpowiednią wiedzę kwalifikacje. W trakcie studiów słuchacz poznaje takie obszary nauki jak: marketing, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, logistyka, komunikacja z otoczeniem.

  Zarządzanie międzynarodowe: Studia na kierunku zarządzanie międzynarodowe wychodzą naprzeciw ciągle rozwijającym się współpracą międzynarodowym. Intensyfikacja współpracy międzynarodowej oraz otwierania się na rynki zagraniczne stworzyło zapotrzebowanie na specjalistów z tak wąskiej dziedziny jak zarządzanie międzynarodowe. Program studiów skierowany jest do wszystkich osób o zdolnościach przywódczych i oraz wszechstronnych i wielopłaszczyznowych zainteresowaniach związanych z kwestiami międzynarodowymi.

  Przedsiębiorczość: Studia na kierunku przedsiębiorczość mają charakter praktyczny. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy przedsiębiorcy, czyli takich umiejętności rozpoznawania popytu na rynku na różne produkty i usługi oraz poszukiwania nisz rynkowych. W trakcie studiów poznasz metody projektowania biznesu oraz proces wprowadzania produktów i usług na rynek. Kształcenie studentów na studiach ukierunkowane jest na rozwój kompetencji potrzebnych menedżerom w małym i średnim biznesie przede wszystkim w zakresie zarządzania, finansów, prawa, podatków, księgowości, negocjacji, technik pracy menedżera, marketingu, spraw kadrowo-płacowych.

  Zarządzanie i prawo w biznesie: Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie to studia interdyscyplinarne czyli takie łączące wiele dziedzin nauki. Zajęcia umożliwiają uzyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Kierunek zarządzanie i prawo w biznesie przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, zwłaszcza prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego i podatkowego.

  Studia menedżersko-prawne: Studia na kierunku menedżersko-prawnym to innowacyjny kierunek studiów łączący wiedzę z zakresu prawa z praktycznymi umiejętności z obszarów zarządzania. Studia mają praktyczny charakter. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zarządzania i prawa niezbędne w pracy każdego menedżera. Istnieje podczas studiowania możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów.

  Zarządzanie produktami i procesami: Studia na kierunku zarządzanie produktami i procesami wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku. W trakcie studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych metoda zarządzania produktami i procesami. Studia pozwalają na nabycie umiejętności kształtowania i doskonalenia organizacji w oparciu o zarządzanie projektowe i procesowe. Słuchacze uzyskają umiejętności kompleksowej analizy, oceny oraz doskonalenia organizacji poprzez poznanie najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania projektami i procesami organizacji. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu projektowym i procesowym.

  Zarządzanie i technologia: Studia na kierunku zarządzanie i technologie mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę techniczną z wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii. W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę przydatną do zarządzania technologią w nowoczesnym ujęciu opartym na paradygmacie – zarządzania zasobami wiedzy. Zapoznają się z nowoczesnymi technologiami, będącymi motorami napędowymi współczesnej gospodarki, opanowują umiejętność opracowywania strategii technologicznej firmy.

  Zarządzanie operacyjne: Studia na kierunku zarządzanie operacyjne mają na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat zagadnień i roli zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, które obejmuje całość procesu zarządzania produkcją wyrobów i usług. Zajęcia obejmują planowanie technologii (proces produkcji), projekt systemu produkcji (wydajność i lokalizacja), kontrolę (planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, jakość, niezawodność, planowanie dystrybucji), wzory do produkcji, zarządzanie nowymi technologiami oraz zarządzanie obsługą serwisową.

  Organizacja i zarządzanie: Studia na kierunku organizacja i zarządzania mają na celu przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z dziedziny organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz jednostkami publicznymi. Studia mają charakter praktyczny. Studia są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania. Absolwent kierunku organizację i zarządzanie znajdzie zatrudnienie we wszystkich typach przedsiębiorstw i instytucjach publicznych na stanowiskach menedżerskich.

  Zarządzanie i dowodzenie: Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie realizowane są przez uczelnie mundurowe jednak mają charakter cywilny. Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, w tym: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Dodatkowo studenci pogłębiają wiedzę z zakresu dowodzenia, w tym procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. Absolwent kierunku zarządzanie i dowodzenie przygotowuje absolwenta do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z obronnością państwa: instytucje naukowe, administracja państwowa, przemysł obronny, jednostki sił zbrojnych.

  Innowacyjność produktu: Studia na kierunku innowacyjność produktu mają na celu przygotować absolwenta do podejmowania działań z zakresu prognozowania popytu na produkt, identyfikowania nisz rynkowych, opracowywania planów rozwojowych organizacji. Dodatkowo absolwent uzyska wiedzę z zakresu prowadzenia projektów związanych z opieką nad produktem.

  Studia w Warszawie i na Mazowszu

  Warszawa, to zdecydowanie największy ośrodek akademicki w naszym kraju. Każdego roku na warszawskich uczelniach kształci się aż 250 tysięcy studentów, na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia. Jednocześnie każdego roku mury uczelni w roli absolwentów opuszcza ponad 60 tysięcy osób, co robi duże wrażenie. Warszawa to stolica kraju, która jest bardzo dobrze położona geograficznie względem pozostałych regionów. Studenci mogą skorzystać z bardzo szerokiej oferty studiów. Na wszystkich uczelniach państwowych i prywatnych jest to około 500 różnych kierunków. Warszawskie uczelnie posiadają bardzo nowoczesną infrastrukturę, w tym wysokiej jakości laboratoria, symulatory oraz centra konferencyjne. Dzięki temu, studiowanie w Warszawie jest bardzo komfortowe. Nie samą nauką człowiek żyje, w życiu studenta musi znaleźć się również przestrzeń na odpoczynek. W Warszawie studenci znajdą około 90 parków, a na obrzeżach miasta Kampinoski Park Narodowy, który jest doskonałym miejscem na całodzienny wypad. Odpoczywać można również na plażach i bulwarach nadwiślańskich. Fani życia nocnego i spędzania czasu w klimatycznych pubach i barach również powinni być zachwyceni. Na uwagę zasługuje również warszawska starówka, po której spacerować można bez końca. Infrastruktura uczelniana oraz rozrywkowa w Warszawie wzajemnie się uzupełniają. Jeżeli lubicie aktywny wypoczynek to zadowoli Was około 650 kilometrów dróg rowerowych. Wśród kulturalnych wydarzeń, dużą popularnością cieszą się spektakle na 50 scenach teatralnych oraz kina studyjne. Poza Warszawą, studiowanie w województwie mazowieckim możliwe jest również w mniejszych ośrodkach: Pułtusku, Żyrardowie, Siedlcach, Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Podkowie Leśnej, Łowiczu, Wyszkowie, Przasnyszu, Płońsku, Otwocku, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Józefowie, Mińsku Mazowieckim, Pruszkowie, Wołominie i Sochaczewie. Pokazuje to tylko skalę możliwości i potencjał studiowania w województwie mazowieckim.

  Menadżerskie studia podyplomowe i MBA w Warszawie i na Mazowszu

  Gdzie w Warszawie i na Mazowszu zdobywać wiedzę z zarządzania - na studiach podyplomowych i Master of Business Administration stacjonarnych i on-line?

  Praca po studiach z zarządzania

  Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku zarządzanie na warszawskich i mazowieckich uczelniach?

  Praca po studiach z zakresu zarządzania

  Studia na kierunkach zarządczych należą do wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w banku, finansach czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się prawa. Przyszli menedżerowie muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje bankowe oraz cały sektor finansowy. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością zarządzania, kierowanie oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres. Zarządzanie to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił jako menadżer. Po studiach menadżerskich możliwości pracy można podzielić na dwie ścieżki kariery: własny biznes albo praca “dla kogoś”, w firmie zatrudniającej na stanowiskach związanych ze sprzedażą, marketingiem, PR, HR, FiR, logistyką, zarządzaniem jakości. Pierwsza możliwość to założenie samodzielnie lub z innymi partnerami przedsiębiorstwa – zostanie właścicielem firmy. Bardzo często liczy się pomysł na stworzenie innowacyjnych produktów i usług oraz sprawność w poszukiwaniu finansowania, np. w funduszach venture capital. Tutaj konkurencja nie jest mała, bo nowe przedsiębiorstwa “start up-y’ powstają masowo, ale tylko część z nich znajduje inwestora chcącego sfinansować pierwszy etap działalności. Natomiast praca etatowa w cudzej firmie zaczyna się od przeglądania setek ofert pracy, wysyłanie dziesiątków aplikacji, przechodzenie przez poszczególne etapy rekrutacji, a potem mozolne budowanie ścieżek kariery w bardzo konkurencyjnym środowisku. Zatem ani w jednym, ani w drugim przypadku lekko nie będzie – ale obie ścieżki mogą dać wiele satysfakcji, także finansowej.

  Zawód: menadżer (dyrektor, prezes zarządu, członek zarządu): Nikt nie zostaje dyrektorem, ani prezesem przedsiębiorstwa zaraz po studiach z zarządzania. No, chyba że decyduje się na założenie własnej firmy albo staje się menedżerem w firmie rodzinnej. Jednak praca dla absolwenta studiów menadżerskich wiedzie na sam szczyt hierarchii firmowej przede wszystkim metodą mozolnych awansów od najniższych stanowisk związanych z realizacją zadań, projektów, procesów w poszczególnych obszarach działalności biznesowej: sprzedaży, marketingu, PR, HR, FiR, logistyki, zarządzania jakością. Zwykle stanowisko nosi nazwę specjalista do spraw – sprzedaży, księgowości, marketingu, jakości itd. Potem w miarę nabierania doświadczenia i nabywania nowych kompetencji można awansować w obecnej organizacji lub poszukać na rynku pracy stanowiska o większych kompetencjach, odpowiedzialności i oczywiście lepiej wynagradzanego. Mogą to być zarówno ścieżki awansu związanego z bardziej skomplikowanymi zadaniami (starszy specjalista, główny specjalista), jak i z objęciem funkcji zarządczych (szef zespołu, kierownik działu, Połączenie doświadczenia, sukcesów biznesowych, miękkich kompetencji, talentu, wytrwałości, ciężkiej pracy i szczęścia może doprowadzić do pracy na stanowisku prezesa w zarządzie lub radzie nadzorczej przedsiębiorstwa po kilkunastu latach (a czasami już po kilku, a niekiedy dopiero pi kilkudziesięciu).

  Zawód: przedsiębiorca – właściciel firmy: Studia menadżerskie dobrze przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zawód przedsiębiorcy należy do bardzo wymagających w naszym kraju. Prowadzenie własnego biznesu jest dla osób wytrwałych, które dążą do określonego celu. Aby ułatwić sobie start na tym trudnym rynku warto ukończyć na początek odpowiednie studia. Studia z zakresu finansów i rachunkowości wydają się być najlepszym rozwiązaniem, gdyż już na start wiemy jakie czekają nas koszty i rozwiązania podatkowe. Dodatkowo potrafimy przygotować analizę szans i zagrożeń. Zawód choć trudny to potrafi dawać wiele satysfakcji, ponieważ wszystko co robimy robimy dla siebie i każdy sukces smakuje podwójnie. Absolwent kierunku związanego z zarządzaniem przygotowani są do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Słuchacze uczą się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy co pozwala im na prowadzenie własnego biznesu.

  Menedżer projektu – project manager: Studia menadżerskie dobrze przygotowują do zawodu menedżera projektu. Praca menedżera projektu polega na tym aby konkretne zadanie było przeprowadzone w odpowiedni sposób, a przez to rozumiemy: brak chaosu, jasno określone zadania i termin, jasno określone obowiązki. Właśnie w tym celu zatrudniany jest project manager. Osoba na tym stanowisku zarządza grupa osób odpowiedzialnych za tworzenie projektu, w taki sposób aby ze wszystkim zdążyć na czas. Dodatkowo osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za wykonanie biznesplanu, analizę rynku oraz monitoruje działania konkurencji. Jest to swego rodzaju łącznik między pracownikami, a zarządem i firmami zewnętrznymi. Menedżer projektu znajdzie zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie, w którym przeprowadzane są prace projektowe. Absolwenci kierunków związanych z zarządzaniem, przedsiębiorczością, ekonomią i biznesem będą musieli nieustannie się uczyć, by sprostać wymogom nowoczesnego handlu i być na bieżąco z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Studia dają możliwość znalezienia pracy jako menedżerowie projektu, menedżer innowacji, specjalista ds. pozyskiwania funduszy, animator ds. przedsiębiorczości, animator gospodarczy ds. rozwoju technologicznego czy animator gospodarczy ds. rozwoju regionalnego. Osoby, które ukończyły studia są w stanie w sposób naukowy i transdyscyplinarny zajmować się złożonymi kwestiami społeczeństwa cyfrowego. Posiadają podstawową wiedzę niezbędną do opracowania i wdrożenia koncepcji przedsiębiorczości oraz pracowania nad projektami.

  Praca w handlu, sprzedaży: Studia menadżerskie dobrze przygotowują do zawodu doradcy klienta. Praca na stanowisku specjalisty/doradcy do spraw sprzedaży polega na kompleksowej obsłudze klienta. Osoba zatrudniona na tym stanowisku aktywnie wspiera sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie handlowej firmy dla klientów indywidualnych oraz firm. Do głównych obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, przygotowanie ofert w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby klienta, utrzymywanie relacji z aktualnymi klientami firmy oraz dbanie o wizerunek. Specjalista ds. sprzedaży powinien mieć minimum średnie wykształcenie, jednak wraz z rozwojem tego stanowiska oczekuje się od kandydatów ukończenia szkoły wyższej o preferowanym profilu ekonomicznym lub zarządczym. Dodatkowo od osób zatrudnionych na tym stanowisku wymaga się prawa jazdy kat. B oraz znajomości języka angielskiego. Poza tym pracownik powinien cechować się zdolnościami negocjacyjnymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością, samodzielnością, wysoką kulturą osobistą. Specjalista ds. sprzedaży może pracować w różnych obszarach np. branży spożywczej, kosmetycznej chemicznej, farmaceutycznej, technologicznej, motoryzacyjnej czy firmach produkcyjnych. Absolwenci kierunków zarządczych znajdą ciekawą pracę jako doradca klienta i ekspert ds. procesów inwestycyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu przedsiębiorstwach, w agencjach rynku inwestycyjnego, w jednostkach gospodarki komunalnej, w biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz w organach administracji państwowej.

  Praca w marketingu: Studia menadżerskie dobrze przygotowują do zawodu marketingowca. Studia na tych kierunkach mają zwykle praktyczny charakter i dobrze przygotowują do wykonywanego zawodu. Praca marketingowca bardzo często zależy od tego dla jakiej instytucji pracuje. Współcześnie za skuteczną sprzedaż wielu produktów odpowiadają działy marketingu, które to przygotowują to coraz bardziej wymyślne kampanie marketingowe tak aby klienci byli zainteresowani zakupem, nie tylko tu i teraz ale również związali się emocjonalnie z firmą. Pozwala to wówczas na przyciągnięcie do firmy wielu nowych klientów, ale również utrzymanie ich na lata przy sobie. Dzięki temu firma może w trybie długoletnim możliwości swojej sprzedaży i zarządzania portfelem. Dlatego też specjaliści ds. marketingu mają za zadanie jak najlepiej poznać klienta, aby w prawidłowy sposób dostosować do niego kampanię. Aby zostać marketingowcem należy mieć wykształcenie średnie, jednak wraz z rozwojem i profesjonalizacją zawodu coraz częściej wymaga się ukończenie studiów kierunkowych z zakresu zarządzania i marketingu. Przyszli twórcy kampanii reklamowych znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które oferują swoje produkty oraz agencjach i domach marketingowych. Absolwenci studiów z zakresu zarządzania i marketingu mogą znaleźć zatrudnienie jako marketingowcy, kierownicy i menedżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych, biznesie, bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej.

  Praca w logistyce: Czy, aby wysłać paczkę śrubek z magazynu w Pcimiu do fabryki w Biłgoraju, trzeba ukończyć specjalistyczne studia? Wydawać by się mogło, że to fanaberia i takie zadanie może zrealizować każdy manager z głową na karku. Przyjrzymy się jednak naszemu problemowi nieco bliżej. Dystrybucja jakiegokolwiek towaru generuje koszty. Człowiek, przed którym stoi zadanie znalezienia optymalnego transportu między dwoma miejscami musi ocenić setki różnych możliwości. I to niezależnie od tego, czy miejsce wysyłki i dostawy dzieli kilka, czy kilkanaście tysięcy kilometrów (jak w logistyce międzynarodowej) albo kilkaset metrów (jak w procesach logistycznych w ramach jednej firmy). Specjalista zajmujący się logistyką musi za każdym, razem analizować koszty, czas, ryzyko, a także długotrwałe relacje ze współpracownikami z innych działów firmy, zleceniodawcami lub podwykonawcami. Oczywiście wybór osoby lub firmy odpowiedniej dla danego etapu tzw. łańcucha logistycznego, nie kończy całego procesu. Do ustalenia są jeszcze opłaty (np. cła), warunki transportu (np. możliwa ekspozycja towaru na niekorzystne warunki atmosferyczne), czas i sposób rozładowania towaru, a także dostarczenie przesyłki just-in-time (dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebna). Oczywiście manager zarządzający taką operacją musi uwzględnić także możliwość redukowania kosztów, np. poprzez akumulację produktów w ramach możliwie najmniejszej ilości cykli transportowych. Wygląda na to, że logistyk musi mieć nie tylko sprawny rozum i fachowe oprogramowanie, ale także bardzo głęboką i rzetelną wiedzę o planowaniu, realizacji i kontroli procesów związanych z dystrybucją różnego rodzaju dóbr. Absolwent dobrze poprowadzonych studiów raczej nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Jego uczelnia zapewniła mu świetne praktyki zawodowe oraz pierwsze kontakty, które pomogły mu, na długo przed ukończeniem studiów, stworzyć pierwszą profesjonalną sieć branżowych znajomości. Umiejętność posługiwania się kilkoma językami obcymi pozwala na uzyskanie pracy z bardzo ciekawymi perspektywami rozwoju. Różnego rodzaju korporacje pozwalają takim osobom na obranie drogi awansu zawodowego. Dzięki rozległej wiedzy z zakresu logistyki i informatycznych narzędzi, które wspierają ten proces, absolwenci będą odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach średniego szczebla. Specjalistyczna wiedza branżowa i doskonała znajomość języka angielskiego czyni z absolwentów kierunku Technologie informatyczne w logistyce wartościowych i poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Wybrane stanowiska, na których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu, specjalista ds. sprzedaży, agent ds. zakupów, zaopatrzeniowiec, pracownik działu logistyki i transportu, spedytor, specjalista ds. rozwoju rynku, specjalista ds. zarządzania magazynem.

  Praca przy kontroli jakości: Do zawodu specjalisty ds. kontroli jakości najlepiej przygotowują studia z zakresu towaroznawstwa i zarządzania, w szczególności zarządzania jakością, inżynierii produkcji, inżynierii zarządzania. Praca na stanowisku specjalisty ds. kontroli jakości polega na całościowym kontrolowaniu procesu produkcji w celu wsparcia zapewnienia odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów. Każda fabryka musi spełniać szereg wymagań związanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, polityką wewnętrzną firmy oraz otrzymanymi certyfikatami. Coraz więcej firm produkcyjnych decyduje się certyfikować swoje wyroby, a co za tym idzie spełniać bardzo wysokie normy. Aby kontrolować proces produkty zgodny z normami zatrudnia się specjalistów ds. jakości. Osoby te przechodzą specjalistyczne szkolenia, a następnie pełnią nadzór nad produkcją. Dodatkowo prowadzą dokumentację, która później podlega kontroli podczas audytu. Od specjalistów wymaga się wykształcenia wyższego z kierunku zarządzanie lub pokrewnych oraz znajomości zagadnień i procedur zarządzania systemami jakości. Osoby o takim wykształceniu znajdą zatrudnienie w każdej firmie produkcyjnej. Absolwent kierunku zarządzanie jakością, towaroznawstwo znajdzie zatrudnienie jako: kierownik działu kontroli jakości, specjalista ds. zarządzania jakością, specjalista ds. zapewnienia jakości, kontroler jakości, inżynier jakości, specjalista ds. systemu zarządzania jakością.

  Rynek pracy w Warszawie i na Mazowszu

  Rynek pracy w Warszawie jest bardzo rozbudowany i przyjazny absolwentom. Pracę można podjąć w wielu sektorach. Na uwagę zasługuje również bardzo niskie bezrobocie, które wynosi obecnie około 2%. Pokazuje to jak dużo pracy jest w Warszawie i jak wiele możliwości otwiera się przed studentami. Absolwenci warszawskich uczelni bardzo płynnie wchodzą na rynek pracy. Na łączenie obowiązków studenckich ze służbowymi decyduje się również wielu aktualnych studentów. Bardzo niska stopa bezrobocia w Warszawie bezsprzecznie jest magnesem dla osób, które szukają dla siebie dogodnej lokalizacji do studiowania. Jest ona również znacznie niższa od średniej krajowej. Łączna stopa bezrobocia dla całego województwa mazowieckiego wynosi około 5%, dzięki czemu również jest niższa od średniej krajowej. Korzystają na tym absolwenci uczelni na Mazowszu. Gdzie szukać pracy w Warszawie i na mazowszu? W regionie znajduje się wiele dużych zakładów pracy. Warszawa to miejsce, gdzie swoje centrale ma wiele koncernów międzynarodowych oraz znajdują się siedziby dużych polskich firm. Wśród nich warto wymienić między innymi: PGE Polską Grupę Energetyczną (potentat energetyczny), PZU S.A., PKO BP S.A., LUX MED Sp. z o. o., Nestle Polska S.A. DPD Polska Sp. z o. o., Orbis S.A. i Polimex-Mostostal S.A. To firmy, w których z powodzeniem swoją karierę zawodową mogą rozpocząć absolwenci studiów technicznych, informatycznych, budowlanych, czy biznesowych. Warszawa to miasto przyjazne innowacjom, powstaje tu wiele startupów, które poszukują młodych i zdolnych osób oraz ważne centrum usługowe. Poza stolicą również znajduje się wiele ciekawych firm, wśród nich między innymi zakłady produkcyjne LG Electronics w Mławie, Chronoss Industry Service z Pionek, trumpf Huettinger Sp. z o. o. z Zielonki, czy Zakład Drobiarski Sp. z o. o. ze Stasina. Jeżeli chodzi o rynek pracy, Warszawa i województwo mazowieckie są jednym z najlepszych wyborów dla studentów.

  Bankowość

  Przedsiębiorstwo bankowe i jego otoczenie, zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, rachunkowość bankowa oraz zarządzanie ryzykiem bankowym to obszary, w których poruszają się studenci bankowości. Sektor finansowy w Polsce po latach zmian jest nowoczesny i ciągle się rozwija. Bankowość przygotowuje studentów do wymagającej pracy w instytucjach finansowych. Najczęściej wykładane przedmioty: nowoczesne techniki sprzedaży produktów bankowych, etyka i standardy

  Czytaj więcej »

  Zawód: Księgowy

  Wizja drobiazgowego zbierania i rozliczania setek faktur nie przeraża Cię? Bezgranicznie kochasz Excela, a praca z cyferkami to Twoje marzenie? Jesteś osobą dokładną, precyzyjną i kreatywną? Może nie uwierzysz, ale będziesz doskonałym księgowym! Zapomnieliśmy jeszcze dodać, że musisz również być opanowany, gdyż czekają Cię bezpośrednie kontakty z przedstawicielami ZUSu i Urzędu Skarbowego… Kim jest księgowy? Mianem księgowego określamy osobę zatrudnioną

  Czytaj więcej »

  Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

  Broker ubezpieczeniowy przygotowuje dla klienta ofertę ubezpieczenia, doradza. Orientuje się w zawiłościach prawnych i ekonomicznych, jest marketerem i negocjatorem. Umiejętności takie można zdobyć na studiach podyplomowych Dyplomowany broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Rekrutacja trwa. Studia Dyplomowany broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny zostały przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

  Czytaj więcej »
  Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
  Akceptuję