Site logo

Turystyka uzdrowiskowa i SPA

Zła kondycja zdrowotna współczesnego społeczeństwa, stres i brak ruchu a także szkodliwy wpływ środowiska miejskiego, stały się przyczyną wypracowania w społeczeństwie intensywnie działających struktur promujących postawy prozdrowotne. W konsekwencji, w ostatnich czasach rozwinęła się znacznie gałąź branży turystycznej związana z ośrodkami rehabilitacyjnymi, uzdrowiskami i centrami SPA. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez klientów tego sektora usług na uczelniach w całym kraju powstały liczne specjalności oferujące kompleksowe wykształcenie z zakresu odnowy biologicznej, promocji zdrowia, pielęgnacji urody czy fitnessu oraz innych aktywności ruchowych.

Najczęściej wykładane przedmioty:

regiony turystyczne świata, historia kultury, socjologia czasu wolnego, badania rynku turystycznego, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, język obcy specjalizacyjny,
polityka turystyczna i zdrowotna, marketing turystyki zdrowotnej i rekreacji, rynek turystyczny i uzdrowiska, zachowania konsumentów rynku turystyki zdrowotnej, produkty turystyki zdrowotnej, informatyka w turystyce i rekreacji, doradztwo turystyczne,
przyrodnicze uwarunkowania turystyki uzdrowiskowej i SPA, podstawy fizjoterapii,
podstawy medycyny uzdrowiskowej, zabiegi i infrastruktura SPA;

Po studiach:

Absolwent powinien znaleźć zatudnienie w sanatoriach i prewentoriach uzdrowiskowych, ośrodkach odnowy biologicznej, hotelach i pensjonatach, centrach: SPA, wellness, fitness. Może pracować na stanowisku:
– menedżer obiektu uzdrowiskowego
– specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego w zakresie ośrodków odnowy biologicznej
– specjalista ds. promocji obiektów uzdrowiskowych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Administrowanie turystyką w UE

Studiowanie tej specjalności ma przybliżyć studentom bieżące problemy i trendy w sektorze turystyki międzynarodowej, zapoznać ich z metodami administrowania instytucjami rekreacji i turystyki. Umożliwia ona

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję