Transport lotniczy

Studia te umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi portów lotniczych, zaplecza lotniczego, eksploatacji środków oraz infrastruktury transportu lotniczego. Kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu lotniczego.

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy techniki lotniczej, napędy statków powietrznych, eksploatacja środków transportu lotniczego, logistyka w transporcie lotniczym, diagnostyka środków transportu lotniczego, zasady funkcjonowania lotnisk, bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, ekologia w transporcie lotniczym, zarys prawa lotniczego, zarządzanie i ekonomika transportu lotniczego, zagadnienia współczesnego lotnictwa.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy przy obsłudze portów lotniczych, zaplecza lotniczego, eksploatacji środków oraz infrastruktury transportu lotniczego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.