Site logo

Studiuj Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Łódzkim

Studia dostarczają zintegrowanej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym (przyrodniczym, ekonomicznym oraz społecznym), rozwijają umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska na kierunki zagospodarowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach i firmach zajmujących się przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowaniem polityki przestrzennej i środowiskowej, planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesami zarządzania w jednostkach administracji terytorialnej.


Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: urzędnik samorządowy, pracownik agencji nieruchomości, pracownik biura planistycznego, specjalista administracji publicznej ds. rozwoju lokalnego, specjalista w pracowni GIS (Geographic Information System).

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję