Studia na kierunku zootechnika. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

W zakresie badań zootechniki mieszczą się takie dziedziny, jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo czy mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej. Warto zastanowić się na wybraniem tego kierunku, jeżeli jest się osobą cierpliwą, dokładną i dociekliwą. Jednak najważniejsze jest zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Należy pamiętać o tym, że zootechnika to coś zupełnie innego niż weterynaria. Podczas gdy weterynarz zajmuje się pojedynczymi przypadkami, zootechnik zajmuje się opracowywaniem technik hodowli czy żywienia.

Jak wygląda program studiów na zootechnice

Student kierunku zootechnika zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu:

 • chowu i hodowli zwierząt,
 • oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • podstaw produkcji roślinnej,
 • projektowania produkcji,
 • organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym,
 • kierowania zespołami ludzkimi,
 • prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Oprócz zajęć teoretycznych w trakcie swojej edukacji w tym kierunku student na pewno będzie miał możliwość udziału w zajęciach praktycznych. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia, audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku zootechnika? Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku zootechnika

Absolwent zootechniki może podjąć pracę w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • instytucjach zajmujących się doradztwem rolniczym, nadzorem hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • gospodarstwach rolnych.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.