Site logo

Studia na kierunku towaroznawstwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Towaroznawstwo jest jednym z tych kierunków, które nie mają swojej reprezentacji w programach szkół średnich, dlatego zwykle nie jest pierwszym wyborem osób kandydatów na studia. Uważa się, że towaroznawstwo stanowi pomost między ekonomią a przemysłem produkcyjnym lub przetwórczym. Ekonomia to dziedzina, która bada i pomaga optymalizować koszty, natomiast istotą przemysłu jest produkcja i przetwarzanie towarów. Wraz z towaroznawstwem, te dwie dziedziny tworzą bardzo istotny obszar wiedzy, pozwalający na zarządzanie każdym przedsiębiorstwem.

Rekrutacja na studia o kierunku towaroznawstwo

Skoro wiedzy towaroznawczej właściwie nie ma w programie szkoły średniej, czy można przed maturą powiedzieć sobie, że prawdziwa nauka rozpocznie się wraz z początkiem studiów? Mamy smutną wiadomość… towaroznawstwo nie jest wiedzą, która ma charakter samowystarczalny. Podstawy tej dziedziny znajdują się na terenie matematyki, chemii, fizyki czy biologii. Te właśnie przedmioty są bardzo często brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej. Oczywiście istotne są także języki obce. W niektórych uczelniach o jedno miejsce rywalizuje nawet kilka osób, warto więc odpowiednio przygotować się do matury, aby zwiększyć swoje szanse rekrutacyjne.

Jak wygląda program studiów na towaroznawstwie

Programy studiów na tym kierunku są zwykle wypełnione do granic możliwości. Nic w tym dziwnego! Do opanowania jest bardzo wiele dyscyplin. Studia muszą zapewnić przyszłemu towaroznawcy solidną dawkę wiedzy i umiejętności w różnych obszarach, należą do nich: problemy prawne, badania jakości, praca w laboratorium, znajomość surowców i procesów produkcyjnych, a nawet problemów związanych z ustaleniami międzynarodowych instytutów, określających dopuszczalne ilości wybranych substancji w produktach końcowych. Nauka na tym kierunku może okazać się więc dość angażująca. Dobrą rekompensatą jest, jak się wydaje, możliwość poznawania różnorodnych technologii, praca w nowoczesnych laboratoriach i ciekawe perspektywy zawodowe!

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku towaroznawstwo? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po towaroznawstwie

Pod względem możliwości poszukiwania pracy i szans na zatrudnienie towaroznawstwo należy do atrakcyjnych kierunków studiów. Choć są to studia o charakterze specjalistycznym, istnieje bardzo wiele miejsc pracy, w ramach których kompetencje i wiedza absolwenta Towaroznawstwa jest niezbędna.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zarządzanie produktem i usługą

Wyzwaniem stojącym przed menedżerami produktu (linii produktów) jest zaproponowanie klientowi satysfakcjonującej oferty, a z drugiej strony zapewnienie firmie jak największych zysków ze sprzedaży. Należy pamiętać, że szczególnym rodzajem produktu

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję