Site logo

Studia na kierunku pedagogika specjalna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Niewiele jest kierunków studiów, które przygotowują do zawodów wymagających nie tylko wysokiego poziomu merytorycznego i rzetelnej wiedzy, ale także niezwykłego zaangażowania i poświęcenia. Niewątpliwie jednym z nich jest pedagogika specjalna. Od pedagoga specjalnego wymaga się bardzo dużej, nierzadko medycznej wiedzy dziedzinowej, wielkiego serca i nieustannego wchodzenia w pełne ciepła i serdeczności relacje z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem studiów w tej dziedzinie, koniecznie zapoznaj się z artykułem.

Pedagogika specjalna – jakie to studia?

Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne

Pedagogika ma niestety opinię bardzo łatwych studiów, na które trafiają ludzie, którzy nie otrzymali wymarzonego indeksu na psychologii, socjologii, czy nawet wstępu na kierunki lekarskie. Takie przeświadczenie okazuje się bardzo zwodnicze już w trakcie pierwszego semestru studiów, kiedy to początkujący pedagodzy zapoznają się z subdyscyplinami pedagogiki specjalnej, takimi jak:

 • surdopedagogika;
 • tyflopedagogika;
 • oligofrenopedagogika;
 • pedagogika rewalidacyjna i wieloma innymi.

Trzeba też wiedzieć, że pedagogika jest dziedziną rozpiętą pomiędzy naukami społecznymi i humanistycznymi, dlatego studenci muszą opanować zagadnienia związane z socjologią, psychologią, ale także filozofią i kulturoznawstwem. Pedagodzy w trakcie studiów realizują praktyki zawodowe, uczestniczą w ćwiczeniach, warsztatach, wykładach i seminariach.

Profil kandydata na pedagogikę specjalną

Proces rekrutacyjny na kierunki pedagogiczne przebiega zwykle zgodnie z aktualnymi wytycznymi danego wydziału pedagogiki. Bardzo wiele zależy od świadectwa maturalnego. Próg określony w liście rankingowej decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata. Niektóre wydziały, wprowadzają także rozmowy kwalifikacyjne, aby poznać motywację i zaangażowanie kandydatów. Warto pamiętać o sprawdzaniu stron internetowych uczelni oraz komunikatów rekrutacyjnych, by zawczasu wybrać odpowiednie przedmioty maturalne i ich poziom. Pedagog musi być osobą wszechstronną, dlatego nauka w szkole średniej to świetna okazja, by popracować nad zasobem wiadomości, słownictwa i rozumieniem świata społecznego oraz politycznego.

Jak wygląda program studiów na kierunku pedagogika specjalna

Wybrane przykładowe przedmioty kierunku pedagogika specjalna:

 • podstawy filozofii,
 • podstawy socjologii,
 • podstawy pedagogiki,
 • podstawy psychologii,
 • biomedyczne podstawy rozwoju,
 • historia wychowania wykład,
 • technologie informacyjne laboratorium,
 • psychologia rozwoju i osobowości,
 • psychologia kliniczna,
 • metody badań pedagogicznych,
 • diagnostyka pedagogiczna.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku pedagogika specjalna. Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy absolwenta pedagogiki specjalnej

Pedagodzy specjalni znajdują zwykle zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ostatnich latach znacząco zwiększyło się społeczne zainteresowanie ludźmi sprawnymi inaczej, na szczęście w ślad za tym zainteresowaniem poszły fundusze, pozwalające na zatrudnianie odpowiedniej liczby specjalistów.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Nauczyciel

Obyś cudze dzieci uczył! Fakt, że wśród polskich przysłów pojawiło się właśnie to, świadczy o tym, że zawód nauczyciela nie należy do łatwych. Co przychodzi

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję