Studia na kierunku obronność. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Chcesz w przyszłości studiować na kierunku obronność? Kierunek jest dla osób zainteresowanych pracą w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Nie są to studia dla każdego: idealny kandydat powinien wykazywać się wysokim poziomem wiedzy na temat ochrony państwa i obywateli. Co bardzo ważne, program studiów zakłada również intensywną naukę języka obcego, dlatego już w szkole średniej powinieneś być dobry z języka angielskiego.

Jak wygląda program studiów na obronności?

W programie studiów znajdują się zajęcia dotyczące ochrony i obrony życia oraz wartości ludzkich, instytucji państwa, symboli narodowych, kultury, mienia i środowiska przed wszelakimi zagrożeniami. Absolwent uzyskuje certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku obronność. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku obronność:

Absolwent specjalności obronność państwa przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych będzie sprawnie funkcjonował z zespołami w organizacjach publicznych związanych z obronnością państwa. Posiadając umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, będzie umiejętnie kierował zespołem oraz skutecznie przeciwdziałał lub eliminował powstałe zagrożenie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję