Site logo

Zawód: Detektyw

Na początek chcielibyśmy Cię uspokoić: jeśli chcesz zostać detektywem, to wcale nie musisz biec do fryzjera, żeby ostrzyc się „na Rutkowskiego”. Przyda Ci się jednak wysoka sprawność fizyczna, odporność na stres, analityczny umysł i bardzo gruntowna wiedza z zakresu prawa i kryminalistyki. Na co zatem czekasz? Czytaj dalej…

Kim jest detektyw i czym się zajmuje?

Rutkowski… przyznaj się bez tortur, że takie właśnie było Twoje pierwsze skojarzenie, prawda? No cóż, Rutkowski jest co prawda najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem tego fachu, ale w świetle obowiązujących przepisów nie jest nawet licencjonowanym detektywem. Właściciel niezwykle widowiskowej fryzury zajmuje się głównie porwaniami i zaginięciami osób, ale to zaledwie kropla w morzu obowiązków, które każdego dnia muszą wykonywać detektywi.
Do najpopularniejszych spraw można oczywiście zaliczyć problemy rodzinne, które nieodzownie łączą się ze zdradami i zniknięciami, ale także skomplikowane postępowania spadkowe. Detektywi zajmują się ponadto:

 • wywiadem gospodarczym, czyli ustalaniem wiarygodności osób fizycznych oraz przedsiębiorstw,
 • przestępstwami dokonywanymi na terenie zakładów pracy,
 • poszukiwaniem skradzionych przedmiotów o dużej wartości,
 • przestępstwami handlowymi,
 • ustalaniem tożsamości osób dokonujących czynów zabronionych za pośrednictwem internetu.

Niezwykle trudno jest opisać standardowy dzień pracy detektywa – wszystko zależy bowiem od charakteru sprawy, którą aktualnie się zajmuje. Zdecydowaną większość pracy wykonuje się jednak poza biurem.

Detektywi pracują z reguły samodzielnie lub, w przypadku większych agencji detektywistycznych, mają swoich asystentów, którzy mogą wykonać za nich niektóre czynności. Zdarzają się ponadto sprawy o wysokim stopniu skomplikowania, które wymagają jednoczesnej obserwacji wielu miejsc i osób – w takich przypadkach „w akcję” zaangażowanych jest kilku detektywów.

Łatwo zatem się domyśleć, że praca detektywa nie należy do prostych, łatwych i przyjemnych. Odporność na stres i wysoka sprawność fizyczna to absolutna podstawa. Należy również pamiętać o tym, że czas pracy detektywa jest nienormowany

Jak zostać detektywem?

Ustawą, która określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych jest Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Wniosek o wydanie licencji detektywistycznej składa się do komendanta wojewódzkiego policji. Kolejnym etapem jest konieczność przystąpienia do państwowego egzaminu, który organizowany jest co około 6 miesięcy. Na tematykę egzaminu składają się następujące elementy: ochrona danych osobowych, kryminalistyka oraz wybrane aspekty prawa karnego i cywilnego.

Zaliczenie egzaminu i następnie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkuje uzyskaniem wpisu do rejestru licencjonowanych detektywów prowadzonego przez MSW. Uzyskanie tego wpisu jest równoznaczne z możliwością legalnego wykonywania zawodu detektywa.

Jeśli możemy zatem coś doradzić, to polecamy zapoznać się z ofertą kierunków związanych z KRYMINALISTYKĄ ORAZ KRYMINOLOGIĄ. Można je obecnie znaleźć w ofercie kształcenia kilku uczelni w Polsce. Ukończenie tych kierunków na pewno będzie bardzo pomocne, a wiedza wyniesiona i umiejętności wyniesione z zajęć na pewno nie raz i nie dwa przydadzą się w codziennej pracy.

Ile zarabia detektyw?

Wysokość zarobków detektywa jest praktycznie niemożliwa do oszacowania, gdyż zależy od ilości przyjmowanych zleceń, ich specyfiki i zasobności portfela samego klienta. Najbardziej doświadczeni detektywi z wieloletnim doświadczeniem w branży mogą liczyć na bardzo wysokie zarobki.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję