Studia na kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Główną ideą kształcenia na MISH (tak brzmi najpopularniejsza nazwa tych studiów) jest stworzenie najlepszym kandydatom możliwości samodzielnego wyboru dziedzin wiedzy, które będą stanowiły program studiów. Nie od dziś wiadomo, że istnieją studenci, którym nie wystarczały dwa kierunki nauki i chcąc zajmować się przedmiotem, który wymagał interdyscyplinarnego podejścia, musieli rezygnować z niektórych aspektów badań.

Table Of Contents

Profil kandydata na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Omawiane tu studia należą do grupy kierunków, które zaistniały stosunkowo niedawno w polskim krajobrazie akademickim. Studia stworzone są by zapewnić jak najlepsze warunki nauki osobom nieprzeciętnym, dlatego część miejsc przeznaczona jest zwykle dla laureatów konkursów i olimpiad. Świetnie zdana matura nie wystarczy, by stać się studentem MISH. W większości uczelni, które mają w ofercie te studia, najważniejszym kryterium rekrutacyjnym jest rozmowa z kandydatem. Dzięki dwustopniowej rekrutacji komisja kwalifikacyjna ma możliwość zapoznać się z motywacjami, zdolnościami i predyspozycjami kandydata.

MISH

Studia międzywydziałowe lub międzyobszarowe charakteryzują się dość specyficznym podejściem do kształtowania programu nauki. Student ma bowiem decydujący wpływ na listę przedmiotów, które w danym semestrze go obowiązują. Swoje decyzje konsultuje z tutorem, a więc opiekunem naukowym, który w sposób indywidualny traktuje każdego studenta. Raczej nie ma sensu w tym wypadku pytać, czy studia są trudne czy nie. Na MISH studiują zwykle pasjonaci, tworząc grono osób, dla których badanie problematyki, która stanowi przedmiot ich zainteresowania jest niezwykle ważne.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po międzywydziałowych indywidualnych studiach humanistycznych

Lista potencjalnych miejsc pracy dla absolwentów MISH nie ma granic. Część z nich wybiera dalszy rozwój naukowy, aplikując na studia doktoranckie w kraju i zagranicą. Inni bardzo łatwo adaptują się do realiów świata biznesu i szybko odnajdują się w świecie korporacji i relacji wolnorynkowych. Także administracja państwowa jest zainteresowana zatrudnianiem absolwentów tego kierunku.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję