Studia na kierunku matematyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Matematyka jest nazywana królową nauk. W jakim sensie i w jakim znaczeniu używa się tego określenia? Czy rzeczywiście znajomość matematyki pozwala lepiej rozumieć świat? Dyscypliny wiedzy ułożone są hierarchicznie, jedne są bardziej podstawowe, inne korzystają z wypracowanego już dorobku nauki. W tym znaczeniu matematyka jest jedną z podstawowych dziedzin, ponieważ niezbędna jest do rzetelnego uprawiania nauk przyrodniczych, ekonomii, socjologii, a nawet politologii.

Profil kandydata na matematykę

Talent matematyczny jest raczej łatwo rozpoznawalny, uczniowie obdarzeni takimi zdolnościami z łatwością uczą się chemii, fizyki i oczywiście matematyki. Aby rozwijać w ramach studiów umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dyscyplinę oraz zdolność do wyciągania słusznych wniosków z podanych przesłanek, należy osiągnąć jak najlepsze wyniki na świadectwie maturalnym.

Co to za kierunek studiów?

Zakres matematyki jest szeroki i powiększa się stale ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej. Nauk ścisłych, techniki czy nawet nauk humanistycznych.

Kierunki matematyczne oferują politechniki, również uniwersytety. To szereg specjalności m.in.:

 • matematyka,
 • matematyka nauczycielska,
 • matematyka ekonomiczna,
 • matematyka teoretyczna,
 • matematyka nauczycielska,
 • matematyka finansowa,
 • matematyka stosowana,
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • modelowanie matematyczne.

Studia licencjackie

Trwają zwykle 3 lata (6 semestrów), możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie.

Studia magisterskie

Dwuletnie studia uzupełniające (4 semestry) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Porównaj kierunki matematyczne

Czy matematyka jest trudna? Myślisz o studiowaniu matematyki? To Chyba nie dla ciebie. Sprawdź ofertę uczelni.

Jak wygląda program studiów na kierunku matematyka

Już pierwsze semestry studiów to prawdziwy raj dla ludzi zafascynowanych matematyką. Mogą oni rozwijać swoje pasje w ramach różnego rodzaju zajęć: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów. W czasie studiów poznają oni kolejne istotne działy matematyki, w ramach wybranej specjalizacji.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku matematycznym

Matematyka może być kluczem do bardzo wielu instytucji i bardzo różnych zajęć. Wszystko zależy od osobowości i poziomu przedsiębiorczości kandydata. Jego zdolności mogą być świetnie wykorzystane w analizie finansowej, ubezpieczeniowej oraz analizie ilościowej różnego rodzaju ryzyk. Matematyk może znaleźć zatrudnienie w instytucjach statystycznych oraz firmach specjalizujących się w modelowaniu matematycznym zróżnicowanych procesów. Także branża IT może w świetny sposób wykorzystać umiejętności młodego matematyka.

Praca po matematyce

W zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz specyfiki pracodawcy, jako absolwent kierunków matematycznych, możesz liczyć na pracy w:

 • firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane,
 • w firmach i instytucjach wykorzystujących w praktyce biznesowej wiedzę matematyczną (finanse, bankowość, ubezpieczenia),
 • telekomunikacji,
 • administracji państwowej i samorządowej jako operatorzy internetowi.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję