Site logo

Studia na kierunku ekologiczne źródła energii

Student kierunku Ekologiczne źródła energii pozna i nauczy się zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w ziemskiej atmosferze i litosferze. Uzyska również wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii oraz nauczy się projektować instalacje pozyskujące i wykorzystujące ekologiczne źródła energii. Dowie się też o oddziaływaniu przemysłu energetycznego na środowisko naturalne i zapozna się z  ekonomicznymi i ekologicznymi uwarunkowaniami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Studia na kierunku Ekologiczne źródła energii obejmują przedmioty charakterystyczne dla kierunku fizyka techniczna, m.in.: kwantowe metody fizyki ciała stałego, optyka ciała stałego, fizyka molekularna, nanoskopowe metody charakteryzacji materiałów oraz współczesne problemy fizyki. Jednak kierunek ten obejmuje również przedmioty, które kształcą przyszłych specjalistów w dziedzinie źródeł energii oraz ochrony środowiska naturalnego. Można zaliczyć do nich np. laboratorium przetwarzania i magazynowania energii, podstawy fizyczne energetyki jądrowej oraz ogniwa paliwowe.

Porównaj ofertę uczelni

myślisz o studiach na kierunku ekologiczne źródła energii? Sprawdź ofertę

Po studiach:

Absolwent kierunku Ekologiczne źródła energii jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, które zajmują się pozyskiwaniem i gromadzeniem energii ze źródeł odnawialnych i ekologicznych. Może również znaleźć zatrudnienie w firmach projektujących i eksploatujących urzadzenia służące do pozyskiwania energii, jak również w administracji na różnych szczeblach.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wielka fizyka w najmniejszej skali

Komputer kwantowy pracujący z szybkością myśli i wykorzystujący zasady informacji kwantowej istnieje na razie w fantastyce naukowej. Jednak już teraz informacja kwantowa wykorzystywana jest w

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję