Studia na kierunku marketing. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy

Istnieje bardzo dużo definicji marketingu. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych i oznaczał sposób działania i zarządzania w firmie. Jedno z najstarszych określeń marketingu zinterpretował Philip Kotler, który zapytany czym jest marketing odpowiedział: “jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi.”

Profil kandydata na studia o kierunku marketing

Marketer to osoba wielostronnej wiedzy i umiejętnościach. Analityczne myślenie, zdolności komunikacji interpersonalnej, empatia, umiejętność rozumienia zachowań innych, kreatywność, innowacyjność, zdolność podejmowania ryzyka, połączona z odpowiedzialnością czy synteza intuicji i doświadczenia to tylko niektóre obszary kompetencji rozwijane podczas zajęć w trakcie studiowania na kierunku marketing. Zajęcia na kierunku marketing mają głównie formę interaktywną i projektową. Prace zespołowe, gry strategiczne, symulacje komputerowe itp. to metody dominujące podczas zajęć. Istotne jest połączenie wiedzy teoretycznej z aktywnością praktyczną.

Jak wygląda program studiów na marketingu?

Tradycyjna interpretacja utożsamiająca marketing jako czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami, technikami oddziaływania na nabywcę. Interpretacja współczesna przyjmuję tezę, że główną zasadą postępowania marketingowego jest dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany. Obecnie marketing oznacza przyjęcie orientacji na odbiorcę w miejsce orientacji na produkt i w działaniach marketingowych skupiamy się nie tylko na potrzebach, co na źródłach satysfakcji klienta.

Kierunek studiów marketing ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Marketing to interdyscyplinarny obszar wiedzy i aktywności praktycznej. Czerpie i wykorzystuje doświadczenia psychologii, socjologii, ekonomii, statystyki, rachunkowości, finansów, etnografii czy nawet filozofii.

Perspektywy pracy po marketingu

Po ukończeniu studiów z marketingu absolwenci będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami z zakresu podstaw marketingu, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów i bazowymi informacjami dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu. Wiedza ta może być przez nich wykorzystana zawodowo w sferze marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badań rynku, reklamy, E-Commerce.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję