Site logo

Studia na kierunku inżynieria produkcji. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Dlaczego warto?

Inżynieria produkcji to nowatorski kierunek studiów dający możliwość realnego wpływania na rozwój przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Kierunek dedykowany jest osobom zainteresowanym zarówno zarządzaniem i organizowaniem procesu produkcji, jak i tworzeniem nowych produktów za pomocą różnorodnych technik oraz technologii. Kandydaci na kierunek inżynieria produkcji powinni posiadać wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) i/lub przyrodniczych (np. biologia). Proces rekrutacji na tego typu studia odbywa się w formie konkursu świadectw.

Rekrutacja na inżynierię produkcji

Priorytetem objęte są przedmioty kierunkowe na danej uczelni. Wysokie stopnie na świadectwie dojrzałości z wymienionych powyżej przedmiotów mogą być przepustką na inżynierię produkcji. Gdzieniegdzie oprócz konkursu świadectw organizuje się także rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na których sprawdzana jest nie tylko wiedza, ale także sposób jej przekazywania i umiejętność komunikowania się z otoczeniem.

Predyspozycje kandydata

Idealnym kandydatem na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest osoba, która interesuje się systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi. Dodatkowo musi interesować się działaniem i funkcjonowaniem technicznym przedsiębiorstw, w których będzie chciał udoskonalać proces produkcji, jeżeli oprócz zagadnień menadżerskich twoje zainteresowanie wzbudza technika, metody wytwarzania wyrobów, to jest to kierunek dla Ciebie.

Program studiów na uczelniach

Jeśli interesuje ciebie kierunek inżynieria produkcji sprawdź koniecznie propozycję różnych uczelni, które go prowadzą.

Jak wygląda program studiów na kierunku inżynieria produkcji?

Inżynierię produkcji można studiować zarówno na studiach dziennych, jak i na studiach zaocznych. Najczęściej obowiązują trzy lata edukacji na studiach pierwszego stopnia oraz dwa lata nauki na studiach drugiego stopnia. Pierwszy etap edukacji akademickiej kończy się uzyskaniem tytuły inżyniera, zaś kolejny stopień wtajemniczenia skutkuje zdobyciem tytułu magistra. Doskonali się umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, technik i technologii produkcji oraz nabywa wiedzę dotyczącą zarządzania, ekonomii, prawa, grafiki i projektowania, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, informatyki. Taka wieloaspektowość czyni z inżynierii produkcji studia interdyscyplinarne i daje możliwość rozwijania wielu różnych zdolności. Na inżynierii produkcji bardzo duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych. Obowiązkiem przyszłych adeptów tego kierunku będzie na przykład sporządzanie w języku obcym raportów dotyczących przebiegu procesu produkcyjnego lub opisywanie rozwiązań zastosowanych, by podnieść efektywność produkcji w danym zakładzie pracy. Absolwenci tych studiów będą zmuszeni w trakcie pracy zawodowej posługiwać się terminologią stosowaną w inżynierii produkcji. Muszą więc doskonale opanować kluczowe zagadnienia charakteryzujące wszystkie etapy produkcji. Absolwenci kierunku inżynieria produkcji muszą także umieć wdrażać w życie nowoczesne technologie wspomagające wszelkiego typu produkcję. Dlatego też wymaga się od nich wykorzystywania wszelkich źródeł informacji do samodzielnego, ciągłego poszerzania wiedzy.

Przykładowe przedmioty

– ekologia
– język angielski
– matematyka
– materiałozawstwo
– mikroekonomia
– podstawy zarządzania
– logistyka
– makroekonomia
– wytrzymałość materiałów
– bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
– fizyka
– grafika inżynierska
– statystyka
– bazy danych
– projektowanie inżynierskie
– zarządzanie jakością
– zarządzanie produkcją i usługami
– sieci komputerowe i techniki internetowe
– systemy CAx
– zarządzanie środowiskowe
– automatyzacja i robotyzacja produkcji
– inżynieria procesowa
– mechanika płynów
– systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
– modelowanie procesów produkcyjnych
– procesy produkcyjne

Perspektywy pracy absolwenta po kierunku inżynieria produkcji:

Czeka Cię wiele ciekawych miejsc pracy. Absolwenci inżynierii produkcji mogą podjęć pracę we własnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Są też dobrze przygotowani, by zajmować stanowiska kierownicze w firmach produkcyjnych, między innymi w działach produkcji, marketingu, logistyki, zbytu. Doskonała znajomość procesu produkcji daje sposobność zatrudnienia w jednostkach badawczo – rozwojowych oraz w placówkach naukowych w Polsce i za granicą.

Przykładowe miejsca pracy

  • firmy produkcyjne,
  • serwisy mechaniczne,
  • instytucje publiczne,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • firmy logistyczne i transportowe,
  • działy utrzymania ruchu,
  • administratorzy wspólnot i spółdzielni.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Studia na kierunku chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna to kierunek studiów oferujący studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu chemii fizycznej, ogólnej, organicznej oraz chemii związków wielkocząsteczkowych w ujęciu praktycznym. Głównym przedmiotem

Czytaj więcej »

Administracja publiczna

Celem studiów o profilu administracja publiczna jest wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w organizowaniu i koordynowaniu działań oraz gospodarowaniu własnością w sektorze publicznym państwa. Zdobyte podstawy prawne

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję