Administracja publiczna

Celem studiów o profilu administracja publiczna jest wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w organizowaniu i koordynowaniu działań oraz gospodarowaniu własnością w sektorze publicznym państwa. Zdobyte podstawy prawne oraz teoria administrowania mieniem i podmiotami jest punktem wyjścia dla rozwijania samodzielnego i nowatorskiego podejścia do bieżących problemów, a dzięki zdolności dogłębnej analizy i eksploatacji posiadanego zasobu informacji, absolwent potrafi skorelować wiedzę teoretyczną z konkretnymi działaniami proceduralnymi.

Naczęściej wykładane przedmioty:

podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne z umowami w administracji, ustrój administracji publicznej RP, historia administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, gospodarka komunalna, nauka administracji, finanse publiczne i prawo finansowe, podstawy polityki regionalnej, konstytucyjny system organów państwowych, kontrola administracji, logika prawnicza, prawo administracyjne, prawo karne i prawo wykroczeń, problemy komunikacji interpersonalnej, postępowanie administracyjne, statystyka z demografią, etyka pracowników administracji publicznej, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, organizacja ochrony środowiska, organizacja zamówień publicznych, prawo międzynarodowe, publiczne prawo gospodarcze, public relations, prawo Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona własności intelektualnej;

Po studiach:

Absolwent posiada kompetencje do pracy na każdym szczeblu administracji publicznej:
– w sektorze porządkowo – reglamentacyjnym
– w sektorze świadczeń publicznych
– w sektorze gospodarki publicznej
– w sektorze proceduralno – prawnym.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Bankowość, finanse i ekonomia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Makler

Makler to osoba, która jest odpowiedzialna za zawieranie transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Brzmi dość prosto, prawda? To niestety tylko pozory, gdyż poziom stresu,

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję