Site logo

Studia na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Słuchacz kierunku Finanse, rachunkowość, ubezpieczenia zyskuje podstawową wiedzę o charakterze finansów, rachunkowości i ubezpieczeń jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Student posiądzie wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeniami oraz pozna podstawowe metody analizy ekonomicznej. Uzyska również elementarną wiedzę na temat przepływów

W trakcie studiów:

Przedmioty w toku studiów na Rachunkowości, finansach i ubezpieczeniach: statystyka, prawo, ekonometria, rachunkowość, finanse, mikroekonomia, makroekonomia, matematyka finansowa, analiza finansowa, rachunkowość finansowa, rynki finansowe, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstwa, bankowość, ubezpieczenia, polityka pieniężna, rachunkowość zarządcza, portfel inwestycyjny, prawo finansowe, rachunek kosztów, standard sprawozdawczości finansowej, zarządzanie instytucjami kredytowymi.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia? Sprawdź ofertę.

Po studiach:

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia może podjąć pracę na stanowiskach merytorycznych, np. w księgowości, w sekcjach finansowych, w firmach audytorskich i doradztwa podatkowego, w bankach. Jest przygotowany do pełnienia m.in. funkcji samodzielnego pracownika w dziale księgowości oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Zawód: Specjalista ds. sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów lub usług, znajdujących się w ofercie handlowej danej firmy, to główne zadanie każdego specjalisty ds. sprzedaży. Jego działania ukierunkowane są zarówno na

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję